Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria literatury. Ogólne
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury
Osoby współtworzące:  Pod redakcją Magdaleny Lubelskiej i Anny Łebkowskiej
Wydawnictwo: Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
Rok wydania:  1994
Opis fizyczny książki:  406 s., 1 portr.
Adnotacje:  [Dedykacja:] Henrykowi Markiewiczowi z okazji 70 rocznicy urodzin. * Od Redakcji. - Stanisław Balbus: Henryk Markiewicz jako teoretyk literatury. - Henryk Markiewicz: Odpowiedź Jubilata. * Między pozytywizmem a "nową gnozą" - bilanse i pytania: Kazimierz Bartoszyński: O tradycji w badaniach literackich. - Teresa Walas: Historia literatury - wiedza podejrzana. - Jakub Z. Lichański: Retoryka i przełom antypozytywistyczny w badaniach literackich. - Zofia Mitosek: Koniec mimesis? [kategoria mimesis w badaniach literackich]. - Anna Burzyńska: Teoria czy postteoria? - Przemysław Czapliński: Trivia [metody i orientacje w badaniach dziełą literackiego od l. 60. do współcz.]. - Edward Kasperski: Epitafium dla podmiotu? Przyczynek do antropologii literatury. - Małgorzata Czermińska: Wygnanie i powrót. Autor jako problem badań literackich. - Anna Łebkowska: Rozmowy z pisarzami - analiza gatunku. - Stanisław Jaworski: Krytyka genetyczna we Francji. - Seweryna Wysłouch: Semiotyk wyrwany do odpowiedzi [o pojęciu znaku i systemu]. - Bogdan Owczarek: O niearystotelesowskiej teorii opowiadania [na przykł. utworów: Miron Białoszewski: Pamiętnik z powstania warszawskiego, Leon Gomolicki: Traktat o wyspach, Leopold Buczkowski: Oficer na nieszporach]. - Michał Paweł Markowski: Roland Barthes: esej przeciwko teorii. - Magdalena Lubelska: Literatura w perspektywie "ukrytego porządku" [dot. teorii Davida Bohma; z propozycją interpretacji wiersza Adama Mickiewicza "Ach, już w rodzicielski domu" z cyklu "Liryki lozańskie" i wiersza Czesława Miłosza "Im więcej"]. * Między pozytywizmem a postmodernizmem - pytania i odczytania: Anna Martuszewska: Mit w parabolicznych formach polskiego pozytywizmu [dot. twórczości autorów: Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Aleksander Świętochowski]. - Tadeusz Bujnicki: Jeszcze raz o "Trylogii" Sienkiewicza: trzy odczytania (Tarnowski - Świętochowski - Chmielowski). - Zbigniew Przybyła: Historiozoficzna mądrość kamienia-człowieka w "Lalce" Prusa. - Franciszek Ziejka: Nasza rodzina w Europie (Wokół sporu o kształt kultury polskiej na przełomie XIX -XX w.) [propagowanie kultury i literatury polskiej za granicą, propozycje prac przekładowych nad literaturą polską sformułowane przez Artura Górskiego]. - Ryszard Nycz: Wywoływanie świata. Zadania krytyki i sztuki w pisarstwie filozoficznym Stanisława Brzozowskiego. - Leonard Neuger: Ellen Sofia Wester donosi z Warszawy [nt. relacji Ellen Sofii Wester z Polski druk. w szwedzkim czas. Dagens Nyheter w latach 1898-1899; z tekstami jej artykułów: "Mickiewiczowskie święto" i "Literackie salony Warszawy"]. - Stanisław Eile: Przedłużenie czy opozycja wobec modernizmu [dot. powieści]. - Marta Wyka: Pytania stawiane dwudziestoleciu [dot. m.in. Jerzy Andrzejewski: Ład serca, Karol Irzykowski: Pałuba]. - Jan Błoński: Lektura "Ferdydurke" [Witolda Gombrowicza]. - Aleksander Fiut: "Jaka była w nim trucizna..." (Miłosz o Witkacym) [dot. "Traktatu moralnego" i "Zniewolonego umysłu" Czesława Miłosza]. - Włodzimierz Bolecki: Polowanie na postmodernistów (w Polsce). - Włodzimierz Próchnicki: Człowiek i sytuacja dialogowa [Stanisław Vincenz: Barwinkowy wianek]. - Marian Stępień: Pisarz polski w sytuacji wyboru (1944-1947) [dot. m.in. pisarzy: Jerzy Andrzejewski, Władysław Broniewski, Maria Dąbrowska, Czesław Miłosz, Ksawery Pruszyński, Julian Stryjkowski, kazimierz Wyka]. - [Materiały z konferencji naukowej "W sto lat po przełomie antypozytywistycznym - z szuflad i biurek" zorg. 23-25 XI 1992 przez UJ z okazji 70-lecia urodzin prof. Henryka Markiewicza].
Numer zapisu:  263240 (JK)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Korwin-Piotrowska Dorota: Kryzys nasz powszedni?. Znak 1995 nr 5 s. 127-130 (z not. o Dorocie Korwin-Piotrowskiej...) szczegóły