Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura hebrajska
  - Biblia (Testamentum Vetus)
   - Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Życie religijne w Biblii
Osoby współtworzące:  Red. Gabriel Witaszek
Instytucja sprawcza:  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii
Wydawnictwo: Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rok wydania:  1999
Opis fizyczny książki:  360 s.
Adnotacje:  Gabriel Witaszek: Wprowadzenie. * Cz. pierwsza. Miejsca kultu. Rozdz. I. Bogdan Poniży: Pierwsze sanktuaria Izraela: 1. Miejsca kultu Patriarchów. 2. Sanktuarium na Pustyni (Namiot Święty). 3. Sanktuaria na ziemi izreaelskiej przed budową świątyni. Rozdz. II. Andrzej Mozgol: Arka Przymierza: 1. Terminologia. 2. Kształt Arki Przymierza. 3. Paralele pozabiblijne. 4. Dzieje Arki Przymierza. 5. Teologia Arki Przymierza. 6. Arka Przymierza a Nowy Testament. Rozdz. III. Antoni Tronina: Znaczenie świątyni na starożytnym Wschodzie: 1. Egipt. 2. Mezopotamia. 3. Hetyci. 4. Syria i Palestyna. Rozdz. IV. Urszula Szwarc: Świątynia jerozolimska: 1. Położenie. 2. Historia. 3. Opis. 4. Wyposażenie Świątyni. 5. Status. Rozdz. V. Gabriel Witaszek: Teologia świątyni: 1. Świątynia jako miejsce Bożej obecności. 2. Świątynia znakiem wybrania. 3. Symbolika świątyni. Rozdz. VI. Gabriel Witaszek: Centralizacja kultu: 1. Jedyne i centralne sanktuarium. 2. Świątynia w Jerozolimie - sanktuarium narodowe. 3. Świątynia w Jerozolimie i sanktuaria rywalizujące. 4. Reformy centralizujące religijno-społeczne Jozjasza. 5. Myśl religijna Księgi Prawa. 6. Sanktuaria późniejsze poza Jerozolimą. Rozdz. VII. Stefan Szymik: Ołtarze izraelskie: 1. Typologia ołtarza. 2. Ołtarze polowe. 3. Ołtarze Namiotu Spotkania. 4. Ołtarze świątyni jerozolimskiej. 5. Religijne znaczenie ołtarza. * Cz. druga. Osoby poświęcone służbie Bożej. Rozdz. I. Hugolin Langkammer: Kapłaństwo i kapłani Starego Przymierza: 1. Terminologia. 2. Podstawowe zadania kapłanów Starego Testamentu. 3. Arcykapłani. 4. Przepisy dla kapłanów. 5. Kapłaństwo w pozytywnej i negatywnej ocenie Starego Testamentu. 6. Świętość najważniejszą cechą kapłana ofiarnika. 7. Rola kapłanów teologów. 8. Kapłaństwo powszechne. Rozdz. II. Ryszard Rubinkiewicz: Lewici: 1. Znaczenie słowa "lewi". 2. Lewici w okresie wędrówki Izraela przez pustynię Synaj. 3. Pozycja lewitów w epoce podboju Kanaanu i sędziów. 4. Lewici w okresie monarchii. 5. Miasta lewickie. Rozdz. III. Antoni Tronina: Kapłaństwo w Jerozolimie w okresie monarchii: 1. Początki instytucji urzędowego kapłaństwa. 2. Kapłaństwo monarchiczne rabad w Izraelu na tle epoki. 3. Rola kapłanów w okresie rozbicia monarchii. 4. Funkcjie kapłanów w świetle wyroczni Pwt 33, 8-11. 5. Opozycja wobec kapłaństwa państwowego. 6. Powtórzone Prawo i odnowa religijna. Rozdz. IV. Ryszard A. Sikora: Kapłaństwo po niewoli babilońskiej: 1. Kapłani i arcykapłan. 2. Lewici. * Cz. trzecia. Akty kultu. Rozdz. I. Ryszard A. Sikora: Rytuał składania ofiar w Starym Testamencie: 1. Ofiara całopalna. 2. Ofiary biesiadne. 3. Ofiary ekspiacyjne. 4. Ofiara mnicha. 5. Chleby ofiarne i ofiary kadzielne. Rozdz. II. Andrzej Kondracki: Pochodzenie i szczególny charakter rytuału ofiarniczego Izraela. 1. Rytuał ofiarniczy Izraela a ofiary ludów sąsiednich. 2. Ofiary z ludzi. 3. Rytuał a Przymierze. Rozdz. III. Hugolin Langkammer: Znaczenie religijne ofiary w Izraelu. 1. Wiara Izraela u podstaw kultu ofiar Starego Testamentu. 2. Ofiara Izraela odpowiedzią wiary. 3. Eucharystia najdoskonalszą ofiarą łączącą Stare Przymierze z Nowym. Rozdz. IV. Bogdan Poniży: Drugorzędne akty kultu: 1. Modlitwa liturgiczna. 2. Ryty oczyszczenia i profanacji. 3. Ryty konsekracji, poświęcenia. 4. Przysięgi. 5. Posty. 6. Daniny. * Cz. czwarta. Czasy święte. Rozdz. I. Ryszard Rubinkiewicz: Starożytne kalendarze Bliskiego Wschodu: 1. Kalendarze obowiązujące na starożytnym Bliskim Wschodzie poza Izraelem (kalendarze: babiloński, asyryjski, egipski). 2. Kalendarz wczsnoizraelski i wczesnożydowski. Rozdz. II. Stanisław W. Bielecki: Starotestamentalne kalendarze liturgiczne: 1. Kodeks elohistyczny Przymierza (Wj 23, 14-17). 2. Kodeks jahwistyczny (Wj 34, 18-23). 3. Kodeks Deuteronomium (Pwt 16, 1-17). 4. Kodeks Świętości (Kpł 23, 1-44). 5. Ezechiel (45, 18-25). 6. Porządek składania ofiar w Księdze Liczb. Rozdz. III. Henryk Witczyk: Czasy święte: 1. Zwyczajna służba w świątyni. Rytuał cdzienny. 2. Dni święte. 3. Czasy święte. Rozdz. IV. Antoni Paciorek: Najstarsze święta w Izraelu: 1. Pascha i Massot. 2. Święto Tygodni. 3. Święto Namiotów. Rozdz. V. Stefan Szymik: Żydowskie święta późniejsze: 1. Dzień Pojednania. 2. Poświęcenie Świątyni. 3. Święto Losów.
Numer zapisu:  533613 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Basiuk Maciej: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 544-546  szczegóły 
recenzja: Jachym Jan: Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 352-353  szczegóły 
recenzja: K.P.: Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 2 s. 303 (nota...) szczegóły