Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Literatura staropolska
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym. Konferencja naukowa
Osoby współtworzące:  Pod red. Michała Romanowskiego
Instytucja sprawcza:  Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawnictwo: Warszawa: Wydawnictwo DiG
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  467 s.,
Adnotacje:  [Materiały z sesji naukowej mediewistów, poświęconej badaniom nad człowiekiem w średniowieczu, Warszawa, 29-31 V 1996; m.in. zawiera rozdziały:] Aleksander Gieysztor: Homo mediaevalis. - Jacek Banaszkiewicz: Wątek ?ujarzmienia kobiet" jako składnik tradycji o narodzinach społeczności cywilizowanej. Przekazy "słowiańskie" wcześniejszego średniowiecza. - Lech Leciejewicz: Wyznacznik pozycji społecznej w rytuale pogrzebowym wcześniejszego średniowiecza. - Roman Michałowski: Otto III w obliczu ideowego wyzwania: monarcha jako wizerunek Chrystusa. - Gerard Labuda: Spuścizna ideowa martyrium św. Wojciecha w perspektywie dziejów Polski Średniowiecznej. - Jerzy Kłoczowski: Człowiek w społecznościach religijnych średniowiecza. - Teresa Dunin-Wąsowicz: Wzór świętego w Polsce wczesnośredniowiecznej. - Jerzy Wyrozumski: Kościół i społeczeństwo polskie w świetle bulli papieża Innocentego III. - Stanisław Bylina: Jednostka i zbiorowość w pobożności ludowej Europy środkowowschodniej w późnym średniowieczu. - Henryk Samsonowicz: Wieki XIV i XV: społeczeństwo postulowane, społeczeństwo rzeczywiste. - Marta Młynarska-Kaletynowa: Ludzie w materiałach procesowych klasztoru premonstratensów na Olbinie we Wrocławiu w 2 połowie XIII i w XIV wieku. - Michał Tymowski: Jak w XV wieku europejscy odkrywcy porozumiewali się z Afrykanami? - Przemysław Mrozowski: Przesłanie symboliczne portretu w kulturze Polski średniowiecznej. - Piotr Skubiszewski: Obraz człowieka na nagrobku Kallimacha. - Jerzy Strzelczyk: Guibert z Nogent, czyli rodzinno-społeczne uwarunkowania zaburzeń osobowości człowieka średniowiecznego. - Marian Dygo: Relacje społeczne w świetle poezji niemieckiej XIII wieku (Walter von der Vogelweide i Freidank). - Edward Potkowski: Pisarz i jego dzieło w średniowiecznym społeczeństwie . - Elżbieta Dąbrowska: Paszport do niebios - z dziejów mentalności w średniowiecznej Europie łacińskiej. - Stefan K. Kuczyński: Człowiek wobec świata herbów. - Andrzej Poppe: Nie mieczem a piórem: Świętosław Igorewicz i Leon Diakon. - Stanisław Trawkowski: Monarcha wobec ludu w świetle "Kroniki" mistrza Wincentego. - Ewa Suchodolska: Wizerunki książąt mazowieckich w tzw. "Kodeksie Świętosławów".
Numer zapisu:  474877 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Chmielewski Wojciech: Korzenie naszej tożsamości. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 53-54  szczegóły