Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura hebrajska
  - Historia literatury (hebrajska)
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor:  - szczegóły
Dział bibliografii:  Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
Tytuł:  "Dzieje Izraela" - nowości wydawnicze Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Źródło:  Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa], 1997 nr 1 s. 11 - szczegóły
Numer zapisu:  478622 (ZS)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Dzieje Izraela = De sacra Veteris Testamenti historia, [Zawiera:] I. Początki Izraela i jego rozwój do końca okresu sędziów1. Starożytna Mezopotamia. 2. Epoka patriarchów: Dzieje Abrahama, Izaaka i Jakuba. Epopeja Józefa. Czas osiedlenia się Jakuba w Egipcie. Historyczność patriarchów. 3. Pobyt Izraela w Egipcie: Data Wyjścia.4. Dzieło Mojżesza: Exodus. Przymierze. Pierwsze zdobycze terytorialne. 5. Palestyna w okresie inwazji izraelskiej: Chronologia okresu. Mieszkańcy. Kultura. 6. Zajęcie ziemi Kanaan. 7. Sędziowie. II. Okres Królewski: 1. Izrael pod jednym władcą: Saul (ok. 1030-1012). Dawid (ok. 1012-972). Salomon (ok. 971-929). 2. Podział państwa. 3. Szkic historii Królestwa Izraelskiego (929-722). 4. Królestwo Judzkie (929-586): Ogólna charakterystyka okresu. Królowie judzcy do roku 736 Okres hegemonii asyryjskiej i wzmożonej działalności proroków (736-ok. 608). Ostatni królowie judzcy i upadek państwa. 5. Kultura Izraela w okresie królewskim. III. Niewola. Odnowienie Izraela po niewoli. Okres machabeuszów. 1. Niewola babilońska: Charakterystyka państwa chaldejskiego. Uprowadzenie i warunki życia Izraelitów w Babilonii. Życie religijne diaspory Izraelici w Palestynie. Upadek Babilonu. 2. Izrael pod panowaniem perskim (539-331): Powrót do ojczyzny. Stosunki polityczne w państwie perskim. Działalność Ezdrasza i Nehemiasza. Kolonia żydowska na Elefantine. 3. Okres grecki (333-63): Upadek Persji ? Aleksander ? Diadochowie. Żydzi pod rządami Ptolemeuszów ? pierwsza faza hellenizacji (301-198). Palestyna pod Seleucydami. Powstanie Machabeuszów. Rządy Hasmoneuszów. Odnowienie Królestwa Izraela. Diaspora żydowska w II i I wieku przed Chrystusem. IV. Rzym na wschodzie. 1. Ostatni Hasmoneusze. 2. Herod Wielki (37-4 przed Chr.). 3. Oblicze duchowe Izraela w przededniu narodzenia się Chrystusa Pana. * [1996] - szczegóły