Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Kontakty literatury polskiej z zagranicą
  - Białoruś (kontakty z zagranicą)
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Wierzchowska Monika - szczegóły
Źródło:  Slavia Orientalis, 2001 nr 1 s. 143-148 - szczegóły
Numer zapisu:  866838 (BD)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Na shljakhakh da uzaemarazumennja. Navukovy zbornik, [Zawiera materiały trzech konferencji: Shljakh da uhzaemnascih, Mihnsk 1999; Mihkalajj Kryshtof Radzihvihl Sihrotka, Njasvihzh 1999; Branihslauh Ehpihmakh-Shypihla, Vertyna 1999; m.in.:] Aleg Lojjka: Rozdum pra pol'skuju paehzihju XX stagoddzja ih jae dachynennih da Belarusih [nt. kontaktów, powiązań i analogii między literaturami polską i białoruską]. - Dariusz Tarasiuk: Działalność kulturalno-oświatowa Polaków w Mińsku w latach 1905-1914 [m.in. edukacyjna, oświatowa i teatralna]. - Vjachaslauh Ragojjsha: Zakhodnebelaruskae "mjastehchka jak asjarodak belaruska-pol'skaga kul'turnaga sumezhzha. (Na prykladze Rakava). - Uladzihmihr Markhel': Matyvy radzihmy uh sanetakh Adama Mihckevihcha. - Uladzihmihr Kazbjaruk: Zof'ja Tshashchkouhskaja (Adam M-skih): zhyccjo ih tvorchasc' y belaruska-pol'skihm lihtaraturnym asjaroddzih. - Pjotr Ragojjsha: Chalavek pamihzh Uskhodam ih Zakhadam: bihjagrafihchny gerojj u "belaruskihkh" sensacyjjnykh ramanakh Sjargeja Pjaseckaga. - Nihna Barshcheuhskaja: Klopat "Bac'kauhshchyny" pra chyscihnju belaruskajj movy. - Ihryna Samatojj: Arkhetyp belarusa uh tvorchascih Sakrata Janovihcha. - Aleksandahr Barshcheuhskih: Malyja prazaihchnyja formy uh tvorchascih belavezhca Vincuka Sklubouhskaga. - Jan Zhamojjcihn: Fal'klornaja spadchyna Belarusih uh dosledakh Aljaksandra Barshchehuhskaga. - Aleg Suvalauh: Uklad pol'skihkh vuchonykh XIX st. u vyvuchehnne ehtnagenezu belarusauh. - Ehduard Dubjanieckih: Specyfihka belaruskihkh ih pol'skikh prykazak ih prymavak ab radzihme. - Adam Mal'dzihs: Rolja Radzihvihlauh u ljose Belarusih [m.in. nt. mecenatu ]. - Vadzihm Saleeuh: Kul'tura Belarusih na mjazhy XVI-XVII stst.: njasvihzhskih fenomen. - Mihkhaihl Guryn: Zhyccjo Mihkalaja Kryshtofa Radzihvihla jak pryklad akhvjarnascih. - Tomasz Kempa: Poglądy wyznaniowe Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki i przemiany duchowe w jego życiu. - Galihna Kandrac'eva: Da pytannja ab rehlihgihjjnym svetapogljadze M.-K. Radzihvihla Sihrotkih. - [2000] - szczegóły