Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria literatury. Ogólne
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Ogólne (1945-1989)
Tytuł:  Przez znaki - do człowieka
Osoby współtworzące:  Pod red. Barbary Sienkiewicz przy współpracy Anny Legeżyńskiej i Wojciecha Wielopolskiego
Wydawnictwo: Poznań: Wydawnictwo WiS
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  366 s., portr.
Seria wydawnicza:  (Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych", t. 5)
Adnotacje:  [Dedykacja:] Profesorowi Edwardowi Balcerzanowi w sześćdziesięciolecie urodzin przyjaciele, koledzy, uczniowie. * Zamiast wstępu. * Korespondencje i translacje: Małgorzata Czermińska: Katedra gotycka jako kamienny ogród [dot. tekstów o katedrze dwudziestowiecznych pisarzy polskich]. - Seweryna Wysłouch: Od słowa do ornamentu. O ikonizacji i deikonizacji w poezji konkretnej. - Stanisław Barańczak: Polski jedenastozgłoskowiec "szekspirowski" - odrębny byt wersyfikacyjny? (Rekonesans) (Edwardowi, wspominając zajęcia z poetyki i wersyfikacji sprzed lat trzydziestu). - Jerzy Święch: Treny na dwa głosy [dot. przekładu "Trenów" Jana Kochanowskiego na język angielski przez Michaela Jacka Mikosia oraz Stanisława Barańczaka i Seamusa Heaneya]. - Ewa Kraskowska: Magia obcych języków i ucięty język Filomeli. O niektórych wątkach "Ziemi jałowej" T.S. Eliota. * Strategie i ideologie artystyczne: Jacek Łukasiewicz: Tram, Sylwester, autor i ideologie artystyczne... [dot. powieści Edwarda Balcerzana "Pobyt" i "Któż by nas takich pięknych"]. - Anna Legeżyńska: Ewolucja liryki Anny Świrszczyńskiej. - Erazm Kuźma: Odwrócony Przyboś, czyli Karpowicz. - Wojciech Wielopolski: Przestrzenie zaludniane sobą. O prozatorskich autoportretach Mirona Białoszewskiego. - Piotr Łuszczykiewicz: Tadeusz Różewicz na fotelu dentystycznym [o poezji Tadeusza Różewicza]. - Ryszard K. Przybylski: Mit dzisiaj? (zdecydowanie tak, jeśli problem eksplikować "Złym" Leopolda Tyrmanda). - Bogumiła Kaniewska: Eco-logia, czyli o pewnym pisarskim przypadku [nt. twórczości Umberta Eco]. - Henryk Markiewicz: Spory o powieść w ostatnim czterdziestoleciu. - Bogusław Bakuła: Katastrofizm i katastroficzność w powieści historycznej po roku 1956. - Barbara Sienkiewicz: Poezja z "freudowskiego pnia" - w orbicie sporu o polski surrealizm [dot. twórczości Adama Ważyka, Jana Brzękowskiego i Jerzego Zagórskiego]. - Agata Stankowska: Słowo "współczesne" - słowo "rzeczywiste" - słowo "lingwistyczne". Miron Białoszewski oraz poeci Nowej Fali wobec świata i języka. - Janina Abramowska: Czy to jest klasycyzm? [dot. twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza]. - Elżbieta Kalemba-Kasprzak: Socrealizm - inde enigma [socrealizm w Teatrze Polskim w Poznaniu pod dyrekcja Wilama Horzycy w latach 1948-1951]. - Marek Hendrykowski: Polska szkoła filmowa jako formacja artystyczna. - Ewa Wiegand: Szewska pasja. "Szewczyku, szewczyku, sławny rzemieślniku..." [postać szewca w poezji i prozie]. - Dobrochna Ratajczakowa: Kilka uwag o parodii w dawnym teatrze. - Anna Krajewska: Motyw pułapki w dramacie XX wieku (od Strinberga do Różewicza).
Numer zapisu:  410292 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Księgi Balcerzanowskie?. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Księgi Balcerzanowskie?. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 10-11  szczegóły