Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Kulturowa teoria literatury
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Borowski Andrzej - szczegóły
Tytuł:  Powrót Europy
Wydawnictwo: Kraków: Księgarnia Akademicka
Rok wydania:  1999
Opis fizyczny książki:  278 s.
Adnotacje:  Rozdz. I. Powrót Europy: 1. "Europatriotyzm" i literatura. 2. Europeistyka literacka. 3. Wyznaczniki "europejskości". 4. Europocentryzm czyli "urok" europejskości. 5. Świadomość europejska a "europejski szowinizm. 6. Świadomość europejska a świadomość słowiańska. 7. Formowanie się świadomości europejskiej i narodowej Polaków - dwa równoczesne procesy. 8. Staropolska hagiografia literacka a świadomość europejska. 9. Święty jako "ojciec świadomości europejskiej". 10. Bohater legendy a europejskie kategorie etyczne. 11. Święci a pareneza literacka. 12. Legenda jako popularne źródło wiedzy o kulturze. 13. Święci a nacjonalizm i uniwersalizm. 14. Sarmatyzm jako forma świadomości narodowej i świadomości europejskiej. 15. Kultura literacka sarmatyzmu a europeizacja polskiej świadomości narodowej. 16. Współoddziaływanie świadomości narodowej i europejskiej a początki tzw. mesjanizmu polskiego. 17. Mesjanizm a sarmacka filozofia historii. 18. Mesjanizm jako "teoria katastrofy". 19. Literackie korzenie mesjanizmu. 20. Historyczne "przeznaczenie" Sarmatów. 21. Inne "wybrane" narody europejskie. 22. Mesjanizm, mit "antemurale" a świadomość europejska. 23. Mesjanizm a świadomość misji w Europie. 24. Mesjanizm jako racjonalizacja katastrofy. Rozdz. II. "Raptus Europae": 1. "Regina Europa" [m.in. przedstawienia ikonograficzne z XVI w.]. 2. "Raptus Europae" [ikonograficzne i literackie ujęcia greckiego mitu o porwaniu Europy]. 3. Mit "porwania Europy" a "antyorientalizm". 4. Dalsze skutki - Słowianie wschodni a Scytowie. 5. Czescy sąsiedzi "Sarmatów" w stereotypie literackim obrazu Europy. 6. "Sarmaci" i "Hunowie" czyli węgierski kontekst świadomości europejskiej "starych Polaków". 7. Dystans a świadomość europejska. Rozdz. III. Świadomość europejska a poczucie godności [w literaturze polskiego baroku]. Rozdz. IV. Staropolska translatologia a formowanie świadomości europejskiej: 1. Przekład literacki a komparatystyka. 2. Funkcje przekładu. 3. Na początku był przekład [przekład jako czynnik europeizacji literatury narodowej]. 3. Przekład jako służba słowu. 5. Tłumacz jako egzegeta. 6. Neologizmy. 7. "Translatio ad sensum". 8. Teoria parafrazy. 9. Ewolucja staropolskiej teorii przekładu. 10. "Tres genera vertendi". Rozdz. V. O świadomości europejskiej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego: 1. Towarzystwo Jezusowe a europeizacja "Sarmatów". 2. "Humanitas Societatis Jesu". 3. Humanizm czy "humanitas"? 4. "Humanitas" jako antropotematyzm. 5. "Humanitas" a cele Towarzystwa Jezusowego. 6. Polscy humaniści - jezuici. 7. Topika "europejska" a kult starożytności. 8. Europejska i polska świadomość Sarbiewskiego. 9. Maciej Kazimierz Sarbiewski a sarmatyzm. 10. Sarbiewskiego opis charakteru sarmackiego. 11. Sarmatyzm i myśli o polityce europejskiej. 12. Europejskość Sarbiewskiego i niderlandzki krąg czytelników. 13. Niderlandy XVII wieku a europeizacja kultury polskiej. 14. "Amici Belgae". 15. Europejskość ponadwyznaniowa. Rozdz. VI. Świadomość europejska jako problem komparatystyki literackiej. 1. "Literatura europejska" i świadomość europejska jako przedmiot komparatystyki literackiej. 2. Aleksander Bruckner i komparatystyka. 3. Aleksandra Bruecknera pojęcie literatury europejskiej. 4. Brueckner i Stanisław Kot (1885-1975). 5. Literatura europejska a literatura "światowa". 6. Literatura europejska i historyczny katastrofizm. 7. Literatura europejska jako depozyt. 8. Idea literatury europejskiej przeciw ideologiom. 9. "Złota nić" Homera. 10. Historia idei a ciągłość tradycji europejskiej.
Numer zapisu:  531905 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Gorzkowski Albert: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 122-125  szczegóły 
recenzja: Obirek Stanisław: Literacka Europa. Przegląd Powszechny 2001 nr 10 s. 126-128  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Europejskie aspekty staropolszczyzny. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 229-236  szczegóły