Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Ogólne (historia literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Od średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu
Osoby współtworzące:  Pod red. Jana Okonia. Prz współpracy Michała Kurana
Wydawnictwo: Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:  2000
Opis fizyczny książki:  527 s.
Adnotacje:  Słowo wstępne. I. W europejskim kręgu kultury. Roman Maria Zawadzki: Biblioteka i skryptorium opactwa w Cluny na tle renesansu XII wieku. - Teresa Świętosławska: Polsko-czeskie związki sakralne w wiekach średnich. - Maciej Włodarski: O niesolidnych dłużnikach, czyli przyczynek do korespondencji Daniela Naborowskiego. - Józef Budzyński: Obraz Śląska w literaturze łacińskiej XVI-XVII wieku. - Andrzej Borowski: Między Renem a Wisłą, czyli jeszcze o krakowskim Lajkoniku. - Joanna Okoniowa, Jan Okoń: Albrecht Duerer, Rej, Fijałkowski, czyli o sztuce przedstawieniowej i abstrakcyjnej. - Janusz Dunin: Na polsko-litewskim pograniczu literackim. - II. Język - Styl - Gatunek. Teresa Michałowska: Autobiografia średniowieczna - poszukiwania (Bruno z Kwerfurtu). - Piotr Pirecki: Z zagadnień przestrzeni w "Potrójnym z Plauta" Piotra Cieklińskiego. - Jan Okoń: O wierszu w "Nadobnej Paskwalinie" Samuela Twardowskiego. - Maria Wichowa: Pierwszy polski traktat o imitacji - dyskurs o stylu z "Rozmów Artaksesa i Edwarda" S.H. Lubomirskiego. - Barbara Bogołębska: Triada stylistyczna - historia i współczesność. - Elżbieta Umińska-Tytoń: Uwagi o języku Józefa Blizińskiego (Między teorią a praktyką). - Grzegorz Gazda: Stulecie realizmów. - Maria Jasińska-Wojtkowska: U początków polskiej powieści biblijnej. - III. Średniowiecze - Odrodzenie. Tadeusz Ulewicz: Jak studiować staropolszczyznę? - Wiesław Wydra: O rzekomej najstarszej kolędzie polskiej "Zdrow bądź, krolu anjelski". - Tadeusz Witczak: Mikołaj Reja "Żywot..." a kres - Andrzej Obrębski: Piotr Dunin-Wolski (1531-1590), jego ród i najbliższa rodzina. - IV. Muza czarnoleska. Zofia Głombiowska: Przyjaźń, podróż i miłość. Antyczna topika we fraszce III 77 Jana Kochanowskiego. - Alina Nowicka-Jeżowa: O sprawach znanych, czyli elementy sarmackie w "Pieśni świętojańskiej o Sobótce". - Janusz Pelc: Sonety Jana Kochanowskiego. - Albert Gorzkowski: "Nadzieja, która świat słodzi". Przyczynek interpretacji "Pieśni I 8" Jana Kochanowskiego. Halina Kasprzak-Obrębska: Tradycja czarnoleska w twórczości Andrzeja Zbylitowskiego. - V. Barokowe sprawy. Stefan Nieznanowski: Siedemnastowieczne kolędy karmelitańskie. Rekonesans. Michał Kuran: Stefan Batory i Władysław IV - poetyckie wizje wypraw moskiewskich (epinicion, panegiryk, kronika). - Janusz S. Gruchała: Wokół osiemnastowiecznych wydań dzieł Wacława Poptockiego. Z dziejów sławy poety. - Maria Garbaczowa: Trawestacje tekstów religijnych z doby saskiej. "Litanija do Cesarza Jegomości". - VI. Klasycyzm - Romantyzm - Wiek XX. Mieczysław Inglot: Nad tragizmem bohatera "Nie-Boskiej komedii" [Zygmunta Krasińskiego]. - Józef Macjon, Krzysztof Tomasz Witczak: Łacińska oda Jacka Idziego Przybylskiego ku czci Hugona Kołłątaja. - Piotr Żbikowski: Cztery redakcje początku Pieśni II "Ziemiaństwa polskiego" Kajetana Koźmiana. - Stefan Sawicki: Uwagi o interpunkcji Norwida (w aspekcie edytorskim). - Bogdan Mazan: Jubilatom. O dialogu w twórczości przywódcy pozytywistycznego obozu "młodych". - Stanisław Fita: "Notatki wołyńskie" Bolesława Prusa i jego nieznany list do Henryka Ułaszyna. - Krzysztof Tomasz Witczak: Uwagi o łódzkiej poetce Marii Przedborskiej. - VII. Zbigniew Jerzy Nowak: Na jubileusz Jerzego Starnawskiego. - Jan Okoń: Wokół jubileuszy Profesora Jeryego Starnawskiego. Hanna Tadeusiewicz: Profesor Jerzy Starnawski w Łódzkim Towarzystwie Naukowym. - VIII. Halina Żarnowska-Moskwa, Michał Kuran: Bibliografia prac Jerzego Starnawskiego 1939 - czerwiec 2000
Numer zapisu:  593324 (MS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Barłowska Maria: Ruch Literacki 2001 z. 4 s. 520-523  szczegóły 
recenzja: Szczot Monika: Noty o ksiażkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 258  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Nowe książki o tradycjach dziejowych UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 75-80  szczegóły