Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Historia literatury (powszechna)
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Rubinkiewicz Ryszard - szczegóły
Dział bibliografii:  Ogólne (historia literatury)
Źródło:  Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 103-105 - szczegóły
Numer zapisu:  330048 (ZS)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa (Konferencja, maj 1992) = La Bible a la culture de l'Europe. [T. 1], [Teksty w jęz. polskim i francuskim:] Maria Kamińska: [Wstęp]. - Michał Seweryński: [Przemówienie]. - Władysław Ziółek: [Przemówienie]. * [Referaty:] Jerzy Wyrozumski: Polska i Europa Środkowa u początków ich chrystianizacji. - Jacek Salij: Znaczenie biblijne nauki o stworzeniu świata dla kultury europejskiej. - Jadwiga Puzynina: Biblijna etyka mowy a współczesna filozofia języka. - Anna Komornicka: Biblia a sztuka przekładu i interpretacji. Modlitwa Pańska (Mt 6, 9-13). - Teresa Cieślikowska: Kanon i recenzja. - Maria Gołaszewska: Przesłanie Apokalipsy św. Jana (Szkic z pogranicza antropologii filozoficznej i estetyki). - Andrzej Bańkowski: Nowotestamnetowe "ekklesia" i jego losy w językach Europy. - Leszek Moszyński: Macedonia - Morawy - Chorwacja: trzy najstarsze wersje cyrylometodyjskiego przekładu Ewangelii. - Ewa Siatkowska: Samodzielność przekładu Nowego Testamentu przez Jakuba Wujka, Jana Blahoslava i Michała Frencla (Na przykładzie konstrukcji imiesłowowych). - Franciszek Sowa: Osobowe nazwy własne w polskich przekładach Biblii. - Maria Malec: Miejsce imion biblijnych w antroponimii polskiej. - Maria Karpluk: Staropolskie tłumaczenia Biblii jako źródło dla przyszłego Słownika naszej terminologii biblijnej. - Jadwiga Zieniukowa, Michał Palkowski: Rozważania o tzw. dynamicznym przekładzie Biblii. - Jerzy Starnawski: "Postylla" Wujka wobec "Postylii" Reja. - Danuta Bieńkowska: Jakub Wujek - nowator czy tradycjonalista? - Edward Breza: Odmiana nazw własnych w Nowym Testamencie Biblii Wujka i Biblii Tysiąclecia. - Bożena Matuszczyk: Dialektyzmy Biblii Leopolity (1561) na tle polszczyzny literackiej 2 poł. XVI w. - Stanisław Bąba: Z życia wybranych zwrotów biblijnych we współczesnej polszczyźnie. - Wojciech Chebda: Ostatnia wieczerza "a la russe". - [1992] - szczegóły