Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Ogólne (historia literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Historia literatury (powszechna)
Tytuł:  Kultura staropolska - kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Osoby współtworzące:  Komitet redakcyjny: Stanisław Bylina, Monika Hamanowa, Teresa Kostkiewiczowa, Wojciech Kriegseisen, Antoni Mączak, Henryk Samsonowicz, Jacek Staszewski, Lech Szczucki, Andrzej Wyczański
Instytucja sprawcza:  Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla
Wydawnictwo: Warszawa: Semper
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  501 s., tabl.: faks., fot., mapa, portr.
Adnotacje:  Zawiera m.in.: I. Kultura współczesna. Michał Głowiński: Dzień Ulissesa. - Maria Janion: Milczenie Chateaubrianda [nt. utworu "Zywot Rancego"]. - Cesare G. de Michelis: Przyczynek do teologicznego odczytania "Protokołów mędrców Syjonu". - Monika Senkowska-Gluck: Koncepty z kalendarza. - Barbara Skarga: Mały traktat o przesądach na traktacie Jana Baptysty Thiersa zbudowany [nt. utworu "Traktat o przesądach według Pisma św.]. - Andrzej Walicki: "Polska jako przedmurze" z perspektywy myślicieli rosyjskich dziewiętnastego wieku [m.in. nt. poglądów Aleksandra Hercena, Iwana Alksakowa, Fiodora Tiutczewa, Włodzimierza Sołowjowa]. II. Sprawy wyznaniowe. Marta Beckova: Tematyka polska w "Clamores Eliae" Komenskiego. - Paulina Buchwald-Pelcowa: Cenzura kalwińska w świetle akt synodów małopolskich. - Stanisław Bylina: Okrucieństwo w rewolucji husyckiej. Świadectwo Wawrzyńca z Brezovej [nt. "Husyckiej Kroniki"]. Balint Keseru: Paulus Michael Rhegenius ein siebenbuerger Unitarier und Descartes-Anhaenger. - Stanisław Obirek: Czy Ignacy Loyola był przedstawicielem kontrreformacji? - Zbigniew Ogonowski: Czy Paweł Włodkowic był rzecznikiem idei tolerancji religijnej? - III. Polityka i społeczeństwo. IV. Piśmiennictwo. Juliusz Bardach: Elity Wielkiego Księstwa Litewskiego a polski przekład "De republica emendanda" AndrzejaFrycza Modrzewskiego. - Tadeusz Bieńkowski: Dzieje ojczyste w jezuickim teatrze szkolnym w Polsce. - Giovanna Brogi Bercoff: L'opera storica di Jan Kwiatkiewicz fra tradizione Europea e sarmatismo.- Teresa Chynczewska-Hennel: Pojednanie polsko-ukraińskie w wierszach Łazarza Baranowicza. -Juliusz Domański: De quinti lutatii Catuli versu in Ioannis Cochanovii epistula ad Stanislaum Fogelwederum scripta citato observantiuncula. - Hanna Dziechcińska: Andrzej Glaber z Kobylina "Gadki o składności członków człowieczych". Pierwszy traktat fizjonomiki w języku polskim. - Mieczysław Klimowicz: "Monachomachia" Krasickiego w kręgu józefińskich wolnomularzy.- Teresa Kostkiewiczowa: O uszczęśliwieniu narodów [nt. publikacji Józefa de Puget Puszeta pt. "O uszczęśliwieniu narodów"]. Luigi Marinelli: "O żywocie i cudach b. Stanisława Kostki" Daniello w polskim przekładzie Wojciecha Tylkowskiego - "polihistora ośmieszonego". - Henryk Markiewicz: Polskie spory o powieść historyczną (do końca XIX wieku). - Janusz Pelc: Poszukiwania miejsc szczęśliwych[w literaturze . - pIOTR sALWA: "Leggenda romana in bocca Toscana". - Jan Ślaski: Marcin Błażewski i Stanisław Lubomirski? (Z dziejów przekładu staropolskiego). VI. Oświata i nauka. Antoni Mączak: Barokowe krajobrazy krańców Europy [nt. opisów podróży po Europie z końca XVI i 1. poł. XVII w., m.in. Regnarda, Edwarda Browna]
Numer zapisu:  583314 (MS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 251 (not....) szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 245-246 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 251 (not....) szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 245-246 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły