Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Ogólne (historia literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Czasopisma (Historia)
Tytuł:  Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej
Osoby współtworzące:  Pod red. Józefa Szockiego i Krzysztofa Woźniakowskiego
Wydawnictwo: Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP[Wyższej Szkoły Pedagogicznej]
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  471 s., faks., pl., portr.
Adnotacje:  [Zawiera m.in.:] Część I. Uczony i Nauczyciel. Ewa Wójcik: Życie i działalność naukowa prof. dr. hab. Jerzego Jarowieckiego. - Józef Zbigniew Białek: Badacz i nauczyciel. - Sylwester Dziki: Prasoznawstwo Jerzego Jarowieckiego. - Józef Szocki, Dorota Wilk: Zainteresowania bibliotekoznawcze i działalność edytorska profesora Jerzego Jarowieckiego. - Edward Homa: Jerzy Jarowiecki na Uniwersytecie Szczecińskim. - Ewa Wójcik, Grażyna Wrona: Bibliografia publikacji prof. dra hab. Jerzego Jarowieckiego za lata 1956-1996. - Cześć II. Studia i szkice. * Nad problemami prasoznawstwa i komunikowania masowego. Maciej Kawka: Dyskurs i tekst. - Sylwester Dziki: O nazewnictwie prasowym (Uwagi onomastyczne, bibliograficzno-statystyczne, historiozoficzne na przykładzie "kurierów polskich") [analiza dot. czasopism pt. "Kurier Polski": (1729-1831) Jana Naumańskiego, Warszawa (1829-1831), Kraków (1889-1893), Wiedeń (1894), Warszawa (od 1957), Sydney (od 1970)]. Andrzej Notkowski: Zza kulis "akcji prasowej" rządów pomajowych w Polsce (1926-1939). O ukrytym finansowaniu wydawnictw. - Grażyna Wrona: Polskie czasopiśmiennictwo naukowe w latach 1918-1939. Stan badań. Postulaty badawcze. Zarys problematyki. - Irena Socha: Krakowskiej młodzieży szkolnej drogi na literacki Parnas ("Gazetki" - "Szkolne Czasy" - "Nasz Wyraz"). - Adam Bańdo: "Sternik" (1929-1931) - czasopismo dla młodzieży. - Zofia Sokół: Konspiracyjna prasa kobieca w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 [m.in. nt. czasopism: "Wola i Czyn", "Harcerka", "Żywia", "Zielony Krzyż", "Hejnał", "Wiadomości Kobiece"]. - Krzysztof Woźniakowski: Literatura i zagadnienia literackie na łamach gadzinowych periodyków dla wsi - "Siewu" (1940-1945) i "Rolnika" (1941-1944). - Mieczysław Adamczak: Polityka prasowa w Polsce do 1956 roku. - Zbigniew Andres: "Kontynenty". Z dziejów pisma i londyńskiej grupy poetów. - Henryk Czubała: Współczesne pisma literackie Krakowa (1990-1995). W cieniu "NaGłosu" i "bruLionu". * Wśród zagadnień wydawniczych, bibliotecznych i księgarskich. - Barbara Kamińska-Czubała: W kręgu czytelników biblioteki Piotra Moszyńskiego (1800-1879). - Maria Konopka: Wypożyczalnia książek firmy Hermana Altenberga we Lwowie - organizacja i zbiory [m.in. dotyczy literatury polskiej]. - Iwona Pietrzkiewicz: Dziewiętnastowieczne kalendarze dla dam, pań i gospodyń w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Czartoryskich i Biblioteki Polskiej Akademii Nauk [dot. także literatury]. - Józef Szocki: Studium porównawcze o księgozbiorach domowych w XIX wieku (na przykładach) [nt. księgozbiorów: Józefa Dobka Dzierzkowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Ignacego Fryderyka Łosia, Stanisława Starży Wronowskiego]. - Michał Zięba: Utwory Juliusza Słowackiego w wydaniach galicyjskich okresu pozytywizmu. - Marek Pieczonka: Poznańskie firmy wydawnicze w latach 1919-1939. (Próba rejestracji ilościowej). * Wokół kultury artystycznej, historii nauki oraz edukacji. Wacława Szelińska: Dramat humanistyczny "Poliscena" w nauczaniu uniwersyteckim w Krakowie i Pradze. Z dziejów nauki i kultury europejskiej w XV-XVI wieku [nt. dramatu Leonarda Bruni z Arezzo]. - Ryszard Ergetowski: Wincenty Kraiński - lektor języka polskiego i rosyjskiego na Uniwersytecie Wrocławskim (1851-1880). - Halina Bursztyńska: Józef Ignacy Kraszewski o Dantem i Szekspirze. - Halina Kosętka: Utwory Sienkiewiczowskie w lekturze szkolnej dwudziestolecia międzywojennego. - Jerzy S. Ossowski: Odbudowa potencjału kultury literackiej (1945-1948). - Andrzej Buck: Orientacja Poetycka w kulturze literackiej lat sześćdziesiątych. - Piotr Krywak: Fantomatyka i literatura. O pewnej tendencji rozwoju prozy popularnej [nt. związków między fantomatyką a literaturą popularną]. - Maria Jazowska-Gumulska: Wokół zagadnień dziecięcej i młodzieżowej kultury literackiej lat 1989-1994.
Numer zapisu:  425063 (MS)