Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Oświecenie
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Kwiatkowska Agnieszka - szczegóły
Tytuł:  Noty o książkach
Źródło:  Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, 2000 t. 7 s. 263-264 - szczegóły
Numer zapisu:  604171 (IH)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Klasycyzm postanisławowski. Zarys problematyki, Od autora I. Wprowadzenie do problematyki prądów literackich Oświecenia postanisławowskiego . II. Propozycje i nieporozumienia terminologiczne. III. Definicja zjawiska. IV. Najważniejsze założenia filozoficzno-ideowe prądu. V. Zagadnienia estetyki i poetyki prądu. 1. Najważniejsze dokumenty świadomości estetycznoliterackiej 2.Główne źródła założeń teoretycznych. 3. Podstawowe założenia estetycznoliterackie prądu. A. Zasady i reguły. B. Odstępstwa i opozycje. C. Kategoria dobregu smaku. D. O sposobie pojmowania i definiowania poezji. VI. Teoria genologiczna klasycyzmu postanisławowskiego. 1. Myśl genologiczna w okresie przedoświeceniowym. 2. Świadomość genologiczna klasycyzmu stanisławowskiego 3. Teoria genologiczna Klasycyzmu postanistawoA. Genologiczne kłopoty i ambiwalencje. B. Trzy propozycje podziału i systematyki poezji. C. Świadomość multiplikacji i historycznej ewolucji postaci gatunkowych. VII. Klasycyzm postanisławowski i jego przedstawiciele na tle życia umy? słowego epoki. 1. Przedstawiciele [m.in. Ludwik Osiński, Kajetan Koźmian, Alojzy Feliński, Franciszek Wężyk, Franciszek Morawski, Franciszek Salezy Dmochowski, Stanisław Kostka Potocki, Euzebiusz Słowacki, Antoni Gorecki, Klementyna z Tańskich Hoffmanowa]. 2. Towarzystwa naukowe i literackie, szkoły, instytucje kulturalne. VIII. Granice chronologiczne i wewnętrzna periodyzacja . [1999] - szczegóły