Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura węgierska
  - Historia literatury (węgierska)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Sutarski Konrad - szczegóły
Dział bibliografii:  Literatura współczesna (węgierska)
Tytuł:  "Zanim zmierzch zapadnie". (...artykuły, eseje, recenzje, wywiady... i wiersze...)
Osoby współtworzące:  Opracowanie redakcyjne Alicja Korupczyńska
Wydawnictwo: Budapeszt: Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech
Rok wydania:  1995
Opis fizyczny książki:  188 s.
Adnotacje:  Przykazania. * Jerzy Snopek: Przedmowa. * I. Nawet stamtąd (Literatura i jej okolice - artykuły, eseje, wiersze): Z perspektywy historii [szkic o poezji węgierskiej]. Jak daleko, jak blisko (Syntetyczny zarys węgierskiej poezji spoza granic Republiki Węgierskiej). Nowy tom Petofiego ["Poezje". Oprac. Aleksander Nawrocki. Warszawa 1971]. Endre Ady - w stulecie urodzin poety. Czytając wiersze Endre Adyego ["Złoto i krew". Wybór: Jerzy Robert Nowak. Kraków 1977]. Spienione niebo [Miklos Radnoti: Spienione niebo. Wybór i posł.: Konrad Sutarski. Kraków 1980]. Wiersze Sandora Weoresa ["Kraj ukryty". Wybór: Gracja Kerenyi. Warszawa 1970]. Era oczu [Sandor Csoori: Era oczu. Wybór i posł.: Konrad Sutarski. Kraków 1981]. Węgierska antologia poezji polskiej ["Lengyel koltok antologiaja". Wybór i wstęp: Endre Bojtar. Red. Endre Bojtar, Gracja Kerenyi. Budapest 1969]. Światła Ziemi [rec. antologii współczesnej poezji polskiej "A fold fenyei". Wybór Gracja Kerenyi. Budapest 1968]. Literatura polska na Węgrzech. Polsko-węgierskie powiązania literackie. "Polska" tematyka u Miklosa Jancso [dot. dwu niezrealizowanych filmów]. "Wesele", dzieło i węgierskie [dot. wyreżyserowania przez Andrzeja Wajdę dramatu Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Narodowym w Budapeszcie]. Na otwarcie wystawy [książek polskich wydanych na Węgrzech]. Możliwości i prawa poezji [rola poezji w życiu]. [Przekłady artykułów:] Matyas Domokos: Przepowiednia czasu twego [przedmowa do antologii współczesnej poezji węgierskiej "Przepowiednia czasu twego". Wybór i koment.: Konrad Sutarski. Kraków 1985]; Miklos Csuros: Nowy nurt w młodej liryce węgierskiej. [Przekłady poezji autorów węgierskich: Endre Ady, Istvan Agh, Sandor Csoori, Andras Fodor, Sandor Gal, Gyozo Hatar, Elemer Horvath, Endre Kukorelly, Laszlo Marton, Laszlo Nagy, Andras Petocz, Janos Pilinszky, Miklos Radnoti, Ferenc Szemler, Domokos Szilagyi, Jozsef Tornai]. * II. Od księcia Gejzy (Historia i dni dzisiejsze - artykuły, eseje, wiersze): Od księcia Gejzy po dni dzisiejsze (Zarys historii polskości na Węgrzech) [współaut.: Jerzy Kochanowski]. 1848-49 i polsko-węgierska przyjaźń. Generał Bem wczoraj i dziś. Nowa wspólna tradycja [nt. wydarzeń w Polsce i na Węgrzech w latach 1956-1989]. [Przekład wiersza Gyorgy Gomoriego]. * III. Polski poeta na Węgrzech (Recenzje, wywiady): Sandor Csoori: Polski poeta na Węgrzch. Tł. Alicja Korupczyńska. - Marian Pilot: Poeta konstruktor. - Bela Pomogats: Polski poeta w Budapeszcie. Tł. Alicja Korupczyńska ["Konrad Sutarski versei". Budapeszt 1976]. - Marek Obarski: Próba rezygnacji ["Zgęstniałe powietrze"]. - Jarosław Giziński: Nowa antologia poezji węgierskiej ["Przepowiednia czasu twego". Wybór i koment.: Konrad Sutarski. Kraków 1985]. Jan Z. Brudnicki: Jestem za poezją związaną z widzialnym światem [wywiad]. - Lajos Szakolczay: Niezwykła antologia. Tł. Alicja Korupczyńska [wyw. m.in. nt. pracy nad dwujęzyczną antologią poezji węgierskiej "Jak daleko, jak blisko". Kraków 1991]. - Csaba Kiss Gy: Laudatio (Mowa wygłoszona z okazji przyznania Konradowi Sutarskiemu nagrody Gabora Bethlena). Tł. Małgorzata Takacs. - Jan Pieszczachowicz: W cieniu wielkiej niewiadomej [posłowie do dwujęzycznego tomu wierszy "Z dala od najważniejszych dróg"]. - Istvan Gittai: Dwujęzyczna książka poetycka. Tł. Alicja Korupczyńska ["Z dala od najważniejszych dróg"]. - Edit Kulcsar: Rozmowa z Sandorem Csoorim i Jozsefem Tornaim (po prezentacji książki "Z dala od najważniejszych dróg"). Tł. Małgorzata Takacs. - Alicja Korupczyńska: Konstruktor-wynalazca czy poeta, filmowiec telewizyjny? [wywiad].
Numer zapisu:  322688 (MS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Brudnicki Jan Z.: Węgierski Polak - Sutarski. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 46 s. 20  szczegóły 
recenzja: Cyba Ignacy: Ambasador. Regiony 1996 nr 2 s. 157-158  szczegóły 
recenzja: Cyba Ignacy: Ambasador. Regiony 1996 nr 2 s. 157-158  szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Węgierski Polak - Sutarski. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 46 s. 20  szczegóły 
recenzja: Cyba Ignacy: Ambasador. Regiony 1996 nr 2 s. 157-158  szczegóły 
recenzja: Cyba Ignacy: Ambasador. Regiony 1996 nr 2 s. 157-158  szczegóły