Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Ogólne (historia literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Onomastyka literacka
Osoby współtworzące:  Pod red. Marii Biolik
Instytucja sprawcza:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
Wydawnictwo: Olsztyn: Wydawnictwa WSP
Rok wydania:  1993
Opis fizyczny książki:  395 s.
Seria wydawnicza:  (Studia i Materiały/ Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie; nr 53. Filologia Polska)
Adnotacje:  [Materiały z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej zorganizowanej w Olsztynie 1993 r. przez Zakład Języka Polskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie i Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk:] I. Maria Biolik: Wstęp. * II. Zagadnienia ogólne: Kazimierz Rymut: Onomastyka literacka a inne dziedziny badań nazewniczych. - Ewa Rzetelska-Feleszko: Perspektywy badawcze onomastyki literackiej. - M. Knappova: O funkcich vlastnich jmen v literarnich textech. - Aleksandra Cieślikowa: Nazwy własne w różnych gatunkach tekstów literackich. - Kwiryna Handke: Nazewnictwo jako narzędzie ekspresji. - Mieczysław Buczyński: Wpływ literatury pięknej na tworzenie nazw własnych w języku polskim. - Albert Bartoszewicz: O nazwach własnych w funkcji wtórnej nominacji w języku więźniów gułagu w rosyjskojęzycznej literaturze obozowej. * III. Nazwy własne w tekstach literackich: Czesław Kosyl: Główne nurty nazewnictwa literackiego (Zarys syntezy). - Irena Sarnowska-Giefling: Funkcje nazewnictwa w satyrze staropolskiej. - Józef Bubak: Imiona w polskiej prozie fabularnej z przełomu XVIII i XIX wieku. - Maria Malec: Funkcje imion staropolskich w poezji romantycznej. - Wojciech Rzepka, Bogdan Walczak: Archeologia nazewnicza Norwida. - Maciej Szargot: Imiona-maski w twórczości Zygmunta Krasińskiego. - Ewa Wolnicz-Pawłowska: O imionach u Fredry. - Łucja M. Szewczyk: Funkcja wartościująca nazewnictwa literackiego (Na materiale wybranych dzieł Adama Mickiewicza). - Wanda Szulowska: Konstrukcje typu Jacek Soplica, zwany Wojewoda. - Jolanta Vetter: Nazwy własne adresatów w korespondencji Adama Mickiewicza. - Barbara Szargot: Konie ujarzmione - onomastyka powieści "Błekitni" Marii Rodziewiczówny. - Ewa Klimaszewska: Nazwy własne w felietonach Seweryna Pieniężnego "Kuba spod Wartemborka gada". - Zenon Leszczyński: O nazwach własnych u Wiecha. - Robert Mrózek: Funkcjonalność proprialnej sfery językowej w twórczości Gustawa Morcinka. - Adam Siwiec: Nazwy osobowe w "Schodami w górę, schodami w dół" Michała Choromańskiego. - Zbigniew Chojnowski: Wrażliwość onomastyczna Tadeusza Konwickiego na wybranych przykładach. - Piotr Żmigrodzki: Aluzje onomastyczne w powieściach Stefana Kisielewskiego. - Stanisław Kania: Kilka uwag o onomastyce literackiej w utworach dla dzieci Wojciecha Żukrowskiego. - Jerzy Głowacki: Zoonimy w utworach Edmunda Niziurskiego. - Elżbieta Hurnikowa: Nazewnictwo w twórczości poetyckiej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. - Elżbieta Rudnicka-Fira, Elżbieta Sławkowa: Toponimy a mityzacja świata przedstawionego w poezji Czesława Miłosza. - Janusz Hurnik: Funkcje tropów toponomastycznych w liryce Tadeusza Różewicza. * IV. Nazwy własne a folklor: Maria Biolik: Nazwy własne w mazurskich pieśniach ludowych z XIX wieku. - Kazimierz Dłogosz: Nazwy miejscowe w przysłowiach. - Ewa Jakus-Borkowa: Antroponimy i ich funkcje w śląskich i kaszubskich dowcipach. - Danuta Kopertowska: Nazewnictwo osobowe i miejscowe świętokrzyskich legend. - Krystyna Nowik: Nazwy własne w piosenkach lwowskich. - Libuae Olivova-Nezbedova: Nazwy własne w poszczególnych rodzajach pieśni ludowych w Czechach. - Rudolf Sramek: Slovnik vlastnich jmen slovanske lidove slovesnosti. - Genowefa Surma: Nazwy własne w folklorze opoczyńskim. - L. Dmitrova-Todorova: Narodnata etimologija v toponomijata (vahz osnova na material ot popovsko). * V. Nazwy własne w przekładach: Maria Kamińska: Onomastyka biblijnych tekstów przekładowych jako problem badawczy. - Elżbieta Umińska-Tytoń: Nazwy osobowe w tzw. dynamicznym przekładzie Nowego Testamentu. - Mieczysław Basaj: O antroponimach w przekładach z języków blisko spokrewnionych. * VI. Tytuły i pseudonimy literackie: Urszula Kęsikowa: O tytułach utworów literackich M. Rodziewiczówny. - Grażyna Pietruszewska-Kobiela: Tytuły i incipity utworów Haliny Poświatowskiej. - Mieczysław Balowski: Czeskie pseudonimy literackie XX wieku - motywacja i klasyfikacja. * VII. Varia: Edward Breza: Pojęcie heortonimii i jej przedmiot badawczy. - Ewa Partyka: Semantyka polskich odapelatywnych nazw miejscowych z sufiksem "-ak". - Lech Krajewski: Porównania z antroponimicznym komponentem. - Kazimira Ilievska: Modele słowotwórcze w nazwach chrześcijańskich odłamów religijnych (Streszczenie).
Numer zapisu:  265590 (AZ)