Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria literatury. Ogólne
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995
Osoby współtworzące:  Pod red. Teresy Michałowskiej, Zbigniewa Golińskiego i Zbigniewa Jarosińskiego
Instytucja sprawcza:  Komitet o Literaturze Polskiej Polskiej Akademii Nauk. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Wydawnictwo: Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN [Polskiej Akademii Nauk]
Rok wydania:  1996
Opis fizyczny książki:  984 s.
Adnotacje:  Od Redakcji. - Program obrad. - Informacja o przemówieniach okolicznościowych, listach i depeszach do Zjazdu. * [M.in. zawiera referaty:] Obrady plenarne. Janusz Sławiński: Słowo na wstępie. - Jan Prokop: Kanon literacki i pamięć zbiorowa. - Michał Głowiński: Polonistyczne drogi do niezależności. - Włodzimierz Bolecki: Czym stała się dziś historia literatury? - Ryszard Nycz: Dziedziny zainteresowań współczesnej teorii literatury. - Janusz Sławiński: Miejsce interpretacji. - Janusz Maciejewski: Kształtowanie się syntezy dziejów literatury polskiej w powojennych dziesięcioleciach. - Janina Abramowska: Staropolska genologia i problemy syntezy historycznoliterackiej. - Elżbieta Sarnowska-Temeriusz: Retoryka a poezja. - Ludwika Ślękowa: Formy przekazu a formy odbioru poezji w czasach renesansu. - Józef Bachórz: Wzorzec polskiej powieści realistycznej i jego znaczenie historycznoliterackie. - Wojciech Głowala: Uwagi nad stanem badań nad historią XX-wiecznej polskiej krytyki literackiej. - Krzysztof Dybciak: Refleksje o dwudziestowiecznej krytyce literackiej. * Teoria literatury i poetyka. Henryk Markiewicz: O falsyfikowaniu interpretacji literackich. - Erazm Kuźma: Autor - dzieło - czytelnik we współczesnej refleksji teoretycznoliterackiej. - Maria Indyk: Badacz literatury wobec językoznawstwa kognitywnego. - Teresa Dobrzyńska: Tekst - kategoria stara i nowa. - Wojciech Tomasik: Stylizacja - po polsku. - Lucylla Pszczołowska: Badania nad wierszem. Problematyka i obecny status w nauce o literaturze. - Dorota Urbańska: Wiersz wolny - nowa propozycja opisu. - Włodzimierz Bolecki: Sprawozdanie z obrad Sekcji Teorii Literatury i Poetyki. * Pogranicza i konteksty w badaniach literackiech. Władysław Panas: O pograniczu etnicznym w badaniach literackich. - Maria Cieśla-Korytowska: Komparatystyka w Polsce. - Maria Jasińska-Wojtkowska: Literatura - sacrum - religia. Problematyka badawcza. - Władysław Stróżewski: Literatura i filozofia. - Janusz Degler: Pomiędzy literaturą a teatrem (O kłopotach z dramatem). - Marek Hendrykowski: Film i literatura - horyzont metodologiczny. - Seweryna Wysłouch: O malarskości literatury. - Zdzisław Łapiński: Wyobraźnia socjologiczna przeciwko socjologii (Uwagi krytyka literackiego). - Jerzy Bartmiński: Folklor - czy tylko kontekst w badaniach literackich? - Stefan Sawicki: Sprawozdanie z obrad Sekcji Pogranicza i Konteksty w Badaniach Literackich. * Wnioski Zjazdu Polonistów "Wiedza o literaturze i edukacja". - Janusz Sławiński: Sprawozdanie z działań Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Polonistów.
Numer zapisu:  385542 (ZS)