Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Zagadnienia specjalne (powszechna)
   - Tematy, motywy (powszechna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury. Studia i rozprawy = National and supranational character of literature = Nationaler und uebernationaler Charakter der Literatur = Le caractere national et supranational de la litterature
Osoby współtworzące:  Pod redakcją Marii Cieśli-Korytowskiej
Wydawnictwo: Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
Rok wydania:  1996
Opis fizyczny książki:  476 s.
Adnotacje:  [Materiały z sesji "Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury", Kraków 15-18 XI 1995:] Maria Cieśla-Korytowska: Wstęp = Introduction. * [Teksty rozpraw w języku polskim i obcym:] Jacques Boulogne: La mythologie grecque: un cas de litterature universelle dans l'antiquite = Mitologia grecka - przykład uniwesalnej literatury w starożytności. - Andrzej Borowski: Sarmatyzm w dawnej i współczenej świadomości narodowej Polaków = Sarmatism in Historical and Contemporary Polish National Awareness. - Jean-Louis Backes: Fierte nationale et imitation des Anciens = Narodowa duma a naśladowanie starożytnych. - Teresa Kostkiewiczowa: Jak badać spoistość epoki piśmiennictwa narodowego? Oświecenie polskie wobec europejskiej "Epoki Świateł" = Comment etudier la specificite d'une epoque de la litterature nationale? Le siecle des Lumieres en Pologne et les Lumieres europeennes. - Daniele Chauvin: Albion dans la poesie de William Blake: un mythe national? = Albion w poezji Williama Blake'a - mit narodowy? - Maria Cieśla-Korytowska: Narodowy i ponadnarodowy charakter "Dziadów" Mickiewicza = Le caractere national et supranational des "Aieux" d'Adam Mickiewicz. - Grażyna Królikiewicz: Tajemniczy jeździec, czyli... O retoryce narodowości i uniwersalności w polskiej publicystyce literackiej doby romantyzmu = Un cavalier mysterieux ou rhetorique du national et l'universel dans le romantisme polonais. - Włodzimierz Szturc: Pojęcie narodowości i powszechności literatury w ujęciu romantycznych szkół krytycznych = la notion de nationalite et d'universalite de la litterature dans l'optique des ecoles critiques de l'epoque romantique. - Katarzyna Mroczkowska-BrandNarodowe i ponad narodowe aspekty honoru w "Lekarzu swego honoru" Calderona i w "Mazepie" Juliusza Słowackiego. = National and Supranational Aspects of Honour in Calderon's "El medico de su honra" and Słowacki's "Mazepa". - Uwe Dethloff: Der nationale Charakter des programmatischen Realismus in Frankreich = Narodowy charakter realizmu programowego we Francji. - Wasilij Szczukin: "Wojna i pokój" Lwa Tołstoja - epopeja narodowa czy dzieło o wymowie uniwersalnej? = Tolstoy's "War and peace": National Epic or Universally valid creation? - Alois Woldan: Adam Czerniawski - Ein Dichter zwischen zwei Nationen? = Adam Czerniawski - poeta między dwoma narodami? - Wiesław Krajka: Transnarodowy motyw "obcego" w "Amy Foster" Josepha Conrada i w "Malowanym ptaku" Jerzego Kosińskiego. = Transnational Motif of the Stranger in Joseph Conrad "Amy Foster" and Jerzy Kosiński's "The Painted Bird". - Aleksander Fiut: Białoszewski podróżnik = Bialoszewski the Traveller. - Andrzej Nowakowski: Tematyka narodowa w sztuce polskiej II połowy XIX wieku: Artur Grottger, Jan Matejko = National Subjects in Polish Art of the Latter Half of the Nineteenth century: Artur Grottger and Jan Matejko. - Małgorzata Czermińska: Symbolika gotyku francuskiego w wyobraźni pisarzy polskich ostatniego stulecia = The Symbolism of French Gothic in the Imagination of Polish Writers of the last Century. - Monika Schmitz-Emans: Bi- und multilinguale Dichtung. Erscheiningsformen und Interpretationsperspektiven = Poezja dwu- i wielojęzyczna. postaci i perspektywy interpretacyjne. - Louise Vinge: Literature in Dialect - Local Pride and national Prejudice = Literatura pisana w dialekcie - powód do lokalnej dumy i narodowego uprzedzenia. - Horst Albert Glaser: Karneval und Karnevalstheorien - anlaesslich Goethes "Das roemische Carneva" - O karnawale i teoriach na jego temat - rozważania o "Karnawale rzymskim" Goethego. - Manfred Schmeling: "Du sollst Dir kein Bildnis machen..." Kulturelle Fremdheit als Forschungszweig der vergleichenden Literaturwissenschaft = "Nie będziesz czynił zadnego obrazu..." Obcość kulturowa jako dziedzina badań literaturoznawstwa porównawczego. - Lilla Maria Crisafulli Jones: Shelley, Paine, Godwin and the Radical Thought = Shelley, Paine, Godwin a myśl radykalna. - Marta Wyka: Ideogram dwudziestolecia: ojczyzna, naród, państwo = Ideogramme d'entre-les deux guerres: la patrie, la nation, l'Etat. - Franciszek Ziejka: Kosmopolityzm a literatura narodowa = La cosmopolitisme et la litterature nationale. - Hana Voisine-Jechova: L'appartenance culturelle des "etrangers". Exil exterieur et exil interieur dans les litteratures tcheque et polonaise = Przynależność kulturowa "obcych". Emigracja zewnętrzna i wewnętrzna w literaturze czeskiej i polskiej. - Maria Delaperriere: Entre discours et creation universelle. Dilemmes de la litterature de l'Europe mediane = Miedzy dyskursem narodowym a kreacją uniwersalną. Dylematy literatury środkowo- i wschodnioeuropejskiej. - Stephen Fischer-Galati: national and Supranational Elements in East European political Culture. An Historic perspective = Elementy narodowe i ponadnarodowe w kulturze politycznej Europy Wschodniej w perspektywie historycznej.
Numer zapisu:  372271 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 60 (nota...) szczegóły