Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Literatura ludowa (literatura polska)
  - Tematy, motywy (literatura ludowa)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Tokarska-Bakir Joanna - szczegóły
Dział bibliografii:  Kulturowa teoria literatury
Tytuł:  Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści.
Wydawnictwo: Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
Rok wydania:  2000
Opis fizyczny książki:  411 s., il.
Adnotacje:  [Monografia religijności typu ludowego skupionej wokół obrazów świętych i osobliwych.] Wprowadzenie: od "gęstego opisu" do une lecture seree: [m.in.] Kłopoty z ustnością. Obraz prawdziwy, "nie-ręką-ludzką-uczyniony", jako symptom ontologii archaicznej. * Rozdział I. Nierozróżnialność: gra jako model religijności: Część 1. Gra sztuki: Kategoria gry. Religijność jako gra: zapowiedź projektu. Mimesis w sztuce. Nierozróżnialność w sztuce. - Część 2. Religijność jako gra: [m.in.] Nierozróżnialność w religii. Kryzys przedstawieniowości: wersja Czesława Miłosza. Świadomość rozszczepiona. * Rozdział II. Podwójność gry: Część 1. Nierozróżnialność "typu ludowego": misterium pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Część 2. Podwójność gry. * Rozdział III. Medytacja nad końcem; koniec na początek: Część 1. Wyobrażenia o końcu jako źródło wiedzy o granicach kultury [wokół tekstu przepowiednii Sybilli-Saby-Michaldy]. - Część 2. Kalwaryjska "Księga łask" jako źródło wiedzy o granicach kultury. * Rozdział IV. Pisemny wymiar ustności: sybilija-biblija: Część 1. Pismo i imię: [m.in.] Sakralny wymiar pisma: znów nierozróżnialność. Bytowy wymiar języka. Remat u piśmiennych: "ślepy bibliotekarz". - Część 2. Pismo źródłem ustności: Sybilla czyli Michalda. * Rozdział V. Trzy jedności mitu: jedność czasu i osób: Część 1. "Opowieść o drzewie krzyżowym". drzewo genealogiczne religijności chrześcijańskiej. - Część 2. "W jedny księgi": jedność czasu i osób: Opowieść o wsystkim od początku. Ekonomia mitu. Judasz i inni. Pseudoepigrafia i apokryf - sposób bycia (w) ustności (objawienia oławskie i okołowieckie i walka dwóch prawd mitu). Fikcja literacka - elitarna odmiana apokryfu. Próba konkluzji. Ludowe etymologie jako źródło badania samowiedzy. * Rozdział VI. Sensualizm recycled: Część 1. Ciąg dalszy trzech jedności mitu: miejsce. - Część 2. Czarnowski [Stefan] i Gadamer: "naiwny sensualizm" i "nierozróżnialność". - Sensorium sensualizmu: [m.in.] List do Efezjan: uprzywilejowanie wzroku, potępienie dotyku. - Część 4. Ciąg dalszy sensorium: dotyk, węch i smak. * Rozdział VII. Osobliwe: relikwia i obraz: Część 1. Jak powstaje relikwia? - Część 2. Hierofania: osobliwe wewnątrz zwykłego. * Rozdzia VIII. Imago insolita: pierwsza medytacja nad początkiem: Dwa zdjęcia. Samouwierzytelnienie - odwołanie do początku. - Część 1. Legendy etiologiczne wybranych świętych. - Część 2. Modlitwa żywiołów po polsku. * Rozdział IX. Imago insolita: druga medytacja nad początkiem: Część 1. "Ręką ludzką czy nie-ludzką", mit jako mityzacja. - Część 2. Fenomenologia świętego obrazu. - Część 3. Dlaczego święty obrazek jest "prawdziwy"?. * Zakończenie: "Ontologia archaiczna": Część 1. "Ontologia archaiczna": pomiędzy "Grekami" Heideggera i "kulturą religijną wiejskiego ludu polskiego" Czarnowskiego. - Część 2. Vincenz i Heidegger o ontologii archaicznej: Niezrefektowanie ontologii archaicznej; folk-lore. Mit i ewolucja prawdy: aletheia, homoiosis, veritas, certitudo... Zapomnienie, które przechowuje. Cztery postacie lethe. Mneme folkloru. Powtórzenie, rytm, mit.
Numer zapisu:  588323 (PC)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Sulima Roch: Projekt etnografii hermeneutycznej. Literatura Ludowa 2002 nr 3 s. 47-54  szczegóły 
recenzja: Wodziński Cezary: Archeologia sacrum. O książce Joanny Tokarskiej-Bakir "Obraz osobliwy". Principia 2003 t. 34 s. 17-28  szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Projekt etnografii hermeneutycznej. Literatura Ludowa 2002 nr 3 s. 47-54  szczegóły 
recenzja: Wodziński Cezary: Archeologia sacrum. O książce Joanny Tokarskiej-Bakir "Obraz osobliwy". Principia 2003 t. 34 s. 17-28  szczegóły