Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Hasła szczegółowe (powszechna)
   - Antologie i zbiory (powszechna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Teoria literatury. Ogólne
Tytuł:  Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej polskiego Oświecenia. Antologia wypowiedzi pisarzy francuskich, niemieckojęzycznych i angielskich 1674-1810
Osoby współtworzące:  Oprac. Teresa Kostkiewiczowa i Zbigniew Goliński
Wydawnictwo: Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Semper"
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  671 s.
Adnotacje:  Teresa Kostkiewiczowa: Myśl estetyczno-literacka w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku. Główne problemy i kierunki przemian [wstęp]. * Wypowiedzi pisarzy francuskich [fragmenty tekstów]: Nicolas Boileau-Despreaux: Sztuka poetycka. Tł. Adam Stepnowski. - Rene Rapin: Rozważania o poetyce oraz o dziełach poetów dawnych i współczesnych. Tł. Jacek Pleciński. - Dominique Bouhours: Sposób dobrego myślenia w dziełach rozumu. Tł. A. Stepnowski. - Charles Perrault: Paralele między starożytnymi i nowożytnymi w tym, co dotyczy sztuk i nauk. Tł. A. Stepnowski. - Francois Fenelon: Rozważania o gramatyce, retoryce, poetyce i historii. List do Akademii. Tł. Jadwiga Warchoł. - Antoine Houdar de La Motte: Rozprawa o poezji w ogóle i o odzie w szczególności. Tł. J. Warchoł. - Jean-Baptiste Dubos: Refleksje krytyczne o poezji i malarstwie. Tł. Agnieszka Morawińska. - Gabriel Francois Le Jay: Biblioteka retorów. Tł. Ewa Juzoń. - Charles Rollin: O sposobie nauczania i studiowania literatury pięknej. Tł. J. Pleciński. - Voltaire: Szkic o poezji epickiej. Rozprawa o tragedii. Tł. J. Warchoł. - Cesar Chesneau Du Marsais: O tropach albo różnych znaczeniach, w których można używać tego samego słowa w tym samym języku. Tł. Zofia Florczak. - Bernard Le Bovier de Fontenelle: O poezji w ogólności. Tł. Maria Walecka-Garbalińska. - Étienne Bonnot de Condillac: O pochodzeniu poznania ludzkiego. Tł. Kazimierz Brończyk. - Charles Batteux: Zasady literatury. Tł. M. Walecka-Garbalińska. - Jean-Jacques Rousseau: Rozprawa o pochodzeniu języków, w której jest mowa o melodii i naśladowaniu muzycznym. Tł. Andrzej Siemek. - Georges-Louis Leclerc de Buffon: Rozprawa o stylu. Tł. Ewa Rzadkowska. - Joseph de La Porte: Szkoła literatury wzięta z naszych najlepszych pisarzy. Tł. Przemysława Matuszewska. - Jean Le Rond d'Alembert: Uwagi o poezji napisane w związku z utworami, które przedłożono Akademii Francuskiej na konkurs w roku 1760. Uwagi o odzie czytane w Akademii Francuskiej na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 1762 roku, na którym nagrodzono "Odę do czasu" pana Thomasa [Antoine Leonard Thomas]. Tł. A. Siemek. - Denis Diderot: Rozprawa o poezji dramatycznej. Tł. Ewa Rzadkowska. - [Id.:] Rozmowy o "Synu naturalnym". Dorval i ja. Pochwała Richardsona. Tł. A. Siemek. - Beaumarchais: Szkic o dramacie poważnym. Tł. Janina Pawłowiczowa. - Louis-Sebestien Mercier: Nowa cenzura tragedii francuskiej wystawiona. Tł. J. Pleciński. - Jean-Francois Marmontel: Poetyka francuska. Elementy literatury. Szkic o powieściach rozpatrywanych od strony moralności. Tł. Ewa Rzadkowska. - Jean-Francois de La Harpe: Liceum, czyli kurs literatury starożytnej i współczesnej. Tł. P. Matuszewska. - Anne Louise Germaine de Stael Holstein: O literaturze rozważanej w powiązaniu z instytucjami społecznymi. O Niemczech. Tł. Anna Jakubiszyn-Tatarkiewicz. * Wypowiedzi pisarzy niemieckich i niemieckojęzycznych [fragmenty tekstów]: Johann Christoph Gottsched: Próba krytycznej poetyki. Tł. Ewa Golińska-Pietrzakowa. - Johann Jacob Bodmer: Rozprawa krytyczna o cudowności w poezji. Tł. E. Golińska-Pietrzakowa. - Salomon Gessner: Przedmowa do wydania "Idylli" z 1756 r. Tł. Ewa Golińska-Pietrzakowa. - Gotthold Ephraim Lessing: Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji. Tł. Henryk Zymon-Dębicki. - Johann Gottfried Herder: Wyciąg z listów o Osjanie i pieśniach dawnych ludów. Szekspir. Tł. Roman Polsakiewicz. - Johann Georg Sulzer: Ogólna charakterystyka sztuk pięknych. Tł. E. Golińska-Pietrzakowa. - Friedrich Schiller: O sztuce tragicznej. Tł. Fryderyk Henryk Lewestam. - [Id.:] Idylla. Tł. Irena Krońska. - Johann Wolfgang Goethe: Proste naśladownictwo natury, maniera, styl. Tł. Anna Palińska. - [Id.:] O prawdziwości i prawdopodobieństwie dzieł sztuki. Tł. Ryszard Wojnakowski. * Wypowiedzi pisarzy angielskich [fragmenty tekstów]: Alexander Pope: Wiersz o krytyce. Tł. Zofia Sinko. - Joseph Addison: O rozkoszach wyobraźni. Tł. Z. Sinko. - David Hume: Eseje z dziedziny moralności i literatury. Tł. Teresa Tatarkiewiczowa. - Edmund Burke: Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna. Tł. Piotr Graff. - Edward Young: Propozycje dotyczące oryginalnej twórczości w liście do autora "Sir Charlesa Grandisona" [dot. powieści Samuela Richardsona]. Tł. Apolonia Bejska. - Aleksander Gerard: Esej o guście. Tł. Z. Sinko. - Samuel Johnston: Wstęp do edycji dzieł Szekspira [z 1825]. Tł. Z. Sinko. - Hugh Blair: Wykłady o wymowie i literaturze. Tł. Z. Sinko. - Robert Lowth: Wykłady o świętej poezji hebrajskiej. Tł. Ewa Juzoń.
Numer zapisu:  418433 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 314-315 (not....) szczegóły 
recenzja: Rippel Rafał: Europa w polskiej formacji oświeceniowej. Strony 1997 nr 5/6 s. 87-88  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 314-315 (not....) szczegóły 
recenzja: Rippel Rafał: Europa w polskiej formacji oświeceniowej. Strony 1997 nr 5/6 s. 87-88  szczegóły