Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria literatury. Ogólne
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Cieślikowska Teresa - szczegóły
Tytuł:  W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii
Wydawnictwo: Warszawa, Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:  1995
Opis fizyczny książki:  311 s.
Adnotacje:  Od autorki. - I. W kręgu genologii: 1. Problem tendencyjnej powieści pozytywizmu. 2. Z problematyki współczesnych przemian rodzajowych. 3. Tendencja do teatralizacji w powieści współczesnej (Wstęp do problematyki). 4. Polska geneza powieści warsztatowej. 5. Struktura powieści kryminalnej na tle współczesnego powieściopisarstwa. 6. Zagadnienie dwusystemowości w poezji konkretnej (Uwagi o tworzywie poezji konkretnej). - II. Intertekstualność: 1. Z problemów intertekstualności. 2. Tekst intertekstualny. Tekst - kontekst - intertekst (Sytuacje graniczne). 3. Tekst literacki wobec tekstu wzorca. 4. Implikacje literackie we współczesnych utworach narracyjnych. 5. Cytat w narracji (Zarys problemu). 6. Centon i centonowa twórczość. 7. Wstęp do "neantologii" czyli rzecz o quasi-recenzjach i quasi-przedmowach [na przykł. tekstów Jorge Luisa Borgesa i Stanisława Lema]. 8. "Po co Homer?". 9. Kanon i recenzja (Teoretycznoliterackie rozważania terminologiczne, niezupełnie marginalne, dla ewentualnego użytku badaczy innych dyscyplin, o relacjach między terminami: kanon i archetyp, kanon i recenzja; recenzja, redakcja, wersja; tekst i intertekst). - III. Teoria sugestii: 1. Grafo-agrafo. 2. Przemilczenie w prozie (W kręgu teorii sugestii). 3. Sugestia jako zasada narracji. - IV. Appendix: 1. Warsztat współczesnej prozy narracyjnej (Z zagadnień reprezentatywnych). 2. Kilka problemów współczesnej powieści (Z dyskusji nad "nouveau roman"). 3. Niektóre funkcje kompozycyjne monologu wewnętrznego we współczesnej prozie narracyjnej. 4. Chwyt hipotetyczności w narracji. 5. Istnienie-nieistnienie bohatera jako chwyt kompozycyjny w powieści T. Parnickiego "Słowo i ciało"
Numer zapisu:  319035 (JK)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 205-206 (not....) szczegóły 
recenzja: Pomarańska Aneta: Z warsztatu łódzkiego teoretyka literatury. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 165-168  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: Trochę światła w kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 100-102  szczegóły