Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura hebrajska
  - Biblia (Testamentum Vetus)
   - Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Życie społeczne w Biblii
Osoby współtworzące:  Red. Gabriel Witaszek
Instytucja sprawcza:  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii
Wydawnictwo: Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  344 s.
Adnotacje:  Gabriel Witaszek: Wprowadzenie. * Cz. I. Etos wyzwolenia społecznego. Rozdz. 1. Hugolin Langkammer: Godność człowieka według Biblii. Indywidualna świadomość i społeczna odpowiedzialność: "Godność" na co dzień. Terminologia. "Godność" Boga. Godność człowieka w koncepcji natchnionych autorów Heksaemeronu. Godność Chrystusa. Rozdz. 2. Gabriel Witaszek: Biblijne podstawy własności prywatnej: Ziemia stworzeniem i własnością Boga. Ziemia własnością człowieka. Ziemia własnością Izraelitów. Własność w oczach Jezusa. Kościół pierwotny a własność. Rozdz. 3. Józef Kudasiewicz: Nowotestamentalne rozumienie pracy na tle ówczesnych poglądów: Świat pogański (grecko-rzymski) o pracy. Stary Testament i judaizm o pracy. Jezus a praca. Paweł - pierwszy teolog pracy. Rozdz. 4. Lech Stachowiak: Biblijna koncepcja etosu wyzwolenia społecznego. * Cz II. Życie publiczne Izraelitów. Rozdz. 1. Henryk Witczyk: Narodziny i dzieje państwa w dawnym Izraelu: Przedizraelskie formy życia społeczno-politycznego w Syrii i w Palestynie. "Pierwotny Izrael", czyli federacja plemion. Początki państwa i monarchii. Dawid królem państwa. Salomon i jego wkład w umocnienie państwa. Dwa państwa - Izrael i Juda. Wspólnota powygnaniowa. Izraelska koncepcja państwa? Rozdz. 2. Hubert Ordon: Powstanie królestwa i jego administracja. Rozdz. 3. Waldemar Rakocy: Finanse i prace publiczne: Podatki i daniny. Dziesięciny. Prace przymusowe. Rozdz. 4. Antoni Tronina: Prawo i sądownictwo: Porównanie z prawodawstwem bliskowschodnim. Wyjątkowość prawa izraelskiego. Zbiory prawne Pięcioksięgu [Tory]. Ewolucja praw Przymierza. Schyłek monarchii i reformy religijne. Prawo po niewoli babilońskiej. Prawo w czasach Nowego Testamentu. Rozdz. 5. Adam R. Sikora: Demografia starożytnego Izraela. Rozdz. 6. Ryszard Rubinkiewicz: Troska narodu wybranego o kulturę narodowo-religijną: Izreal - ludem Przymierza. Wiara w jedynego Boga Jahwe. Na straży tożsamości religijnej narodu. Rozdz. 7. Jerzy Suchy: Ekologiczne przesłanie Biblii: Relacja człowiek - świat w zamyśle Stwórcy. Grzech człowieka i jego skutki dla ekologii. Zapowiedź odnowy człowieka i świata. Jezus i jego "ekologiczne" oredzie. "Nowe Stworzenie" w perspektywie ekologicznej. Chrześcijanin i współnota Kościoła miejscem urzeczywistniania sie "Nowego Stworzenia". * cz. III. Życie codzienne Izraelitów. Rozdz. 1. Stefan Szymik: Małżeństwo i rodzina w Biblii: Rodzina patriarchalna. Małżeństwo i jego cele. Ceremonie ślubne. Prace i zajęcia w rodzinie. Dzieci w rodzinie. Szacunek dzieci dla rodziców. Nierząd i cudzołóstwo. List rozwodowy. Prawo lewiratu. Wdowieństwo. Zakończenie. Rozdz. 2. Urszula Szwarc: Dzieci i ich wychowanie w Starym Testamencie: Potomstwo. Nadanie imienia i obrzezanie. Pierworództwo. Wychowanie. Rozdz. 3. Adam R. Sikora: Kategorie wolnych obywateli Izraela: Społeczność Izraela w okresie przedpaństwowym. Sytuacja społeczna Izraela w okresie monarchii. Urzędnicy. Bogaci i wpływowi obywatele. Ubodzy. Lud ziemi. Obcokrajowcy. Rzemieślnicy. Kupcy. Rozdz. 4. Andrzej Kondracki: Niewolnicy w Starym i Nowym Testamencie. Rozdz. 5. Antoni Paciorek: Obyczajowość życia wspólnotowego: Kalendarz. Święta i świętowanie: Szabat, Świeto Paschy, Święto Tygodni, Święto Namiotów, Dzień Pojednania, Poświęcenie Świątyni, Święto Purim. Gościnność. Zwyczaje żałobne.
Numer zapisu:  413125 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 311-312 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jachym Jan: Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 351-352  szczegóły 
recenzja: Mikucki Piotr: Miscellanea Anthropologica et Sociologica 1998 nr 6 s. 149-151  szczegóły 
recenzja: Mikucki Piotr: Przegląd Religioznawczy 1997 nr 3 s. 194-196  szczegóły 
recenzja: Witaszek Gabriel: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 3 s. 26  szczegóły 
recenzja: Zieliński Witold: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 1 s. 148-150  szczegóły