Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria dzieła literackiego
  - Poetyka - główne pojęcia
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Wciórka Justyna - szczegóły
Dział bibliografii:  Proza (1945-1989)
Tytuł:  Świat w pierwszej osobie
Źródło:  Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, 1998 t. 5 s. 349-355 - szczegóły
Numer zapisu:  483627 (IH)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Świat w granicach "ja". O narracji pierwszoosobowej, Wstęp. * Część 1. Wokół "ja": Rozdział I. O dyskusji nad powieścią w pierwszej osobie. Rozdział II. Pierwszoosobowość w polskiej teorii literatury. Rozdział III. W kręgu analiz. - Część 2. Znaczenie fory. Mimetyzm formalny i jego odmiany: Rozdział I. Wokół definicji: 1. Pojęcie mimetyzmu formalnego. 2. Mimetyzm formalny a stylizacja. 3. Mimetyzm formalny a intertekstualność. Rozdział II. Współczesne stylizacje formalne: 1. Wzorce i sygnały mimetyzmu. 2. Formy hybrydyczne i mimetyzm częściowy (wtręty). 3. Pisma urzędowe. 4. List. 5. Dziennik. 6. Pamiętnik. 7. Fikcje form mówionych. 8. Podsumowanie. Rozdział III. Wariacje mimetyczne Kazimierza Brandysa: 1. "Wariacje pocztowe". 2. "Nierzeczywistość". 3. Rondo. - Część 3. Między narratorem a bohaterem: Rozdział I: Gra i konwencja. Rozdział II. Grynberg, czyli gra konwnecją: 1. Narracja. 2. Autobiografia. 3. Świadectwo. Rozdział III. "Opowieść o opowieści", czyli narratorska świadomość: 1. Przypadek pierwszy: konstrukcja (Tadeusz Konwicki, "Zwierzoczłekoupiór"). 2. Przypadek drugi: rekonstrukcja (Paweł Huelle, "Weiser Dawidek"). 3. Przypadek trzeci: dekonstrukcja (Jerzy Pilch, "Spis cudzołożnic"). 4. Podsumowanie, czyli co z tego wynika. Rozdział VI. Narrator mimo woli, czyli "opowieść przedstawiona" (Piotr Guzy "Krótki żywot bohatera pozytywnego", Tadeusz Siejak, "Dezerter"): 1. Podmiot-przedmiot. 2. Forma. 3. Znaczenie. - Część 4. Świat przez pryzmat "ja". O sposobach i funkcjach mityzacji. Rozdział I. Kategoria mitu. Rozdział II. Panmityzacja ("A jak królem, a jak katem będziesz" Tadeusza Nowaka). Rozdział III. Mityzacja eskapizmu ("Kamień na kamieniu" Wiesława Myśliwskiego). Rozdział VI. Satyryczna demityzacja ("Konopielka" Edwarda Redlińskiego). Rozdział V. Wnioski. - Część 5. Perspektywy: Rozdział I. Z perspektywy teoretycznoliterackiej. Rozdział II. Z perspektywy historycznoliterackiej. [1997] - szczegóły