Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Historia literatury (powszechna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej
Osoby współtworzące:  Pod red. Marii Bobrownickiej
Wydawnictwo: Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
Rok wydania:  1996
Opis fizyczny książki:  274 s.
Adnotacje:  [Zawiera prace z międzynarodowej konferencji "Spotknie kultur słowiańskich i niesłowianskich w Europie Środkowej", Kraków w dniach 11-13 października 1994:] I. Antyczne dziedzictwo w słowiańskim świecie Europy Środkowej: Jerzy Axer: Latinitas w historii i pamięci historycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Paradoksy ciągłości i nieciągłości. - Maria Bobrownicka: Modus vivendi kultury antycznej wśród Słowian Europy Środkowej. - Giovanna Tomassucci: Renesansowy dwugłos o imitacji i o przekładzie: Johannes Sambucus i Jan Kochanowski. - Zuzanna Kakosov, Juraj Koppay a jeho "Vita aulica" v stredoeuropskom kontexte. - Danuta Kuenstler-Langner: Poezja staropolska aliryka angielska. Analogie tematów i postaw twórczych. - Milan Hamada: Klasicka humanita a tvorba zakladov novodobej slovenskej vzdelanosti a kultury. - Dorota Gil: Serbskie odkrywanie antyku. * II. Słowianie i Węgrzy: Gizela Gafrikova: K humanistickym a barokovym prejavom amor patriae a slovenkeho (slovanskeho) vedomia. - Joanna Rapacka: Schyłek ideologii szlacheckich w obliczu kształtowania się ideologii narodowych w krajach Korony św. Stefana (Na przykładzie chorwackim). - Istvan D. Molnar: Zainteresowania polityczne pisarzy polskich Węgrami po roku 1918. * III. Słowianie w świecie niemieckim: Zdzisław Darasz: Impulsy germańsko-romańskie a historyczna promocja literatury słoweńskiej. - Antoni Cetnarowicz: Słoweńcy i Niemcy w XIX wieku. Z dziejów trudnego współżycia. - Jan Prokop: Polskie ośrodki emigracyjne w Saksonii po powstaniu listopadowym. - Aleksandra Stankowicz: Rola Austrii w kształtowaniu kultury i życia literackiego w Bośni i Hercegowinie. - Mieczysław Dabrowski: Kryzys i rozpad monarchii habsburskiej w świetle polskiej i niemieckojęzycznej literatury XX wieku. - maria Kłańska: "Spotkanie" żydowsko-słowiańskie w twórczości Józefa Rotha. * IV. Polityczne koncepcje Europy Środkowej: Miroslav Sestak: Myslenka rakouske federace v politickem programu Frantiska Palackeho. - Szymon Malecki: Idea Europy Środkowej Friedricha Naumanna. * V. Językowe aspekty kultury Europy Środkowej: Edmund Hleba: Funkcia jazyka latinskeho v slovenskej spolocnosti v minulych storociach. - Maria Dąbrowska-Partyka: Wielojęzyczność jako problem kultury literackiej. - Alois Voldan: Niemieckie zapożyczenia jako uniwersalia kultury c.k. monarchii (Na podstawie polskich tekstów literackich). - Jolanta Maćkiewicz: Polszczyzna w europejskiej lidze językowej. * VI. Słowackie oscylacje kulturowe: Peter Kasa: K problematike vzt'ahu slovansky "myrus" a neslovanska "realita" v literarno-estetickych nazoroch Kollara, Safarika a Stura. - Joanna Goszczyńska: L'udovita Stura wizja Słowiańszczyzny. Z problemów słowianofilstwa w monarchii habsburskiej. - Halina Michalska: Zaproszenie Europy do zaścianka czyli o przekładach Hviezdoslava z literatur zachodnich. * Bułgarskie spotkania z Zachodem: Celina Juda: Bułgarskie perygrynacje po Europie. Dwa głosy historyków literatury - dziś i siedemdziesiąt lat temu oraz pewien epizod z zycia artysty. * Polskie pogranicze i pluralizm etniczno-kulturowy: Gianfranco Giraudo: Polska i problem granic Europy. Tł. Magdalena Widłak. - Dobrosława Świerczyńska: Stereotypowe oceny narodów w przysłowiach polskich i krajów sąsiednich. - Ali Miskiewicz: tatarzy polscu u schyłku naszego stulecia. na pograniczu dwóch tożsamości. - Grzegorz Pełczyński: Problem podwójnej identyfikacji etnicznej Ormian polskich w wieku XX. - Bożena Tokarz: Wewnetrzny pejzaż kultury polskiej w eseistyce Czesława Miłosza i Konstantego Jeleńskiego.
Numer zapisu:  371506 (ZS)