Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria literatury. Ogólne
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Ogólne (1945-1989)
Tytuł:  Literatura wobec niewyrażalnego. Praca zbiorowa
Osoby współtworzące:  Pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Erazma Kuźmy
Instytucja sprawcza:  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Wydawnictwo: Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN [Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk]
Rok wydania:  1998
Opis fizyczny książki:  366 s.
Seria wydawnicza:  (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej; t. 79)
Adnotacje:  Od redaktorów. * [Referaty wygłoszone na XXVI Konferencji Teoretycznoliterackiej - "Literatura wobec niewyrażalnego", Międzyzdroje, 26-29 IX 1996; org. Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego i Pracownia Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN:] Kazimierz Bartoszyński: Między niewyrażalnością a nierozpoznawalnością.- Edward Balcerzan: Niewyrażalne czy nie wyrażone? - Michał Paweł Markowski: Wobec niewyrażalnego: teologia negatywna, dialektyka, dekonstrukcja [w poglądach myślicieli: Plotyn, Eckhart Meister, Georg Hegel, Jacques Derrida]. - Anna Burzyńska: Granice wyrażalności: dekonstrukcja i problem interpretacji. - Krzysztof Kłosiński: Niewyrażalność a niereferencjalność. Poetyka w świetle dekonstrukcji. - Ryszard Nycz: "Wyrażanie niewyrażalnego" w literaturze nowoczesnej (wybrane zagadnienia). - Magdalena Popiel: Monolog i milczenie. Glosa do estetyki modernizmu. - Maria Delaperriere: Subiektywizm i niewyrażalność w poezji awangardy. - Stanisław Jaworski: Mówić o sobie i milczeć [Kazimierz Brandys: Zapamiętane, Miesiące; Jan Kott: Przyczynek do biografii]. - German Ritz: Niewypowiadalne pożądanie a poetyka narracji [Jarosław Iwaszkiewicz: Panny z Wilka, Tadeusz Breza: Adam Grywałd, Wilhelm Mach: Góry nad czarnym morzem]. Tł. Andrzej Kopacki. - Jerzy Smulski: Jak niewyrażalne staje się wyrażalne? O języku ezopowym w prozie polskiej lat pięćdziesiątych [Hanna Malewska, Jerzy Andrzejewski, Jan Józef Szczepański]. - Inga Iwasiów: Płeć jako niewyobrażalne, niewypowiadalne, niedefiniowalne. - Bogumiła Kaniewska: O niewyrażalności doświadczenia dzieciństwa w młodej prozie [Paweł Huelle, Izabela Filipiak, Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk, Piotr Czakański-Sporek]. - Mirosław Lalak: Proza lat 1914-1939 wobec wojny i sposobów jej wyrażania. - Jerzy Madejski: "Po obiedzie znowu opowiadanie!" Poetyka relacji więziennych [Leszek Prorok: Smutne pół rycerzy żywych...; Stefan Wyszyński: Zapiski więzienne, Kazimierz Moczarski: Rozmowy z katem]. - Andrzej Skrendo: Krytyka literacka wobec niewyrażalnego. Przykład Henryka Berezy. - Anna Sobolewska: Poeci wobec niewyrażalnego [Julian Przyboś: Zapiski bez daty]. - Agnieszka Kluba: Niezrozumiałe - nienazwane - nowoczesne. Leśmian i Iwaszkiewicz - dwa modele poetyckiej niewyrażalności. - Joanna Grądziel: Miron Białoszewski: "Prawo smaku rzeczy nieobecnych". - Dorota Wojda: "Spisane na wodzie Babel". Przemilczenia a strategie retoryczne Wisławy Szymborskiej. - Tomasz Kunz: Tadeusza Różewicza poetyka negatywna. - Wiesława Wantuch: "Metafizyka przedstawiona" w poezji urodzonych po roku sześćdziesiątym [Marcin Sendecki, Andrzej Grabowski, Andrzej Niewiadomski, Marcin Świetlicki, Dariusz Sośnicki, Artur Szlosarek]. - Piotr Michałowski: Niewyrażalność siebie i poetycki autoportret negatywny [Bogusław Kierc, Zbigniew Herbert, Miron Białoszewski, Wiktor Woroszylski]. - Anna Krajewska: Sfera niewyrażalnego w dramacie. - Tadeusz Sławek: (Nie)wyrażalność codzienności. Derrida i etyka przyjaźni
Numer zapisu:  493257 (JB)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Sochoń Jan: Gry z niewyrażalnym. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
recenzja: Szczuka Kazimiera: Tajemnica złotego pierścienia i "to", które bywa na jedną chwilę. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 91-101  szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Gry z niewyrażalnym. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
recenzja: Szczuka Kazimiera: Tajemnica złotego pierścienia i "to", które bywa na jedną chwilę. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 91-101  szczegóły