Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatura polska 1945-1989
 - Ogólne (1945-1989)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Ogólne (po 1989)
Tytuł:  Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie
Osoby współtworzące:  Red. Andrzej Lam, Tomasz Wroczyński
Instytucja sprawcza:  Uniwersytet Warszawski. Zakład Literatury Polskiej XX wieku
Wydawnictwo: Warszawa: Elipsa
Rok wydania:  2002
Opis fizyczny książki:  269 s.
Adnotacje:  Jerzy Święch: Czy czeka nas nowa periodyzacja literatury współczesnej? - Edward Kasperski: Parodia a literatura XX wieku [dot. genezy, horyzontów i pól aktywności parodyjnej w literaturze powszechnej XX wieku oraz nurtu parodyjno-groteskowego w polskiej literaturze XX wieku]. - Eugeniusz Czaplejewicz: Literatura polska i różnorodność [dot. kwestii dzieł pisanych w innych językach wobec granic literatury polskiej oraz segmentacji literatury na: emigracyjną, kresową, syberyjską, łagrową, obozową i ich związków z kontekstem zewnętrznym]. - Mieczysław Dąbrowski: Interkulturowość jako metoda badania literatury. - Przemysław Czapliński: Literatura małych ojczyzn - koniec i początek. - Tadeusz Drewnowski: [Maria] Dąbrowska: twórczość a dzienniki. - Andrzej Lam: [Tadeusz] Różewicz: poezja w stanie zagrożenia. - Bogdan Owczarek: Niefabularność i przedstawienie [dot. problematyki przedstawiania świata w utworach: Leopold Buczkowski: Uroda na czasie, Philippe Sollers: H, Samuel Backett: Nieruchomo]. - Hanna Gosk: Sylwa ponowoczesna. Fragment, autobiografia, konwencja literacka [dot. poetyki sylwy i fragmentu w polskich utworach prozatorskich z lat 1989-2000]. - Tomasz Wójcik: Fragmentaryczne uwagi o fragmencie [dot. obecności poetyki fragmentu we wszystkich rodzajach literackich oraz jej źródeł]. - Alina Nowicka-Jeżowa: Nihil novi sub sole, czyli o metaforze barokowej awangardy [dot. źródeł barokowej metafory jako możliwego kontekstu dla poezji współczesnej]. - Andrzej S. Kowalczyk: Wokół doświadczenia tajemnicy. O próbach wysłowienia niewysłowionego w prozie eseistycznej XX w. ([Ludwik] Koniński - [Leszek] Kołakowski - [Czesław] Miłosz). - Zofia Zarębianka: Nowa metafizyczność na nowe tysiąclecie czy sacrum na cenzurowanym? Wymiar sacrum w poezji najnowszej (na wybranych przykładach) [Marcin Baran, Jacek Podsiadło, Marcin Świetlicki, Artur Szlosarek]. - Grzegorz Leszczyński: Gra w dzieciństwo. Proza wspomnieniowa schyłku wieku [Andrzej Czcibor-Piotrowski: Rzeczy nienasycone; Michał Głowiński: Czarne sezony; Włodzimierz Odojewski: Sezon w Wenecji; Tadeusz Różewicz: Matka odchodzi]. - Zbigniew Kopeć: Portret inteligenta w czasach wielkich zmian [dot. literackich portretów Polaków-inteligentów w prozie z lat 1950-2000]. - Agnieszka Czyżak: W kleszczach losu. O przemianach życiorysów polskich [dot. biografii postaci literackich w polskiej prozie po 1945 roku wobec wyobrażeń zbiorowego losu i polskiej historii].
Numer zapisu:  891898 (PC)