Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Metodologia badań literackich
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, Radziejowice 6-8 lutego 1997 r.
Osoby współtworzące:  Pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej; [współpr. redakcyjna: Tomasz Jeż]
Instytucja sprawcza:  Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawnictwo: Izabelin: Świat Literacki
Rok wydania:  1998
Opis fizyczny książki:  169, [7] s.
Seria wydawnicza:  (Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą; t. 2)
Adnotacje:  [Wystąpienia uczestników dyskusji:] Alina Nowicka-Jeżowa: Otwarcie dyskusji. * Sesja I.: Komparatystyka literacka - zakres i treść pojęcia. Status naukowy badań porównawczych. Tradycja i współczesność: Teresa Kostkiewiczowa: Orientacje badawcze i kondycja współczesnej komparatystyki (Tezy do dyskusji); [wypowiedzi; tytuły wystąpień od redakcji:] Jadwiga Ziętarska: Tradycje komparatystyki literackiej w krytyce. - Teresa Kostkiewiczowa: Ocena dzieł literackich w "Paralelach" Charlesa Perrault. - Aleksander Lipatow: Miejsce badań komparatystycznych w historii literatury i kultury. Procesualne ujęcie problematyki porównawczej. - Teresa Kostkiewiczowa: Historyczna perspektywa badań porównawczych. - Jakub Z. Lichański: "Querelle des anciens et des modernes" a początki komparatystyki europejskiej. - jadwiga Ziętarska: A jednak komparatystyka przed "querelle..." - Piotr Salwa: Ad vocem: O "naśladowczym" rodowodzie komparatystyki; o jej miejscu w historii literatury i kultury; o literaturze narodowej jako kategorii komparatystycznej. - Zofia Mitosek: Komparatystyka wobec tradycji mimetycznej. Wspólne losy komparatystyki i nauki o literaturze - teraźniejszość i przyszłość. Zakres badań porównawczych: światowy czy europejski? - Andrzej Lam: Komparatystyka literacka - zakres pojęcia. Wybory metodologiczne a cele badań porównawczych dawniej (w kontekście narodowym) i dziś (w perspektywie jednoczącej się Europy). - Teresa Kostkiewiczowa: Ad vocem. - Adam Karpiński: Proceder porównawczy a komparatystyka. Komparatystyka wobec teorii i historii literatury. Aktualność historyzmu. - Alina Nowicka-Jeżowa: Wybór metody w aspekcie przedmiotu badań. Badania porównawcze literatury dawnej między tradycją pozytywistyczną a współczesnymi propozycjami metodologicznymi. - Hanna Dziechcińska: Cele i pożytki ujęć porównawczych w studiach nad literaturą dawną. - - Edward Kasperski: Komparatystyka współczesna - prezentystyczna czy historyczna? Faktograficzna czy interpretująca? Status naukowy badań porównawczych. - Jakub Z. Lichański: O niezbędności faktów, similiów i filologii. - Józef Japola: Komparatystyka w sferze tekstów czytelniczych i w nietypograficznych dziedzinach kultury. Badania porównawcze na gruncie teorii literatury. - Ewa Ihnatowicz: Modele "odśrodkowy" i "dośrodkowy" komparatystyki czyli o narodowym zakresie badań porównawczych (Na tle doświadczeń warszawskiej Komisji Komparatystycznej KNoLP). - Teresa Kostkiewiczowa: Podsumowanie dyskusji. * Sesja III. Cz. 1. Interdyscyplinarne aspekty badań porównawczych. Heterogeniczne teksty kultury jako przedmiot komparatystyki: Janusz Tazbir: Tezy wstępne. Komparatystyka w sferze dziejów kultury, nie zaś abstrakcji historiozoficznej lub teoretycznej. Przedmiot badań wyznaczony problemowo, nie chronologicznie. [Wypowiedzi:] Teresa Kostkiewiczowa, Alina Nowicka-Jeżowa, Elżbieta Zwolińska, Irena Poniatowska, Andrzej Lam, Danuta Knysz-Tomaszewska, Adam Karpiński, Ewa Ihnatowicz, Edward Kasperski. - Cz. 2. Literatura w kontekście kultur. [Wypowiedzi:] Aleksander Lipatow, Maria Delaperriere, Stanisław Frybes, Piotr Salwa, Aleksandra Olędzka-Frybesowa, Andrzej Mencwel, Eligiusz Szymanis, Janusz Tazbir, Zofia Mitosek. * Sesja IV: Literatura narodowa - literatury "obce" - literatura powzechna: Piotr Salwa: Porównywanie literatur obcych i literatury swojej - centrum komparatystyki. Rola filologa obcego. [Wypowiedzi:] Irena Łossowska, Jadwiga Ziętarska, Hanna Dziechcińska, Stanisław Frybes, Małgorzata Packalen, Krzysztof Wrocławski, Aleksander Lipatow, Janusz Maciejewski, Jakub Lichański, Edward Kasperski, Andrzej Mencwel, Eugeniusz Czaplejewicz, Zofia Mitosek, Alina Nowicka-Jeżowa, Stanisław Pieróg, Teresa Kostkiewiczowa, Piotr Roguski. * Sesja IV: Intertekstualność w badaniach porównawczych: Jerzy Axer: Intertekstualnośc w badaniach literatury antycznej. Serie odbioru dzieła literackiego. - Andrzej Lam: Ad vocem. "Literatura niczyja" czyli dobra wspólne literatury. Przekład literacki i komparatystyka jako domeny tych dóbr. - Luigi Marinelli: Semiologia stosunków interkulturalnych a zagadnienia analizy przekładu literackiego. - Anna Legeżyńska: Interpretacja tekstu wobec propozycji badawczych komparatystyki. Serie tematyczne w literaturze współczesnej. kategorie przekładu intersemiotycznego. Intertekstualny sty odbioru. - Mirosława Hanusiewicz: Intertekstualność w badaniach literatury epok dawnych - między konkretem tekstu a diachronią procesu historycznego. Referencyjność dzieł. Serie tematyczne. - Adam Karpiński: Intertekstualność w edytorstwie i krytyce tekstów literatury dawnej. Kompetencje interpretacyjne komentatora. - Jadwiga Ziętarska: Ad vocem: Kwestia rozumienia tekstu. - Edward Kasperski: Teoria intertekstualności a dylematy badawcze komparatystyki w dobie postrukturalistycznej i pofenomenologicznej. * Alina Nowicka-Jeżowa: Zmknięcie dyskusji.
Numer zapisu:  526200 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Wrzosek Stefan: Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 213-219  szczegóły