Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Wydawnictwa
  - Firmy wydawnicze
Rodzaj zapisu:  odwołanie
Tytuł:  Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik"
Numer zapisu:  33243 (MS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

artykuł: Adamiec Marek: Archiwum "Kultury". Przegląd Polityczny 1996 nr 32 s. 118-119 (nt. wydawania tekstów źródłowych ludzi związanych z miesięcznikiem ...) szczegóły 
artykuł: (ad), (mpias): Czytelnik z o.o. Biznesman współwłaścicielem nowego wydawnictwa Czytelnik. Gazeta Wyborcza 1995 nr 104 s. 2  szczegóły 
artykuł: (ad): Wieszcz nieparlamentarny. Gazeta Wyborcza 1991 nr 18 s. 9 (plany wydawnicze...) szczegóły 
artykuł: (a.l.): W "Czytelniku" - nowości ze świata. Trybuna Ludu 1989 nr 170 s. 6 (nt. wydawania literatury pięknej...) szczegóły 
artykuł: Baczewska Anna: Od Mickiewicza do Simenona. Życie Warszawy 1993 nr 244 dod. s. 4 (zapowiedzi wydawnicze oficyny...) szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Biblioteka Czytelnika. Gazeta Wyborcza 1997 nr 292 s. 21 (dot. nowej serii wydawniczej "Biblioteka Czytelnika"...) szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Czytelnik czytelnikom. Gazeta Wyborcza 1993 nr 246 s. 11  szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Profil na poziomie. Gazeta Wyborcza 1995 nr 235 s. 15 (nt. zmian w wydawnictwie...) szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Średni wiek Czytelnika. Gazeta Wyborcza 1994 nr 240 s. 10 (not. z okazji 50-lecia wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Barański Jerzy: Gafa "Czytelnika". Gazeta Wyborcza 1991 nr 135 s. 12  szczegóły 
artykuł: Bidakowski Kazimierz: Kierunki 1989 nr 4 s. 10 ([wypow. zastępcy red. nacz. nt. planów wydawn. na 1989 gł. z zakresu l...) szczegóły 
artykuł: Bidakowski Kazimierz: Kurier Polski 1989 nr 67 s. 5 (wyw. z wiceprezesem...) szczegóły 
artykuł: Bikont Anna: "Czytelnik" rówieśnik PRL-u. Gazeta. Magazyn 1994 nr 45 s. 19-22  szczegóły 
polemika: Abramow-Newerly Jarosław: Gazeta. Magazyn 1994 nr 50 s. 3 (list do red. dot. walki redaktorów z cenzurą; z odp. Anny Bikont...) szczegóły 
nawiązanie: Michalak Włodzimierz: Gazeta. Magazyn 1994 nr 50 s. 3 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Bikont Anna: Jak Borejsza budował imperium Czytelnika. Gazeta. Magazyn 1994 nr 44 s. 6-11 (z fot....) szczegóły 
nawiązanie: Bratkowski Piotr: Gazeta. Magazyn 1994 nr 51 s. 2 (list do red....) szczegóły 
polemika: Tazbir Janusz: Gazeta. Magazyn 1994 nr 48 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Bogucki Marek: "Czytelnik", czyli tradycja. Życie Warszawy 1992 nr 247 s. 13 (wyw. nt. działaln. wydawnictwa; rozm. Piotr Szewc...) szczegóły 
artykuł: Bratkowski szefem "Czytelnika". Gazeta Wyborcza 1991 nr 107 s. 2  szczegóły 
artykuł: Bratkowski Stefan: Co z czytelnikiem i z "Czytelnikiem". Gazeta Wyborcza 1991 nr 145 s. 15 (art. prezesa wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Budrecki Lech: Zaciekła obrona jakości. O "Czytelniku". Notes Wydawniczy 1998 nr 10 s. 14-17  szczegóły 
artykuł: Burek Tomasz: Toast za Nike czterdziestoletnią. Sycyna 1997 nr 23 s. 7 (nt. 40-lecia istnienia serii wydawniczej "Nike"; toast wygłoszony na s...) szczegóły 
artykuł: Chłystowski Henryk: Chcemy, by Nike żyła. Gazeta Wyborcza 1997 nr 247 s. 13 (wyw. z redaktorem naczelnym nt. serii "Nike"; rozm.: Marcin Piasecki...) szczegóły 
artykuł: Chłystowski Henryk, Żakowski Marek: Na kawę do "Czytelnika". Z Markiem Żakowskim, prezesem, i Henrykiem Chłystowskim, redaktorem naczelnym Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik" rozmawia Karolina Silberstein. Tygodnik Powszechny 1995 nr 47 s. 14 (wyw. nt. sytuacji ekonomicznej i planów wydawniczych; rozm. Karolina S...) szczegóły 
artykuł: Chłystowski Henryk: Należności spłacamy na bieżąco. 50 lat "Czytelnika". Plus Minus 1994 nr 41 s. 17 (wyw. z red. nacz.; rozm. Łukasz Gołębiewski...) szczegóły 
artykuł: Chłystowski Henryk: Salon wydawców. Literatura 1999 nr 3 s. 56 (wypow. redaktora naczelnego wydawnictwa; z fot....) szczegóły 
artykuł: Chłystowski Henryk: Z Maison-Lafitte na Wiejską. Rzeczpospolita 1998 nr 221 s. 23 (wyw. z redaktorem naczelnym wydawnictwa "Czytelnik"; rozm. Krzysztof M...) szczegóły 
artykuł: Chłystowski Henryk: Życie Warszawy 1991 nr 225 s. 7 (wyw. z zastępcą red. naczelnego; rozm. Piotr Szewc...) szczegóły 
artykuł: "Czytelnik". 55 lat. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 1 (nota z okazji jubileuszu...) szczegóły 
artykuł: DS: Nowy prezes Czytelnika. Gazeta Wyborcza 1995 nr 225 s. 11 (Marek Żakowski...) szczegóły 
artykuł: Dużyk Józef: Nad nowościami "Czytelnika". Suplement 1998 nr 4 s. 34 (omówienie pozycji wydanych w 1997...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 254 s. 1 (not. z okazji 40-lecia istnienia najstarszej polskiej serii przekładów...) szczegóły 
artykuł: Gajzler Paweł: Subskrypcje bez pokrycia. Gazeta Wyborcza 1993 nr 166 s. 13  szczegóły 
artykuł: Garlicki Andrzej: Młyny mielą książki. Polityka 1992 nr 3 s. 24 (dot. decyzji oficyny przekazania na przemiał wybranego zestawu wydanyc...) szczegóły 
nawiązanie: Dajbor Agnieszka: Czas przemiału. Gazeta Wyborcza 1992 nr 31 s. 17  szczegóły 
polemika: Komar Michał: "Młyny mielą książki". Polityka 1992 nr 5 s. 13 (list do red.; z odp. Andrzeja Garlickiego...) szczegóły 
polemika: "Młyny mielą książki". Polityka 1992 nr 6 s. 2 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Mosiężna Zofia: Polityka 1992 nr 5 s. 9 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Polityka 1992 nr 5 s. 9 (list do red., podp. Red. mies. Biblioteka w Szkole...) szczegóły 
nawiązanie: Szewc Piotr: Kto miele książki i dlaczego?. Życie Warszawy 1992 nr 22 s. 3  szczegóły 
polemika: Terlecki Władysław: "Młyny mielą książki". Polityka 1992 nr 8 s. 3 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Terlecki Władysław: Polityka 1992 nr 5 s. 9 (list do red.; z odp. Andrzeja Garlickiego...) szczegóły 
artykuł: Getner Jacek: Oni drukują poezję... (Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik"). Magazyn Literacki 1995 nr 10 s. 106 (not....) szczegóły 
artykuł: Głowiński Michał: Gazeta Wyborcza 1997 nr 247 s. 13 (wypow. nt. znaczenia serii "Nike"; not. MPIAS...) szczegóły 
artykuł: Gromada - Rolnik Polski 1989 nr 145 s. 7 (not. o jubileuszu 45-lecia działalności...) szczegóły 
artykuł: Jamnik wrócił (Kroniki zbrodni inżyniera). Gazeta Wyborcza 1996 nr 178 s. 8 (nota o wznowieniu serii wydawniczzej powieści kryminalnych "z jamnikie...) szczegóły 
artykuł: Janowska Irena: Klasyka i współczesność w jednym stoją domu. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 77-78 (nt. działalności "Czytelnika" w związku z jubileuszem 50-lecia istnien...) szczegóły 
artykuł: (JAW): Propozycje "Czytelnika". Trybuna 1991 nr 20 s. 5 (plany wydawn. w 1991...) szczegóły 
artykuł: Jubileusz "Czytelnika". Życie Warszawy 1994 nr 261 s. 11 (nota spraw. z uroczystości z okazji 50-lecia działaln....) szczegóły 
artykuł: J.W.: "Czytelnik" wydaje, sprzedaje i... robi prezenty. Rzeczpospolita 1991 nr 191 s. 2 (nota nt. działaln....) szczegóły 
artykuł: Kisilowska Małgorzata: "Czytelnik" w Salonie Wydawców. Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 2 s. 35 (nt. spotkania z cyklu Salon Wydawców w Bibliotece Narodowej, 15 XII 19...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 158-159 (not. o objęciu przez Jerzego Stanisława Sito funkcji prezesa i red. na...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 151 (not. o nowym prezesie - Marku Bogockim...) szczegóły 
artykuł: K.M.: "Nike" w nowej szacie (Capote, Boell, Fuentes). Rzeczpospolita 1993 nr 237 s. 4 (nt. nowej szaty graficznej i propozycji książkowych serii wydawnictwa ...) szczegóły 
artykuł: K.M.: W szufladach wydawców - Czytelnik. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 10 s. 5 (plany wydawnicze...) szczegóły 
artykuł: Komar Michał: Potrzebna jest praca nad rynkiem. Gazeta Wyborcza 1990 nr 208 s. 5 (wyw., rozm. Agnieszka Dajbor...) szczegóły 
artykuł: Kott Jan: Na przemiał. Tygodnik Powszechny 1992 nr 15 s. 8 (refleksja koment. oddanie przez wydawnictwo na przemiał książek m.in. ...) szczegóły 
polemika: Bratkowski Stefan: Tygodnik Powszechny 1992 nr 17 s. 8 (list do red. zaprzeczający inf. o oddaniu na przemiał książek Jerzego ...) szczegóły 
polemika: Dobosz Andrzej: Jan Kott i Jerzy Stempowski. Tygodnik Powszechny 1992 nr 19 s. 8 (list do red....) szczegóły 
polemika: Garlicki Andrzej: Stempowski jednak zmielony. Tygodnik Powszechny 1992 nr 21 s. 6  szczegóły 
artykuł: Księżyk Rafał: Tajemniczy wspólnik. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 23 s. 1 (z okazji jubileuszu 50-lecia wydawnictwa oraz nt. zmian organizacyjnyc...) szczegóły 
polemika: Michalak Włodzimierz: Spółdzielnia Czytelnik wyjaśnia. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 24 s. 24 (list do red. prezesa wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: KV: Jamnik wrócił (Kroniki zbrodni inżyniera). Gazeta Wyborcza 1996 nr 178 s. 8 (nota o wznowieniu serii wydawniczzej powieści kryminalnych "z jamnikie...) szczegóły 
artykuł: Kwerendarz: Przy ulicy Wiejskiej. Przegląd Polityczny 2001 nr 48 s. 172-173 (nt. dorobku wydawniczego "Czytelnika"; szerzej o serii "Archiwum Kultu...) szczegóły 
artykuł: Kwerendarz: Przy ulicy Wiejskiej. Przegląd Polityczny 2001 nr 48 s. 172-173 (nt. wydanych tomów w serii "Archiwum Kultury" i przygotowywanych dalsz...) szczegóły 
artykuł: Kwiecień Agnieszka: Skrzydła greckiej bogini (40 lat serii Nike). Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 15 s. 5 (z listą tytułów wydanych w serii w l. 1957-1997...) szczegóły 
artykuł: Lewandowski Konrad Tomasz: Seria z kosmonautą (Czytelnik). Nowa Fantastyka 1992 nr 8 s. 66-68 (z not....) szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Kartki z ulicy Wiejskiej. Plus Minus 1994 nr 41 s. 17 (art. z okazji jubil. 50-lecia działaln....) szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Niedoszła spółka. Rzeczpospolita 1996 nr 108 s. 30 (o nieprzekształceniu w bieżącym roku wydawnictwa w spółkę...) szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Nowa książka Kapuścińskiego. Plany Czytelnika. Rzeczpospolita 1999 nr 158 s. A10  szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Nowości "Czytelnika". Plus Minus 1995 nr 27 s. 17  szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Nowy prezes "Czytelnika". Rzeczpospolita 1995 nr 223 s. 25 (Marek Żakowski...) szczegóły 
artykuł: Markiewicz Ewa: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1999 nr 1 s. 2 (not. o. spotkaniu z cyklu Salon Wydawców w Bibliotece Narodowej, 15 XI...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Listy Giedroycia i Gombrowicza (Propozycje "Czytelnika"). Rzeczpospolita 1993 nr 241 s. 4  szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Pół wieku polskich losów. Jubileusz "Czytelnika". Rzeczpospolita 1994 nr 242 s. 6 (spraw. z urocz. spotk. wydawców, pisarzy i przyjaciół wydawn. z okazji...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Propozycje "Czytelnika". Życie Warszawy 1989 nr 20 s. 7  szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Przypadek wykluczony. Plus Minus 1997 nr 9 s. 19 (działalność wydawnictwa, głównie w zakresie wydawania literatury piękn...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Tytuły jak dzwon. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 19 s. 5 (nt. nowej serii wydawnictwa - Biblioteka Czytelnika...) szczegóły 
artykuł: Michalak Mieczysław: Spółdzielnia w spółce.. Plus Minus 1995 nr 19 s. 17 (wyw. z prezesem wydawnictwa; rozm. Łukasz Gołębiewski...) szczegóły 
artykuł: Michalski Ryszard H.: "Czytelnik" i czytelnicy. Tygodnik Demokratyczny 1989 nr 7 s. 20 (plany wydawnicze na rok 1989...) szczegóły 
artykuł: M.M.: Tygodnik Literacki 1991 nr 20 s. 2 (not. o objęciu funkcji prezesa przez Stefana Bratkowskiego...) szczegóły 
artykuł: MTK: Sztandar Młodych 1989 nr 54 s. 2 (dot. nowości wydawniczych...) szczegóły 
artykuł: Nawrocki Maciej: Gdyby działalność wydawnicza była nieopłacalna, nikt by jej nie prowadził. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 23 s. 7 (wyw. z właścicielem gdańskiego holdingu MvN, który wykupił połowę udzi...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 110 (not. o jubileuszu 45-lecia istnienia...) szczegóły 
artykuł: Nowy prezes Czytelnika. Życie Warszawy 1995 nr 264 s. 7 (Marek Żakowski; nota...) szczegóły 
artykuł: Odgłosy 1990 nr 6 s. 9 (inf. o powołaniu Jerzego Stanisława Sito na stanowisko prezesa oficyny...) szczegóły 
artykuł: Okopień Jan: Pod znakiem rewindykacji i wznowień.. Życie Literackie 1989 nr 45 s. 15 ( plany wydawn....) szczegóły 
artykuł: Okopień Jan: Półwiecze "Czytelnika". Odra 1994 nr 10 s. 114-115  szczegóły 
artykuł: Okopień Jan: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" 1944-1989. Editor 1989 t. 2 s. 143-156  szczegóły 
artykuł: Okopień Jan: Świat Książki 1989 nr 5 s. 40 (nt. nowego cyklu wydawn. piśmiennictwa staropolskiego z czasów Trylogi...) szczegóły 
artykuł: Okopień Jan: Świat Książki 1989 nr 2 s. 39 (nt. serii "Mała Biblioteka Literatury Polskiej"...) szczegóły 
artykuł: Oramus Marek: Pozwól koniowi zdechnąć. Nowa Fantastyka 1992 nr 8 s. 67 (nt. serii z kosmonautą...) szczegóły 
artykuł: Otałęga Zdzisława: Gazeta Krakowska 1989 nr 16 s. 1, 4 (podsumowanie 1988 i plany wydawnicze na 1989...) szczegóły 
artykuł: Paciorek Anna: "Czytelnik" kontra Komisja Likwidacyjna RSW. Rzeczpospolita 1992 nr 286 s. 3 (nt. zwrotu majątku Wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Perspectives Polonaises 1989 nr 4 s. 91 (not. o jubileuszu 45-lecia istnienia...) szczegóły 
artykuł: Polityka 1991 nr 20 s. 2 (inf. o objęcia stanowiska prezesa oficyny przez Stefana Bratkowskiego...) szczegóły 
artykuł: Pomorski Adam: Kultura i Życie 1989 nr 16 s. 1-2 (wyw. nt. wydawania lit. ros.; rozm. A. Baczewska...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 20 X s. 3 (not. z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 14 III s. 3 (nt. planów wydawniczych na 1996 r....) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Argumenty 1989 nr 16 s. 9 ([wyw. z prezesem wydawn.; rozm. W. Trzcińska]...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Dziennik Pojezierza 1989 nr 98 s. 5 (wyw. z prezesem; rozm.: Jerzy Tomaszkiewicz...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Express Wieczorny 1989 nr 45 s. 5 (wyw. z prezesem; rozm. Anna Kornacka...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Gazeta Krakowska 1989 nr 66 s. 3, 6 (wywiad z red. naczelnym; rozm. Izabela Pieczara...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Głos Robotniczy 1989 nr 101 s. 4 (wywiad z prezesem...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Jest co czytać. Tygodnik Polski 1989 nr 21 s. 7, 10 ([wyw. z prezesem Czyt.; rozm. I. Heppen]...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Kobieta i Życie 1989 nr 9 s. 8-9 (wywiad; rozm. Maja Markusz...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Kultura [Warszawa] 1989 nr 11 s. 8 (wywiad z prezesem wydawnictwa; rozm. Jan Marx...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Perspektywy 1989 nr 48 s. 23, 30 (wywiad z dyrektorem i prezesem ; rozm. Jerzy Wójcik...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 3 s. 4, 6-7 (wywiad z red. naczelnym; rozm. Jan Okopień, Grażyna Korbińska...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Słowo Powszechne 1989 nr 157 s. 6 (wywad z prezesem nt. planów wydawniczych...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Sztandar Młodych 1989 nr 26 s. 1,3 (wywiad z dyr. wydawnictwa nt. planów; rozm.: Marek Gajewski...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Tak i nie 1989 nr 42 s. 8 (wywiad; rozm. Mieczysława Fręś...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Trybuna Robotnicza 1989 nr 105 s. 5 (wywiad z prezesem wydawnictwa; rozm. Bohdan Knichowiecki...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Życie Literackie 1989 nr 7 s. 5, 11 (wywiad z prezesem i red. naczelnym.; rozm. Jan Okopień i Grażyna Korbi...) szczegóły 
artykuł: Sito Jerzy Stanisław: Atuty i bariery. Rzeczpospolita 1990 nr 20 s. 3 (wypowiedź prezesa - red. naczelnego wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Sito Jerzy Stanisław: Książką w blat. Tygodnik Solidarność 1990 nr 8 s. 8 (wypow. prezesa nt. funkcjonowania wydawn.; not. Andrzej Gelberg...) szczegóły 
artykuł: Sito Jerzy Stanisław: Wsparcie dla literatury ambitnej. Życie Warszawy 1991 nr 95 s. 2 (wyw. z prezesem wydawnictwa; rozm. Krzysztof Pysiak...) szczegóły 
nawiązanie: Sito Jerzy Stanisław: Jakie kryteria?. Życie Warszawy 1991 nr 111 s. 3  szczegóły 
nawiązanie: Tatarkiewicz Anna: Jakie kryteria?. Życie Warszawy 1991 nr 106 s. 3  szczegóły 
artykuł: Sito Jerzy Stanisław: Zamieniłem pióro na kalkulator. Trybuna 1990 nr 42 s. 6 (wyw. z prezesem; rozm. Bożena Zagórska...) szczegóły 
artykuł: Sławińska Wanda: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 3 s. 1, 6-7 (spraw. ze spotkania poświęconego omówieniu dorobku oficyny i planom wy...) szczegóły 
artykuł: [Smogorzewski Paweł] (Sm): Co planuje "Czytelnik". Kierunki 1989 nr 7 s. 13 ([zapow. na 1989 gł. w zakresie lit. pięknej]...) szczegóły 
artykuł: Stefan Bratkowski prezesem "Czytelnika". Życie Warszawy 1991 nr 107 s. 1  szczegóły 
artykuł: Szydłowska Emilia: Wydawnictwa jubileuszowe w 2004 roku. Notes Wydawniczy 2004 nr 12 s. 22-27 (m.in. nt. jubileuszu 60-lecia wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Szymańska Irena: Czterdziestolatka. Gazeta Wyborcza 1997 nr 247 s. 13 (wyw. z redaktorem z okazji 40-lecia serii "Nike"; rozm.: Marcin Piasec...) szczegóły 
artykuł: Świat Książki 1989 nr 6 s. 24-25 (plany wydawn. na 1989...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Chełmski 1989 nr 17 s. 10 (nota o działalności przed ekspozycją w Chełmie, 2-17 V 1989...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 46 s. 13 (not. z okazji 45-lecia wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 254 s. 2 (not. z okazji jubil. 45-lecia wydawn....) szczegóły 
artykuł: Tydzień w kulturze. Przekrój 1990 nr 2328 s. 3 (inf. o powołaniu na stanowisko red. naczelnego Jerzego S. Sito...) szczegóły 
artykuł: Wojakowski Piotr: Ulica Wiejska. Po prostu 1990 nr 34 s. 6-7 (wspomn. z pracy w wydawnictwie...) szczegóły 
artykuł: Wołoszańska Jolanta: W planach "Czytelnika". Rzeczpospolita 1989 nr 17 s. 5 (na 1989...) szczegóły 
artykuł: (wts): Seria "Z Kosmonautą" S.W.[Spółdzielni Wydawniczej] Czytelnik. Sfinks 1994 nr 1 s. 39-45 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 69 s. 182 (not. o 55. rocznicy istnienia...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 50 s. 145 (not. o 50-leciu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 150 (not. o powołaniu na prezesa Stefana Bratkowskiego...) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1991 nr 39 s. 2 (not. o objęciu prezesury przez Stefana Bratkowskiego...) szczegóły 
artykuł: Żakowski Marek: Cieszę się z tego, co mam. Książki 2004 nr 11 s. 32-33 (wyw. z prezesem; rozm. Piotr Dobrołęcki, Kuba Frołow; z fot. Marka Żak...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1990 nr 5 s. 11 (not. o objęciu stanowiska prezesa wydawnicywa przez Jerzego Stanisława...) szczegóły