Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Historia literatury (powszechna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Literatura staropolska
Tytuł:  Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej. Średniowiecze - początek czasów nowożytnych
Osoby współtworzące:  Pod red. Urszuli Borkowskiej
Wydawnictwo: Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Rok wydania:  1996
Opis fizyczny książki:  297, [5] s.
Adnotacje:  [Zawiera teksty referatów z seminarium historyków, poświęconego zagadnieniu uniwersalizmu i regionalizmu w dziejopisarstwie średniowiecznym; org. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 17-18 V 1994:] Wprowadzenie. * Urszula Borkowska: Uniwersalizm i regionalizm w "Rocznikach" Jana Długosza. - Norbert Kersken: New Types of National Historiography in the 15th and 16th Century [nt. gatunku historiografii tzw. "historii narodowej" powstałej w XII w. m.in. "Kronika polska" Galla Anonima) oraz rozwój tego gatunku w XV w. na Węgrzech, Czechach i Polsce, m.in. kroniki Jan Długosza, Macieja Miechowity i in.]. - Jarosław Wenta: O metodzie badań nad rocznikami [krytyka dotychczasowych metod badawczych]. - Tomasz Rurarz: Rola topiki w badaniach nad uniwersalizmem w historiografii średniowiecznej. - Wojciech Goleman: Wielkie Księstwo Litewskie i jego mieszkańcy w oczach Macieja Strykowskiego [Kronika]. - Paweł Kras: "Furor Hussitarum" - husytyzm w wybranych relacjach dziejopisarskich z XV wieku. - Martin Homza: Refleksje nad "Kroniką węgiersko-polską" i problem włączenie starej Słowacji do państwa węgierskiego. - Dariusz Stańczyk: Swoi i obcy w źródłach ruskich XII-XIV wieku. - Libuse Hrabova: Koncepcje dziejów arcybiskupstwa bremeńsko-hamburskiego w dziełach Adama Bremeńskiego i Alberta Krantza. - Ivica Prlender: Universal and Regional Ideas in the Medieval and Early Modern Historiography of Dubrovnik Republic. - Christian Luebke: Demonstrating Unity in History. Regnum Poloniae in Polish Evidences versus the Teutonic Order. - Wojciech Polak: Polska - Zakon Krzyżacki - christianitas w ujęciu Jana Długosza. - Jan Ptak: Ideowe treści Jana Plastwiga "Chronicon de vitis episcoporum Warmiensium". - Maria Błaziak: Miscellanea grunwaldzkie. - Magdalena Najbar: "Pamiętniki Janczara czyli Kronika Turecka" Konstantego z Ostrowicy jako memoriał wzywający do jedności świata chrześcijańskiego. - Ewa Dubas-Urwanowicz: Partykularne czy uniwersalne postrzeganie polityki i kultury w pierwszych bezkrólewiach? Świętosław Orzelski, Reinold Heidenstein, Jan Dymitr Solikowski. - Joanna Chodor: Wizerunki kobiet w kronikarstwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej XI-XII wieku.
Numer zapisu:  473015 (ZS)