Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura hebrajska
  - Hasła szczegółowe (hebrajska)
   - Utwory anonimowe (hebrajska)
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Fiałkowski Tomasz - szczegóły
Tytuł:  Zagadka Qumran
Źródło:  Tygodnik Powszechny, 1997 nr 5 s. 13 - szczegóły
Numer zapisu:  438533 (JK)

Dotyczy zapisu: 

książka o utworze: Manuskrypty znad Morza Martwego, [Zawiera rozdziały:] I. Odkrycia: A. Wprowadzenie. B. Odkrycia w Qumran: 1. Grota pierwsza. 2. Inne groty. 3. Ruiny Qumran. 4. Metody datowania znalezisk. 5. Teorie alternatywne. II. Przegląd manuskryptów: A. Teksty biblijne: 1. Zwoje biblijne. 2. Targumy. 3. Tefillin i mezuzot. B. Teksty apokryficzne i pseudoepigraficzne: 1. Apokryfy: a) Tobiasz, b) Syrach (Eklezjastyk lub Madrość Jezusa syna Syracha), c) List Jeremiasza (czyli Księga Barucha 6), Psalm 151. 2. Pseudo epigrafy: a) Henoch, czyli Pierwsza Ksiega Henocha, b) Księga Jubileuszów, c) Testamenty dwunastu patriarchów, d) Nowe pseudoepigrafy. C. Inne teksty: 1. Komentarze do materiału biblijnego: a) Komentarze ciagłe: 1) Komentarz do Habakuka (1QpHab), 2) Komentarz do Nahuma (4Q169), 3) Komentarz do Psalmu 37 (4Q171, 173), b) Komentarze tematyczne: 1) Florilegium (4Q174), 2) Testimonia (4Q175), 3) Tekst Melchizedeka (11QMelsch), 4) Komentarz do Księgi Rodzaju. 2. Parafrazy. 3. Teksty prawne: a) Dokument Damasceński (CD), b) Podręcznik Dyscypliny (Reguła Zrzeszenia - 1QS), c) Zwój Świątyni (11QTemple), d) Kilka nakazów Tory (4QMMT). 4. Pisma kultowe: a) Cykl kultu: 1) Wzmianki dotyczące liturgii, 2) Teksty kalendarzowe, b) Utwory poetyckie: 1) Hymny dziękczynne, 2) Inne poematy. 5. Dzieła eschatologiczne: a) Reguła Wojny, b) Teksty o Nowej Jerozolimie. 6. Teksty mądrościowe: a) 4Q184, b) 4Q185, c) Inne. 7. Zwój Miedziany (3Q15). 8. Teksty dokumentacyjne. III. Identyfikacja gminy qumrańskiej: A. Argumenty przemawiające za hipotezą esseńską: 1. Świadectwo Pliniusza Starszego. 2. Teksty qumrańskie a wierzenia i praktyki esseńczyków. B. Problemy z hipotezą esseńską: 1. Procedury przyjęcia do społeczności. 2. Małżeństwo. 3. Nazwa "esseńczycy". C. Inne teorie: 1. Saduceusze. 2. Pochodzenie jerozolimskie. IV. Esseńczycy z Qumran: A. Zarys historii gminy qumrańskiej. B. Zarys qumrańskiej myśli i praktyk. [1996] - szczegóły