Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Psychologia literatury
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Sumienie, wina, melancholia. Materiały polsko-niemieckiego seminarium, Warszawa, październik 1997
Osoby współtworzące:  Pod red. naukową Pawła Dybla
Instytucja sprawcza:  Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
Wydawnictwo: Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN [Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk]
Rok wydania:  1999
Opis fizyczny książki:  284 s.
Adnotacje:  [Zawiera artykuły i eseje uczestników polsko-niemieckiego seminarium pt. Sumienie, wina, melancholia; Warszawa 1997:] Paweł Dybel, Hermann Druee: Słowo wstępne. * I. Sumienie i wina - filozoficzne obsesje: Maciej Potępa: Problem sumienia u [Immanuela] Kanta i [Johanna Gottlieba] Fichtego. - Jan Garewicz: Wolność woli i wina. Uwagi o etyce ontologicznej [Artura] Schopenhauera. - Hermann Druee: Sumienie w psychoanalizie Freuda. Tł. Jagna Brudzińska. - Friederike Koehn: Źródło poczucia winy w teorii Melanie Klein i Donalda D. Winnicotta. Tł. Paweł Dybel. - Jędrzej Jaxa-Rożen: Wina i sumienie w dziele Martina Heideggera. - Ulrike Koesterke: Wina i odpowiedzialność. Próba analizy pojęć filozofii Emmanuela Levinasa. Tł. Marek Staszyc. * II. Wina i sumienie z perspektywy religijnej, literackiej i kulturowej: Reiner J. Kaus: "Fatalna nieuchronność poczucia winy" Freuda w "Procesie" [Franza] Kafki. Tł. Katarzyna Leszczyńska. - Piotr Graczyk: Dostojewski i zło. - Anja Hild: Wina, moralność i melancholia w filmach Krzysztofa Kieślowskiego. Tł. Marek Staszyc. - Fatma Dasan: Sumienie w islamie. Tł. Marek Staszyc. - Carsten Kloepfer: Wina i sumienie w społóecznościach afrykańskich. Tł. Marek Staszyc. * III. Oblicza melancholii: Hermann Druee: Od przypuszczeń na temat melancholii do nauki o depresji. Tł. Jagna Brudzińska. - Paweł Dybel: Melancholie społeczne - melancholia jednostki. Uwagi o książce Wolfa Lepeniesa "Melancholie und Gesellschaft". - Norbert Endres: Morfologia cierpienia i zdolność do cierpienia. Tł. Paweł Dybel. - Edeltrud Marx: Pojęcie cierpienia u Juana od Krzyża [święty Jan od Krzyża]. Tł. Katarzyna Leszczyńska. * IV. Psychoanaliza i melancholia: Paweł Dybel: Koncepcja melancholii u Freuda. - Jagna Brudzińska: Podmiot cierpienia czy podmiot poprzez cierpienie? Uwagi na temat genezy "Ja" u Husserla i Freuda. - Peter Rech: Melanchilia. Pocieszenie. Wspomnienie obrazu. Wspominanie życia: "scena pierwotna" jako pierwotne przeczucie. Tł. Paweł Dybel. - Barbara Smoleń: Koncepcja melancholii Julii Kristevej. * V. O cierpieniu - klinicznie: Elisabeth Druee: Stary człowiek i depresja. Tł. Paweł Dybel. - Andreas Marlovits: Ciężar cierpienia jako fenomen psychologiczny. Tł. Marek Staszyc. - Cornelia Stauff: Osobowość depresyjna w fazie przedchorobowej. Tł. Marek Staszyc. - Robert Sanders: Medycyna wobec umierających w cierpieniu. Tł. Marek Staszyc. * VI. Przestrzenie melancholii i cierpienia w literaturze oraz filozofii: Katarzyna Leszczyńska: Od Empedoklesa do Zaratustry. Narodziny dionizyjskiego melancholika. - Mateusz Werner: O czasoprzestrzeni melancholicznej. - Paweł Dybel: Cierpienia "nagiej duszy" Stanisława Przybyszewskiego.
Numer zapisu:  558541 (ZS)