Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria tekstu i dyskursu
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Stylistyka
Tytuł:  Semantyka tekstu artystycznego
Osoby współtworzące:  Pod red. Anny Pajdzińskiej, Ryszarda Tokarskiego
Wydawnictwo: Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:  2001
Opis fizyczny książki:  356 s., il.
Seria wydawnicza:  (Czerwona Seria Instytutu Filologii Polskiej UMCS; 15)
Adnotacje:  Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Ewa Sławkowa: Instrumentarium badawcze współczesnego językoznawstwa w opisie semantyki tekstu artystycznego (wybór zagadnień). - Ryszard Nycz: "Niepewna jasność" tekstu i "wierność" interpretacji. Wokół wiersza Zbigniewa Herberta "Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy". - Teresa Dobrzyńska: Od niespójności do (super)koherencji. Rola metatekstu w utworze literackim [na przykładzie m.in. "Wieży Babel" Wisławy Szymborskiej i powieści Vladimira Nabokova]. - Teresa Skubalanka: Uwagi o pojęciu symbolu (na podstawie "Księgi Psalmów" Starego Testamentu). - Barbara Grzeszczuk, Małgorzata Kułakowska: Metafora w polskich przekładach "Psalmów". Próba rekonstrukcji semantycznej. - Aleksandra Cieślikowa: Nazwa w tekście a tekst w nazwie [dot. onomastyki w tekstach literackich; szerzej o "Prawieku i innych czasach" Olgi Tokarczuk]. - Jerzy Bartmiński: Kontekst założony, historyczny czy kreowany? [na przykładzie wiersza Cypriana Norwida "Moja ojczyzna"]. - Maciej Abramowicz: Semantyka tekstu tradycyjnego a jego wzorce gatunkowe (na przykładzie kilku utworów literatury starofrancuskiej). - Stanisława Niebrzegowska: Ekwiwalencja w przestrzeni wewnątrztekstowej [na materiale pieśni ludowych]. - Romualda Piętkowa: "Tu i teraz". O deiksie w tekście poetyckim. - Iwona Loewe: "Miłości moc niech szumi w was." Kolokacje w młodopolskich tekstach poetyckich. * Elżbieta Tabakowska: Natężenie świadomości. O związkach poezji z gramatyką. - Agnieszka Libura: Wielki łańcuch bytów jako element językowego obrazu świata i zasada współorganizująca semantykę tekstów artystycznych [na przykładzie wierszy Ewy Lipskiej, Zbigniewa Herberta]. - Przemysław Łozowski, Tomasz Jasiński: JOS [językowy obraz świata] 2000: Świat bez obrazu, język bez świata. - Ryszard Tokarski: Typy racjonalności w językowym obrazie świata [na materiale poetyckim]. - Anna Pajdzińska: Językowy obraz świata a poetyckie gry z gramatyką. - Adam Głaz: Jedno słowo, wiele spojrzeń. Przedimek i wielka litera w angielskim tekście artystycznym. - Dorota Filar: Tekst artystyczny: ramy interpretacyjne, semantyka słowa [na materiale poetyckim]. - Danuta Kępa-Figura: Miejsce konotacji tekstowych w semantycznej strukturze słowa [na materiale poetyckim]. - Dorota Piekarczyk: Poetyckie konceptualizacje kwiatów (na przykładzie nazwy gatunkowej "fiołek"). - Anna Kadyjewska: Problematyka obrazu świata w badaniach języka pisarza (na przykładzie pism Cypriana Norwida). - Tomasz Koprysz: Definicje poetyckie jako problem badawczy (na przykładzie pism Cypriana Norwida). - Magdalena Zawisławska: Funkcja "oka" w "Oziminie" Wacława Berenta.
Numer zapisu:  721515 (PC)