Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Romantyzm
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Wierzbicki Andrzej - szczegóły
Tytuł:  Historiografia polska doby romantyzmu
Instytucja sprawcza:  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Wydawnictwo: Wrocław: Funna
Rok wydania:  1999
Opis fizyczny książki:  497 s.
Seria wydawnicza:  (Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna)
Adnotacje:  Wstęp. I. Warunki rozwoju historiografii i jej infrastruktura. Pod panowaniem Rosji. Pod panowaniem Prus. W Rzeczypospolitej Krakowskiej i pod panowaniem Austrii. Na emigracji. Autorzy i czytelnicy - nieco statystyki. II. W kręgu historii i historiozofii. Teoretyczne aspekty myśli i nauki historycznej. Europa - historyzm w dobie romantyzmu. Polska - zapatrywania na rolę i charakter nauki historycznej. Przestrzenie ontologiczne historiografii. Słowiańska perspektywa dziejów. III. Obszary zainteresowań historycznych. Historia i jej "dziedziny". Edytorstwo. Historia oświaty i piśmiennictwa. Archeologia. Historia sztuki. Historia prawa. IV. Historiografia dziejów powszechnych. Koncepcja dziejów powszechnych Joachima Lelewela. W kręgu wartości i kategorii konstytuujących Lelewelowską koncepcję dziejów powszechnych. Poglądy na dzieje powszechne w podręcznikach i pracach popularyzatorskich. Historia narodów słowiańskich i historycznych prowincji państwa polskiego. V. Historia Polski - koncepcje i ich elementy. Koncepcja Joachima Lelewela. Szkoła lelewelowska - najbliżsi kontynuatorzy [Jędrzej Moraczewski, Henryk Schmitt]. Na poboczach koncepcji Lelewelowskiej. W opozycji do Lelewelowskiej apologii dziejów ojczystych. Koncepcja Adama Mickiewicza nt. idei słowiańskości, powstania państwa polskiego]. "Teorie", tezy, hipotezy...
Numer zapisu:  531926 (MS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Hinc Alina: Roczniki Historyczne = Historical Annals 2000 r. 66 s. 272-274  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 2 s. 142-143 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły