Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Metodologia badań literackich
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Psychologia literatury
Tytuł:  Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Materiały z XX Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzytstwo Lingwistyki Stosowanej, Grzegorzewice, 12-14 stycznia 1996
Osoby współtworzące:  Pod redakcją naukową Franciszka Gruczy i Marii Dakowskiej
Wydawnictwo: Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  181 s.
Adnotacje:  F. Grucza, M. Dakowska: Od Redaktorów. * Franciszek Grucza: Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki. - Tomasz P. Krzeszowski: O znaczeniu przymiotnika "kognitywny". - Barbara Lewandowska-Tomaszczyk: Systemy reprezentacji języka w lingwistyce kognitywnej a ich realność psychologiczna. - Kamila Turewicz: Model akwizycji języka z perspektywy gramatyki kognitywnej. - Christoph Schatte: Podejście kognitywne w semantyczno-syntaktycznym opisie czasowników. - Joanna Korzeniewska-Berczyńska: Metaforyka cierpienia-choroby-patologii w językowym obrazie świata Rosjan na podstawie współczesnej publicystyki. - Tomasz Konik: Koncepcja "figury i tła" w analizie stylistyczno-retorycznej tekstów pisanych. - Bożydar L.J. Kaczmarek: Język a umysł. - Katarzyna Niekludow: Język jako przejaw dereizmu procesów myślowych w schizofrenii w aspekcie psychologii poznawczej. - Barbara Z. Kielar: Zasada relewancji mechanizmem napędowym tłumaczenia? - Maria Dakowska: Koncepcje kognitywne a modelowanie akwizycji języków obcych. - Janusz Arabski: Pamięć w przyswajaniu słownictwa obcojęzycznego. - Elżbieta Zawadzka: Kognitywna interpretacja wiedzy językowej i jej glottodydaktyczne implikacje. - Maria Wysocka: metoda kognitywna a tzw. komunikacyjne podejście do nauczania języka obcego - próba krytyki. - Teresa Siek-Piskozub: Rola świadomości w procesie przyswajania języka: wyniki badań nad strategiami uczenia się języków obcych. - Przemysław Wolski: Strategie uczenia się języków obcych w świetle koncepcji kognitywnej. - Urszula Zaliwska-Okrutna: Praktyczne implikacje mutacyjnego/ transformacyjnego vs stratyfikacyjnego podejścia do nauczania gramatyki angielskiego. - Małgorzata Koszla-Szymańska: Podejście kognitywne w komunikatywnym nauczaniu języka hiszapańskiego. - Paweł Płusa: O niektórych tendencjach podejścia kognitywnego w glottodydaktyce. - Elwira Banasik: Nauczanie języka obcego wpublicznej szkole podstawowej. - Wanda Krzemińska: O Polsce z cudzoziemcem - nowy wymiar glottodydaktyki.
Numer zapisu:  534625 (ZS)