Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Ogólne (historia literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Literaturoznawstwo. Materiały konferencji naukowej, [Toruń] 14-16 marca 1995 r.
Osoby współtworzące:  Red. nauk. Janusz Kryszak
Wydawnictwo: Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:  1996
Opis fizyczny książki:  197 s. [Tytuł na okładce i na stronie przedtytułowej: "Polonistyka toruńska Uniwersytetowi w 50. rocznicę utworzenia UMK [Uniwersytetu Mikołaja Kopernika]]
Adnotacje:  Czesław Zgorzelski: Z pierwszych lat polonistyki Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. - Artur Hutnikiewicz: Toruńska polonistyka literacka w latach 1950-1995. - Andrzej Stoff: Literatura i czas [nt. związków literatury z czasem]. - Krystyna Jakowska: Podmiot cyklu opowiadań. - Janusz Skuczyński: Dramat w perspektywie odbiorcy i odbioru: nowatorstwo i tradycjonalizm metody badań. - Janusz Kryszak: O kategorii emigracyjności. - Aleksander Madyda: Folklor i folklorystyka dzisiaj. - Aleksander Główczewski: Zofii Lissy teoria komizmu. - Danuta Kowalewska: Spuścizna dramatyczna Stanisława Starzyńskiego. - Mirosław Strzyżewski: Podwójna śmierć Maurycego Mochnackiego [nt. faktycznych przyczyn śmierci Mochnackiego i "metaforycznych" tzn. roztrwonienia jego spuścizny literackiej przez pisarzy emigracyjnych oraz przyczyn politycznych]. - Ewa Owczarz: Poeci prozy. Prozaicy międzypowstaniowi wobec romantyzmu [m.in. nt. twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego]. - Grażyna Halkiewicz-Sojak: Interpretacja "Snu" Cypriana Norwida. - Zofia Mocarska-Tycowa: "Na zgon poezji" - niewydarzona polemika [Adama] Asnyka z [Cyprianem] Norwidem. Z problematyki przemian języka pozeji pozytywistycznej. - Maria Kalinowska: "Zwolon" Cypriana Norwida wobec stereotypów polskiego romantyzmu. - Wojciech Gutowski: Zapomniana synteza Młodej Polski [nt. zbioru szkiców Stanisława Przybyszewskiego "Szlakiem duszy polskiej"]. Artur Hutnikiewicz: "Na Placu Bastylii" Kazimierza Wierzyńskiego. - Bogdan Burdziej: Rzymianie, Żydzi i chrześcijanie pod Łukiem Tytusa. Glosa historycznoliteracka do dziejów pewnego wątku kultury europejskiej [m.in. nt. motywów Tytusowych w twóczości Adama Mickiewicza, Teofila Lenartowicza, Aleksandra Wata. - Jerzy Smulski: Epizod z dziejów przedpaździernikowej "odwilży". Wokół "Pamiętnika uczennicy". - Krzysztof Ćwikliński: O pamfletowym charakterze listów Andrzej Bobkowskiego. - Jerzy Z. Maciejewski: Widok z Wieży Babel. O powieści "Wniebowstąpienie" Tadeusza Konwickiego.
Numer zapisu:  370560 (MS)