Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Hasła szczegółowe (powszechna)
   - Antologie i zbiory (powszechna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Literatura a inne sztuki
Tytuł:  Współczesna myśl estetyczna. Wybór tekstów
Osoby współtworzące:  Oprac. Ryszard Różanowski
Wydawnictwo: Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:  1993
Opis fizyczny książki:  194 s.
Seria wydawnicza:  (Acta Universitatis Wratislaviensis; no 1544)
Adnotacje:  Ryszard Różanowski: Wprowadzenie. - [Zawiera fragmenty wypowiedzi artystów i teoretyków na temat sztuki wraz z notami o ich życiu i twórczości:] [I.] Sztuka żywa: [Aforyzmy autorów:] Woody Allen, Antonin Artaud, Eugenio Barba, John Barth, Donald Barthelme, Samuel Beckett, Joseph Beuys, Andre Breton, John Cage, Salvador Dali, Jean Dubuffet, Marcel Duchamp, Mircea Eliade, Juan Gris, Walter Gropius, Jerzy Grotowski, Arnold Hauser, Werner Hofmann, Max Horkheimer, Arata Isozaki, Jim Jarmusch, Karl Jaspers, Jasper Johns, Donald Judd, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Yves Klein, Joseph Kosuth, Donald Kuspit, Sol Le Witt, Kazimierz Malewicz, Herbert Marcuse, Georges Mathieu, Robert Morris, Claes Oldenburg, Achille Bonito Oliva, Francis Picabia, Pablo Picasso, Jackson Pollock, Robert Rauschenberg, Ad Reinhard, Harold Rosenberg, Kurt Schwitters, Susan Sontag, Frank Stella, Władysław Strzemiński, Henry Van Lier, Victor Vasarely, Ben Vautier, Kurt Vonnegut Jr., Wolf Vostell, Andy Warhol, Lawrence Weiner, Wols, Frank Zappa. - [Teksty autorów:] Joseph Beuys: Każdy artystą. Tł. Teresa Krzemień. - Joseph Kosuth: Sztuka po filozofii. Tł. Urszula Niklas. * [II.] Sztuka interpretacji: Wilhelm Dilthey: Powstanie hermeneutyki. ATł. Tł. Krystyna Krzemieniowa. - Erwin Panofsky: Ikonografia i ikonologia. Tł. Krystyna Kamińska. * [III.] Sztuka w zwierciadle kategorii: Hippolyte Taine: Filozofia sztuki. Tł. Antoni Sygietyński. - Friedrich Nietsche: Czynniki rozwoju sztuki. Tł. Leopold Staff. - George Santayana: Poezja i religia. Tł. Jadwiga Lekczyńska. - Henri Bremond: Poeta i mistyk. Tł. Aleksandra Olędzka-Frybesowa. - Gieorgij W. Plechanow: Krytyka materialistyczna. Tł. Stanisław Balbus. - Władysław Strzemiński: Realizm - obraz rzeczywistości. - Arnold Hauser: Cele i granice socjologii sztuki. Tł. Danuta Danek i Janina Kamionkowa. - Wilhelm Dilthey: Życie. Tł. Olga Dobijanka. - Benedetto Croce: Co to jest sztuka? Miejsce sztuki w działalności ducha i w ludzkiej społeczności. Tł. zbiorowe pod kier. Stanisława Gniadka. - Bruno Schulz: Mityzacja rzeczywistości. - Ernst Cassirer: Klucz do natury człowieka: Symbol. Sztuka. Tł. Anna Staniewska. - Roman Ingarden: O estetyce filozoficznej. O estetyce fenomenologicznej. - Martin Heidegger: Istota poezji. Tł. Krzysztof Michalski. - Jean Paul Sartre: Dzieło sztuki. Tł. Paweł Beylin. - Albert Camus: Artysta i jego epoka. Tł. Joanna Guze. - Hans-Georg Gadamer: Estetyka i hermeneutyka. Tł. Małgorzata Łukasiewicz. - Paul Ricoeur: Metafora a hermeneutyka. Tł. Piotr Graff. - Walter Benjamin: Zburzenie aury. Rytuał i polityka. Tł. Janusz Sikorski. - Max Horheimer: Sztuka i społeczeństwo. Tł. Janusz Stawiński. - Theodor W. Adorno: Liryka a społeczeństwo. Tł. Dariusz Niklas. - Gyorgy Lucacs: Swoistość formy powieści. Tł. Alicja Wołodźko. - Bertolt Brecht: Wokół teorii realizmu. Tł. Andrzej Lam. - Etienne Balibar, Pierre Macherey: Literatura i ideologia. Tł. Zbigniew Naliwajek. - Mieczysław Wallis: Świat sztuki i świat znaków. - Umberto Eco: Otwarcie i informacja. Tł. Michał Oleksiuk. - Marshall McLuhan: Przekaźniki, kultura, społeczeństwo. Tł. Karol Jakubowicz. - Jan Mukarovsky: Strukturalizm w estetyce. Tł. Krystyna Moćko. - Roland Barthes: Czym jest krytyka? Tł. Janusz Lalewicz. - Sigmund Freud: Pisarz a fantazjowanie. Tł. Maria Leśniewska. - Carl Gustav Jung: Psychologia i literatura. Picasso [Pablo]. Zbiorowa nieświadomość. Tł. Jerzy Prokopiuk. * [IV.] Egzorcyzm: Theodor W. Adorno: Teoria estetyczna. Tł. Leon Kasajew. * [V.] Sztuka po sztuce: Ihab Hassan: Postodernizm [fragm.:] VIII. Modernizm. IX. Niewyobrażalne. X. Postmodernizm. Tł. Urszula Niklas. - John Barth: Literatura wyczerpania. Tł. Jacek Wiśniewski. - Umberto Eco: Postmodernizm, ironia, atrakcyjność. Tł. Adam Szymanowski.
Numer zapisu:  371486 (ZS)