Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ŹRÓDLE

Tytuł:  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica

Opracowane roczniki
 
Rocznik:  2003
Tytuł:  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Miejsce wydawania:  Łódź
Opracowane numery:  z. 76: Studia i szkice z historii XIX-XX wieku. Pod red. A. Głowackiego
z. 77: Studia i szkice z historii XVIII i XX wieku. Pod red. Z. Anusika
 
 
Rocznik:  2002
Tytuł:  Acta Universitatis Lodziensis
Podtytuł:  Folia Historica
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Miejsce wydawania:  Łódź
Opracowane numery:  z. 74: Studia z historii sztuki,
z. 75: Studia i szkice z historii powszechnej XX wieku
 
 
Rocznik:  2001
Tytuł:  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Miejsce wydawania:  Łódź
Opracowane numery:  z. 70: Studia z historii XVIII-XX wieku,
z. 71: Studia i szkice z historii Polski XX wieku,
z. 72: Studia z historii Polski i powszechnej XIII-XVIIII wieku,
z. 73: Z zagadnień historii XX wieku
 
 
Rocznik:  2000
Tytuł:  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Podtytuł:  Folia Historica
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Miejsce wydawania:  Łódź
Opracowane numery:  z. 67: Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych
z. 68: Grzegorz Markiewicz: Spór o model społeczeństwa na łamach "Przeglądu Tygodniowego" i "Przeglądu Katolickiego' w latach 1864-1880 [zeszyt opisany jako książka]
z. 69: Z historii politycznej Europy XVIII-XX wieku
 
 
Rocznik:  1999
Tytuł:  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Podtytuł:  Folia Historica
Instytucja:  Wydawnicwo Uniwersytetu Łódzkiego
Miejsce wydawania:  Łódź
Opracowane numery:  z. 64: Studia z dziejów historii Polski i powszechnej od XIII do początków XIX wieku. Pod red. Jana Szymczaka
z. 65: Studia z historii powszechnej XIX i XX wieku. Pod red. Andrzeja M. Brzezińskiego [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
z. 66: Historia Polski XIX-XX wieku. Pod red. Pawła Samusia
 
 
Rocznik:  1998
Tytuł:  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Podtytuł:  Folia Historica
Instytucja:  Wydawnicwo Uniwersytetu Łódzkiego
Miejsce wydawania:  Łódź
Opracowane numery:  z. 61: Historia XIX i XX wieku. Pod red. Edwarda Wiśniewskiego [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
z. 62: Szkice z dziejów Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Pod red. Wojciecha Materskiego [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
z. 63: Historia Polski XIX i XX wieku. Pod red Aliny Barszczewskiej-Krupy
 
 
Rocznik:  1997
Tytuł:  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Podtytuł:  Folia Historica
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Miejsce wydawania:  Łódź
Opracowane numery:  z. 59: Historia powszechna XX wieku
z. 60: Historia Polski XX wieku [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1996
Tytuł:  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Podtytuł:  Folia Historica
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Miejsce wydawania:  Łódź
Opracowane numery:  z. 55: Problemy historii Polski i Rosji XIX i XX wieku [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
z. 56: Historia Bizancjum
z. 57: Studia z dziejów Oświecenia
z. 58: Studia z dziejów feudalizmu
 
 
Rocznik:  1995
Tytuł:  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Podtytuł:  Folia Historica
Instytucja:  [Uniwersytet Łódzki]
Miejsce wydawania:  Łódź
Opracowane numery:  z. 52: Historia Polski XIX-XX w.
z. 53: Historia powszechna nowożytna i najnowsza [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
z. 54: Z dziejów drugiej Rzeczypospolitej. Pod red. Pawła Samusia [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1994
Tytuł:  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Podtytuł:  Folia Historica
Instytucja:  [Uniwersytet Łódzki]
Miejsce wydawania:  Łódź
Opracowane numery:  z. 50: Studia z dziejów feudalizmu. Pod red. Stanisława M. Zajączkowskiego [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
z. 51: Polityka zagraniczna Rosji [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1993
Tytuł:  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Podtytuł:  Folia Historica
Instytucja:  [Uniwersytet Łódzki]
Miejsce wydawania:  Łódź
Opracowane numery:  z. 48: Historia Bizancjum
z. 49: Historia nowożytna
 
 
Rocznik:  1992
Tytuł:  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Podtytuł:  Folia Historica
Instytucja:  [Uniwersytet Łódzki]
Miejsce wydawania:  Łódź
Opracowane numery:  z. 44: Historia starożytna i średniowieczna
z. 45: Kształtowanie się świadomości klasowej i narodowej chłopów w okresie zaborów. Materiały z sesji naukowej odbytej w dniach 22-23 X 1986 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Pod red. Heleny Brodowskiej
z. 46: Z dziejów wsi w XIX wieku
z. 47: Miasta i zakłady przemysłowe w Polsce i we Francji [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1991
Tytuł:  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Podtytuł:  Folia Historica
Instytucja:  [Uniwersytet Łódzki]
Miejsce wydawania:  Łódź
Opracowane numery:  z. 40: 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej (t. 1) [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
z. 41: 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej (t. 2) [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
z. 42: Polska wobec rozbrojenia w okresie międzywojennym [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
z. 43: Historia najnowsza [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1990
Tytuł:  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Podtytuł:  Folia Historica
Instytucja:  [Uniwersytet Łódzki]
Miejsce wydawania:  Łódź
Opracowane numery:  z. 37: Historia nowożytna
z. 38: Historia nowożytna i najnowsza
z. 39: W kręgu teorii materializmu krytycznego [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1989
Tytuł:  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Podtytuł:  Folia Historica
Instytucja:  [Uniwersytet Łódzki]
Miejsce wydawania:  Łódź
Opracowane numery:  z. 32: Albin Głowacki: Przemieszczenie obywateli polskich w Związku Radzieckim w 1944 [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
z. 33: Historia nowożytna [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL[
z. 34: Historia najnowsza [zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
z. 35: Edward Wiśniewski: Partia progresistów w czasie I wojny światowej i rewolucji lutowej (1914-1917)[zeszyt nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
Liczba zapisów:  34 - wyszukaj