Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Literatura staropolska
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Teoria tekstu i dyskursu
Tytuł:  Czterechsetlecie Unii Brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego
Osoby współtworzące:  Pod red. Zenona Leszczyńskiego
Instytucja sprawcza:  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Katedra Języka Polskiego KUL
Wydawnictwo: Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rok wydania:  1998
Seria wydawnicza:  (Lingua Sacra; 1)
Adnotacje:  [Zawiera materiały z konferencji "O języku religijnym III"; Kazimierz nad Wisłą, XI 1996:] Zeneon Leszczyński: Słowo wstępne. * Bogdan Walczak: Językowe konsekwencje unii brzeskiej. Postulaty badawcze. - Leszek Moszyński: Cerkiewnosłowiańska tzw. "Moskiewska Msza Maryjna" jako odzwierciedlenie litewsko-białorusko-polskich kontaktów kulturowych w XV wieku [analiza tekstu]. - Maria Karpluk: Ku dalekiemu pojednaniu. Dysputa prawosławno-katolicka metropolity Piotra Mohyły z ks. Kasjanem Sakowiczem]. - Krystyna Szcześniak, Ludmiła A. Jankowska: Uwagi na temat języka "Wierszy o Męce Panskiey..." Symeona Połockiego. - Ludmiła A. Jankowska, Krystyna Szcześniak: Właściwości językowo-stylistyczne wczesnej poezji Symeona Połockiego. Deklamacja "Wiersze o Męce Panskiey w cerkwi mowione" [tekst utworu z komentarzem]. - Zenon Leszczyński: Religijne słownictwo i frazeologia w "Kronice mohylowskiej" 1747 roku. - Marian Kucała: Odbicie prześladowań unitów w języku pamiętników. - Michał Łesiów: Osobliwości językowe cerkiewnych pieśni ukraińskich do św. Józefa. - Bożena Matuszczyk: Do swego Boga. Religijna frazeologia w unickich opowiadaniach S. Żeromskiego i W. Reymonta. - Henryk Duda: Pisać ikonę. - Władysław Makarski: Elementy zachodniochrześcijańskie w toponimii i w nazwach obiektów sakralnych na kresach wschodnich (Zarys problematyki). - Marzena Makuchowska: O języku modlitwy. - Małgorzata Nowak: Uwspółcześnianie języka religijnego. Językowa analiza form przepowiadania współnotowego. - Danuta Bieńkowska: Ekwiwalenty łacińskich rzeczowników w przekładzie "Psałterza" J. Wujka (1594). - Joanna Sobczykowa: O zrozumiałości języka liturgicznego.
Numer zapisu:  508081 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Stec Wiesław: Unia brzeska i język. Białostockie Archiwum Językowe 2001 nr 1 s. 199-204  szczegóły 
recenzja: Wolnicz-Pawłowska Ewa: Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2000 z. 2 s. 195-198  szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: Unia brzeska i język. Białostockie Archiwum Językowe 2001 nr 1 s. 199-204  szczegóły 
recenzja: Wolnicz-Pawłowska Ewa: Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2000 z. 2 s. 195-198  szczegóły