Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria literatury. Ogólne
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Kloch Zbigniew - szczegóły
Tytuł:  Kilka uwag o "Studiach i rozprawach" oraz Pani Profesor
Źródło:  Teksty Drugie, 1994 nr 4 s. 112-117 - szczegóły
Numer zapisu:  307252 (JK)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Studia i rozprawy, Teresa Dobrzyńska: Maria Renata Mayenowa [wstęp]. * I. Styl a język poetycki: Pojęcie języka poetyckiego i pojęcie stylu. Teoria trzech stylów a możliwości rozwoju form literackich. O współzależności rozwoju języka literackiego i form literackich. W sprawie problematyki stylistycznej staropolszczyzny. Mickiewicz a tradycje stylistyczne. Słownik w warsztacie literaturoznawcy. O kilku staropolskich formach ekspresywnych (Z materiałów "Słownika polszczyzny XVI wieku"). Między symbolem a metaforą (Mitologia słowiańska w polskiej frazeologii poetyckiej). Trochę polemiki: w obronie granic metafory. - II. Znak - znaczenie - typy znaków: O potrzebie rozróżniania znaczenia i informacji. O przekształceniach znaków w tekście literackim. Wyrażenia cudzysłowowe (Przyczynek do badań nad semantyką tekstu poetyckiego). Tł. Dorota Urbańska. Porównanie niektórych możliwości tekstów słownych i wizualnych ikonicznych. Zbigniewa Morsztyna "Emblema 102" (Próba ujawnienia znaczeń). - III. Teoria tekstu: Spójność tekstu a postawa odbiorcy. Teoria tekstu a tradycyjne pojęcia poetyki. Teoria tekstu a tradycyjne zagadnienia poetyki. O sentencji jako początku tekstu lirycznego [współautor: Anna Werpachowska]. - IV. Struktura i funkcje form wierszowych: Miejsce nauki o wierszu w literaturoznawstwie. O niektórych cechach struktury głoskowej tekstów wierszowanych (Pamięci Jerzego Levego) [współautor: Zdzisława Kopczyńska]. Miejsce dziesięciozgłoskowca w literaturze XVI w. (Przyczynek do rekonstrukcji systemu). Stylistyczne motywacje polskiego tonizmu. Z zagadnień semantyki form wierszowych. Organizacja wypowiedzi w tekście dramatycznym. - V. W kręgu przywoływanych tradycji: Rosyjskie propozycje teoretyczne w zakresie form poetyckich (1916-1930). Analiza doktryny stylistycznej Praskiego Koła. - VI. O kształt współczesnej poetyki: O perspektywie poetyki inaczej. Kłopoty współczesnej poetyki. * Jadwiga Czachowska: Bibliografia prac Marii Renaty Mayenowej. [1993] - szczegóły