Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Dydaktyka literatury
 - Od roku 1945 (dydaktyka literatury)
  - W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Praca z utworem wierszowanym w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasach I-III. Praca zbiorowa
Osoby współtworzące:  Pod red. Zdzisławy Zacłony
Instytucja sprawcza:  Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddz. w Nowym Sączu
Wydawnictwo: Nowy Sącz: Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego
Rok wydania:  1990
Opis fizyczny książki:  126 s., rys.
Adnotacje:  I: Zdzisława Zacłona: Praca z utworem wierszowanym w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasach I-III. Uwagi teoretyczno-metodyczne. - II: [Id.:] Przykłady pracy z utworem wierszowanym na lekcjach języka polskiego w klasie I. - Zofia Orczykowska: Poetycki obraz wiersza Joanny Kulmowej pt. "Bose słoneczko". - Kazimiera Waśko, Janina Siepietowska: Wiązanie treści wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny pt. "Burza" z ekspresją słowną, plastyczną i akustyczną. Pisownia wyrazów z rz niewymiennym. - [Id.:] Wdrażanie do formułowania pytań i odpowiedzi na podstawie tekstu wiersza Hanny Ożogowskiej pt. "Tęcza". Kropka, pytajnik i wykrzyknik na końcu zdania. - Alicja Unold: Wdrażanie do wielozdaniowej spójnej wypowiedzi na podstawie ilustracji do wiersza Marii Konopnickiej pt. "Zła zima". Inscenizacja wiersza. - Alicja Unold, Janina Siepietowska: Nauka recytacji wiersza J. Sztaudyngera "List do wiosny". Zdania opisujące wiosnę w oparciu o ilustrację. Zdania pytające. - Kazimiera Waśko, Wiesława Jurowicz: Ustalenie związku tekstu wiersza H. Bechlerowej pt."Może zobaczymy" z ilustracjami oraz doświadczeniami dziecka. Przepisywanie wyrażeń z trudnościami ortograficznymi. - Zofia Orczykowska: Pozawerbalna analiza wiersza L.J. Kerna pt."Wąż". - Kazimiera Waśko, Wiesława Jurowicz: Wiązanie treści wiersza R. Pisarskiego pt. "Laurka" z przeżyciami dzieci. Przepisywanie pod kierunkiem nauczyciela życzeń dla mamy. - Zofia Orczykowska:Humor w wierszu J. Tuwima pt. "Okulary". Czasowniki jako nazwy czynności. - Władysława Dudek: Wiązanie treści wiersza J. Brzechwy pt. "Samochwala" ze słowno-ruchową ekspresją dzieci. Wyrazy oznaczające czynności. - [Id.:] Wspólne układanie zdań rozkazujących na podstawie ilustracji i wiersza W. Chotomskiej pt. "Rozmowa z samochodem". - III: Zdzisława Zacłona: Realizacja lekcji z utworem wierszowanym w klasie II. - Władysława Dudek, Wiesława Jurowicz: Wypowiedzi wielozdaniowe o jesieni w oparciu o obraz i wiersz U. Kozioł pt. "Sen drzewa". Powtórzenie wiadomości o rzeczowniku. - Kazimiera Waśko, Janina Siepietowska: Wiązanie treści utworu z różnymi formami ekspresji dziecka w oparciu o wiersz J. Czechowicza "Szumiał las". Zbiorowe określanie nastroju w utworze. - Alicja Unold: Wdrażanie do analizy treści wiersza Hanny Łochockiej pt. "Nasze morze kolorowe" poprzez ekspresję słowną i plastyczną. Bogacenie słownictwa o wyrażenia i określenia poetyckie zawarte w wierszu. - Janina Siepietowska, Kazimiera Waśko: Słowne ilustrowanie treści wiersza T. Kubiaka pt. "Śnieg". Znaczenie czasowników i przymiotników użytych w wierszu. - Emila Opyd: Zbiorowe określanie nastroju w utworze W. Scisłowskiego pt.: Maszerują zuchy". Utrwalanie wiadomości o zdaniach wykrzyknikowych. - Władysława Dudek: Układanie odpowiedzi na pytanie na podstawie wiersza Włodzimierza Scisłowskiego pt. "Maszerują zuchy". - Władysława Dudek, Alicja Unold: Rozmowa na temat postaci Stefka w wierszu Marii Konopnickiej "Stefek Burczymucha". Rzeczowniki jako wyrazy oznaczające zwierzęta. - Władysława Dudek: Wielozdaniowe wypowiedzi na podstawie ilustracji i treści wiersza Cz. Janczarskiego pt. "Kamienna płyta". Pisownia nazw wielką literą. - Zofia Orczykowska: Ocena postaci Stefka w wierszu M. Konopnickiej "Stefek Burczymucha". Wyrazy bliskoznaczne, wyrazy o znaczeniu przeciwnym. - Kazimiera Waśko: Określanie nastroju w wierszu Hanny Łochockiej pt. "Uśmiech naszej Pani". Wyrazy określające rzeczowniki. - Zofia Orczykowska: Treściowa i formalna analiza wiersza E. Szelburg-Zarembiny pt. "Książka". Zdania rozkazujace. - Zdzisława Zacłona: Określanie nastroju wiersza Cz. Janczarskiego "Żelazowa Wola". Czytanie utworu ilustrowane muzyką - zestawienie muzyki ze słowami wiersza. - Emilia Opyd: Pobudzanie uczniów do formułowania pytań na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego pt. "Wawel". - Wiesława Jurowicz: Swobodne wypowiedzi na temat treści i budowy wiersza Cz. Janczarskiego pt. "Wisła". Pisanie z pamięci. - Zofia Orczykowska: Treściowa i formalna analiza wiersza J. Brzechwy pt. "Leń". - IV.: Zdzisława Zacłona: Utwór wierszowany w klasie III. Założenia programu nauczania języka polskiego - rozwiązania metodyczne. - Zofia Orczykowska: treść i forma wiersza K. Przerwy-Tetmajera pt. "Lato" z wykorzystaniem artystycznego obrazu malarskiego melodii. - Kazimiera Waśko, Janina siepietowska: Wdrażanie do analizy treści wiersza K. Przerwy-Tetmajera pt. "Lato" przez wyodrębnienie obrazów malarskich. Przymiotniki jako wyrazy określające rzeczowniki. - Maria Poręba: Analiza treści i formy wiersza Józefa Ratajczaka pt. "Chmury". Nauka recytacji. - Janina Siepietowska, Kazimiera Waśko: Określanie nastroju w wierszu S. grochowiaka pt. "Na słotę". Zestawienie treści wiersza z ilustracją. - Kazimiera Waśko: Ilustrowanie muzyką treści wiersza Haliny Szayerowej pt. "W Tatrach". Zdania wykrzyknikowe. - Janina Siepietowska, Kazimiera Waśko: Zainscenizowanie wycieczki po Warszawie w oparciu o wiersz Bogdana Ostromęckiego pt. "Warszawskie pomniki". Pisanie zdań o pomnikach warszawskich. - Kazimiera Waśko: Wyodrębnienie obrazów malarskich w wierszu W. Badalskiej pt. "Legenda o krakowskim hejnale". - Kazimiera Waśko, Wiesława Jurowicz: Wiązanie treści wiersza Jana Antkiewicza pt. "Wiersz majowy" z ekspresją ruchową, plastyczną i muzyczną dziecka. - Janina Siepietowska: Ocena zachowania chłopca i określanie uczuć w wierszu Ewy Szelburg-Zarembiny pt. "List do kolegi". Uświadomienie zakresu znaczeniowego wyrazów i precyzowanie znaczeń.
Numer zapisu:  95973 (IH)