Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Młoda Polska
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Florczak Zbigniew - szczegóły
Tytuł:  Przebudzenie wileńskie 1905-1915
Źródło:  Kultura [Paryż], 2000 nr 1/2 s. 167-174 - szczegóły
Numer zapisu:  624561 (ZS)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Młoda Polska wileńska, Przedmowa. Część I. Przełom (1905-1906). Liberalizacja [nt. odwilży politycznej na ziemiach litewsko-białoruskich po 1904 r.]. Początki prasy [nt. "Kuriera Litewskiego","Zorzy Wileńskiej"]. Ruch amatorski [nt. Towarzystwa "Lutnia"]. Teatr wędrowny i teatr stały. Ruch wydawniczy. Środowisko literackie. Część II. Rozkwit (1907-1915). Grupy literacko-artystyczne [m.in. grupa Banda]. Kabaret "Ach". Teatr. Dyrekcja Nuny Młodziejowskiej. Początki teatru na Pohulance. "Lutnia" [m.in. nt. amatorskiej działalności teatralnej Towarzystwa]. Czasopiśmiennictwo. Dzieje "Kuriera Litewskiego" [nt. wpółpracy pisarzy z czasopismem, m.in. Czesława Jankowskiego, Elizy Orzeszkowej, Władysławm Reymontem]. Tygodnik Ruszczyca [nt. "Tygodnika Wileńskiego"]. Pasa humorystyczna [nt. jednodniówek o tematyce humorystycznej, m.in. "Litwince", "Plotki", "Bomby", "Szubrawca"]. Książka w Wilnie [nt. ruchu wydawniczego]. Zbiory wileńskie [nt. księgozbiorów]. Wileński film [nt. kinematografów]. Część III. Między Niemnem a Dnieprem. Mińsk - miasto [Bogusława] Adamowicza. Grodno - miasto [Elizy] Orzeszkowej. Na prowincji [m.in. nt. życia kulturalnego w Białymstoku, Nieżwieżu, Kownie, Poniewieżu]. Na Kresach [nt. życia kulturalnego w Mohylowie, Witebsku, Inflantach Polskich, Kurlandii, Semigalii. Poza Kresami: Smoleńszczyzna i Łotwa. [1999] - szczegóły