Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Czasopiśmiennictwo
  - Czasopisma współczesne
   - Czasopisma współczesne (W kraju)
Rodzaj zapisu:  odwołanie
Tytuł:  Borussia
Źródło:  x, - szczegóły
Numer zapisu:  167006 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

artykuł: A.P.: Borussia. Rzeczpospolita 1993 nr 195 s. 14 (omów. zawartości nr 6 (93) z 1993 r....) szczegóły 
artykuł: Borkowska Grażyna: Ziemia Nod: opisywanie Północy. Sycyna 1996 nr 12 s. 9 (charakterystyka czasopisma...) szczegóły 
artykuł: "Borussia". Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 34 (nt. profilu pisma; not....) szczegóły 
artykuł: "Borussia". Krasnogruda 1993 nr 1 s. 152-153 (charakterystyka pisma wychodzącego od 1991 r. i Wspólnoty Kulturowej "...) szczegóły 
artykuł: Brakoniecki Kazimierz: Dialog [Niemcy] 1993 nr 3/4 s. 49 (wyw. z red. czasopisma; rozm. Piotr Piaszczyński...) szczegóły 
artykuł: Brakoniecki Kazimierz: Od Redaktora. Borussia 1997 nr 15 s. 6 (deklaracja o rezygnacji z funkcji redaktora naczelnego i o rozstaniu s...) szczegóły 
artykuł: Bugajski Leszek: Wśród czasopism. Twórczość 1996 nr 9 s. 129-131 (omówienie zawartości numerów 11 z 1995 i 12 z 1996...) szczegóły 
artykuł: Bugajski Leszek: Wśród czasopism. Twórczość 1999 nr 9 s. 140-142 (omówienie zawartości nr 18/19 z 1999...) szczegóły 
artykuł: Burnetko Krzysztof: "Borussija" - bez granic nesmotrja na granicy. Novaja Pol'sha 2004 nr 3 s. 63-64  szczegóły 
artykuł: Cisło Maciej: "Borussia". Tygodnik Solidarność 1992 nr 1 s. 17 (o profilu półrocznika (wyd. od 1991)...) szczegóły 
artykuł: C.T.: Borussia po raz dziesiąty. Nowy Nurt 1995 nr 22 s. 2 (omów. nru 10. 1995...) szczegóły 
artykuł: Czyżewski Krzysztof: Początek drogi. Borussia 2003 nr 31 s. 35-38 (m.in. nt. działalności Borussi na rzecz idei integracji Europy Środkow...) szczegóły 
artykuł: Dzianisz Paweł: Pomerania 1997 nr 1 s. 54-55 (omówienie zawartości nru 13 z 1996...) szczegóły 
artykuł: Grygiel Elżbieta: Przegląd prasy. Ex Libris 1995 nr 71 s. 18 (omów. nru 9 z 1994...) szczegóły 
artykuł: Gryguć Tomasz: "Borussia" i "Krasnogruda" - w poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Ogród 1994 nr 1 s. 246-248 (z not. o aut....) szczegóły 
artykuł: Hrabia Alicja: "Borussia". Kresy 1992 nr 11 s. 185  szczegóły 
artykuł: Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 43 (not. o profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: I.T.: Nie tylko o poezji macedońskiej. Rzeczpospolita 1999 nr 118 s. 21 (omówienie zawartości nru 18/19 z 1999...) szczegóły 
artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Wileńscy poeci w czasopiśmie "Borussia". Znad Wilii 1994 nr 21 s. 6 (nt. nru 8 z 1994...) szczegóły 
artykuł: J.D.: Borussia. Rzeczpospolita 1995 nr 14 s. 6 (omów. zawartosci nru 9 z 1994...) szczegóły 
artykuł: J.D.: Borussia. Rzeczpospolita 1995 nr 182 s. 30 (omów. zawartości nru 10. z 1995...) szczegóły 
artykuł: Kowalewski Włodzimierz: Wstęp. Borussia 2002 nr 28 s. 7-8 (do numeru poświęconego literaturze węgierskiej...) szczegóły 
artykuł: Kuczkowski Wojciech: Tułacze buty. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 10 s. 8  szczegóły 
artykuł: Kurski Jarosław: Krótki żywot pamięci organizowanej. Gazeta Wyborcza 2003 nr 250 s. 23 (omów. nrów 29 i 30 2003...) szczegóły 
artykuł: KZK: Przeszłość nie musi dzielić. Rzeczpospolita 2002 nr 253 s. A2 (omówienie nru 27 z 2002 roku...) szczegóły 
artykuł: Linek Bernard: Tylko dialog?. Śląsk 2003 nr 7 s. 72 (rec. tomu 27 z 2002 roku...) szczegóły 
artykuł: Mak Antoni: "Borussia" zbliża kultury. Nowe Kontrasty 1999 nr 8 s. 17-18 (m.in. nt. problematyki podejmowanej w czasopiśmie; dot. również działa...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Głos po lekturze. Znad Wilii 1994 nr 21 s. 6 (nt. nru 8 z 1994...) szczegóły 
artykuł: [Mieczkowski Romuald] R.M.: Recenzje w "Borussii". O twórczości wilnian. Znad Wilii 1999 nr 15 s. 3 (dot. nru 17...) szczegóły 
artykuł: Mołodyńska Elżbieta: Cud prawdziwy, czyli urodziny. Warmia i Mazury [Kultura, społeczeństwo, region] 2001 nr 1/2 s. 41 (omówienie nr 22 z 2000...) szczegóły 
artykuł: Musiał Grzegorz: Wokół "Borussii" (IX 1994). Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 1 s. 140-141 (omówienie zawartości numeru 9. z 1994...) szczegóły 
artykuł: Prawda Marek: Borussia znaczy Prusy. Res Publica 1992 nr 1/2 s. 64-66 (omów. zawartości nru 1 z 1991 r....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 27 III s. 10 (nt. promocji czasopisma w Warszawie pod hasłem "Między jeziorem, histo...) szczegóły 
artykuł: P.S.: Borussia. Rzeczpospolita 1997 nr 157 s. 26 (omówienie zawartości nru 14 z 1997...) szczegóły 
artykuł: RAR: Tu, to znaczy - wszędzie. Nowy Nurt 1996 nr 7 s. 2 (omów. nru 11. 1995...) szczegóły 
artykuł: Rżany Rafał: Małych ojczyzn czar. Nowy Nurt 1994 nr 17 s. 2  szczegóły 
artykuł: Strauchold Grzegorz: Inicjatywy i kontynuacje. Odra 1997 nr 6 s. 142-143 (omów. nr 13....) szczegóły 
artykuł: Sul Jan: Nowa "Borussia", czyli podróżowanie. Warmia i Mazury [Kultura, społeczeństwo, region] 2002 nr 8/9 (2001/2002) s. 85 (omówienie zawartości nr 24/25 z 2001...) szczegóły 
artykuł: Szaruga Leszek: Czytanie dwudziestego wieku. Przegląd Polityczny 2001 nr 48 s. 158-159 (omówienie zawartości nr 20/21 z 2000...) szczegóły 
artykuł: Szaruga Leszek: Obzor literaturnojj periodiki. Novaja Pol'sha 2001 nr 7/8 s. 94-97 (omówienie zawartości numeru 23 za 2000/2001...) szczegóły 
artykuł: Traba Robert: Borussia 2000 nr 20/21 s. 5 (nt. problemów wydawniczych...) szczegóły 
artykuł: Traba Robert: Dlaczego "dialog"?. Borussia 2002 nr 27 s. 3-5 (m.in. nt. profilu pisma, z fot. Roberta Traby...) szczegóły 
artykuł: Traba Robert: Nota redakcyjna. Borussia 2002 nr 28 s. 5-6 (nt. zawartości numeru 28 poświęconego literaturze węgierskiej, z fot. ...) szczegóły 
artykuł: Traba Robert: W szpagacie. Borussia 2000 nr 22 s. 5-6 (podsumowanie dziesięciu lat działalności pisma, z not. s. 321...) szczegóły 
artykuł: Z topografii czułych miejsc. Arytmia 1998 nr 1 s. 15 (omówienie zawartości numeru 14. z 1997; nota...) szczegóły 
artykuł: Zawistowski Władysław: Olsztyńska niespodzianka. Życie Warszawy 1992 nr 65 s. 7 (omów. nru 1 z 1991...) szczegóły 
artykuł: Żbikowski Andrzej: Mówią Wieki 1995 nr 4 s. 40 (omów. nr 9 z 1994 r....) szczegóły 
artykuł: Żyliński Leszek: Wokół pamięci. O nowych zeszytach "Borussi". Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 3 s. 171-172 (omówienie numerów z IX 2003 roku...) szczegóły 
nawiązanie: Szaruga Leszek: Tymczasowy stan rzeczy. Przegląd Polityczny 2001 nr 51 s. 150-153 (omówienie zawartości nr 23 z 2001...) szczegóły