Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Kontakty literatury polskiej z zagranicą
  - Białoruś (kontakty z zagranicą)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Na shljakhakh da uzaemarazumennja. Navukovy zbornik
Instytucja sprawcza:  m.in.: Kafedra belaruskajj fihlalogihih Varshauhskaga unihversihtehta, Pol'skih ihnstytut u Mihnsku, Nacyjanal'ny navukova-asvetny centr ihmja Francyska Skaryny pry Mihnihstehrstve adukacyih Rehspublihkih Belarus'
Wydawnictwo: Mihnsk: Belaruskih Knihgazbor
Rok wydania:  2000
Opis fizyczny książki:  356 s.
Seria wydawnicza:  (Belarusihka = Albaruthenica; 15)
Adnotacje:  [Zawiera materiały trzech konferencji: Shljakh da uhzaemnascih, Mihnsk 1999; Mihkalajj Kryshtof Radzihvihl Sihrotka, Njasvihzh 1999; Branihslauh Ehpihmakh-Shypihla, Vertyna 1999; m.in.:] Aleg Lojjka: Rozdum pra pol'skuju paehzihju XX stagoddzja ih jae dachynennih da Belarusih [nt. kontaktów, powiązań i analogii między literaturami polską i białoruską]. - Dariusz Tarasiuk: Działalność kulturalno-oświatowa Polaków w Mińsku w latach 1905-1914 [m.in. edukacyjna, oświatowa i teatralna]. - Vjachaslauh Ragojjsha: Zakhodnebelaruskae "mjastehchka jak asjarodak belaruska-pol'skaga kul'turnaga sumezhzha. (Na prykladze Rakava). - Uladzihmihr Markhel': Matyvy radzihmy uh sanetakh Adama Mihckevihcha. - Uladzihmihr Kazbjaruk: Zof'ja Tshashchkouhskaja (Adam M-skih): zhyccjo ih tvorchasc' y belaruska-pol'skihm lihtaraturnym asjaroddzih. - Pjotr Ragojjsha: Chalavek pamihzh Uskhodam ih Zakhadam: bihjagrafihchny gerojj u "belaruskihkh" sensacyjjnykh ramanakh Sjargeja Pjaseckaga. - Nihna Barshcheuhskaja: Klopat "Bac'kauhshchyny" pra chyscihnju belaruskajj movy. - Ihryna Samatojj: Arkhetyp belarusa uh tvorchascih Sakrata Janovihcha. - Aleksandahr Barshcheuhskih: Malyja prazaihchnyja formy uh tvorchascih belavezhca Vincuka Sklubouhskaga. - Jan Zhamojjcihn: Fal'klornaja spadchyna Belarusih uh dosledakh Aljaksandra Barshchehuhskaga. - Aleg Suvalauh: Uklad pol'skihkh vuchonykh XIX st. u vyvuchehnne ehtnagenezu belarusauh. - Ehduard Dubjanieckih: Specyfihka belaruskihkh ih pol'skikh prykazak ih prymavak ab radzihme. - Adam Mal'dzihs: Rolja Radzihvihlauh u ljose Belarusih [m.in. nt. mecenatu ]. - Vadzihm Saleeuh: Kul'tura Belarusih na mjazhy XVI-XVII stst.: njasvihzhskih fenomen. - Mihkhaihl Guryn: Zhyccjo Mihkalaja Kryshtofa Radzihvihla jak pryklad akhvjarnascih. - Tomasz Kempa: Poglądy wyznaniowe Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki i przemiany duchowe w jego życiu. - Galihna Kandrac'eva: Da pytannja ab rehlihgihjjnym svetapogljadze M.-K. Radzihvihla Sihrotkih. - Valeryjj Pazdnjakouh: Radzihvihl Sihrotka ih uhstanauhlenne suvjazejj z mal'tyjjskihm ordehnam. - Ihvan Saverchanka: Radzihvihl Sihrotka jak pihs'mennihk. - Ihryna Bagdanovihch: "Peragrynacyja" Mihkalaja Kryshtofa Radzihvihla Sihrotkih uh Lihtaraturnym kantehksce ehpokhi. - Zbigniew Wojcik: Sarmacki horyzont geograficzny Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zwanego Sierotką. - Baleryjj Jarmolenka: Padarozhnihk, geograf, perauhtvaral'nihk navakol'naga asjaroddzja. - Ihgar Ljal'kouh: Francihshka Urshulja Radzihvihl - arganihzatar tehatra ih dramaturg. - Bogumiła Kosmanowa: Nieśwież w twórczosći Władysława Syrokomli i Józefa Ignacego Kraszewskiego. - Taccjana Dasaeva: Vobraz Barbary Radzihvihl u suchasnajj belaruskajj lihtaratury. - Aljaksejj Kauhka: Postac' Ehpihmakha-Shypihly ih tradycyih belaruskaga asvetnihctva. - Adam Mal'dzihs: Rozdum nad bihjagrafihjajj ih bihblihjagrafihjajj Branihslava Ehpihmakha-Shypihly. - Ihryna Bagdanovihch: Rukapihsnaja khrehstamatyja B. Ehpihmakha-Shypihly jak unihkal'ny pomnihk belaruskajj lihtaratury. - Lihzaveta Furs: Parauhnanne khrehstamatyjj b. Ehpihmakha-Shypihly ih A. Rypihnskaga. - Ganna Zapartyka: Tajamnihca kanverta B. Ehpihmakha-Shypihly. - Ljudmihla Sihl'nova: Knihgi z ulasnajj bihblihjatehki B. Ehpihmakha-Ahypihly uh fondakh Nacyjanal'najj Bihblihjatehkih Belarusih. - Uladzihmihr Sodal': Ljudzih adnykh paryvannjauh: Branihslauh Ehpihmakh-Shypihla ih Francihshak Bagushehvihch. - Larysa Davihdouhskaja: "Ne smucihsja, panok..." [Branisłau Epimach-Szypiła a Janka Kupała]. - Jazehp Janushkevihch: Vaclauh Lastouhskih ih Branihslauh Ehpihmakh-Shypihla. - Vihtal' Skalaban: Mikhas' Mjaleshka - vuchan' Branihslava Ehpihmakha-Shypihly. - Lihdzihja Kulazhanka: Branihslauh Ehpihmakh-Shypihla jak krajaznavec. - Valeryjj Khjazeuh: Nedakladnascih ih supjarehchnascih uh publihkacyjakh pra zhyccjo ih dzejjnasc' B. Ehpihmakha-Shypihly. - Branihslauh Ehpihmakh-Shypihla. Bihblihjagrafihja.
Numer zapisu:  866521 (BD)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Wierzchowska Monika: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 143-148  szczegóły