Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teatr, film, radio, telewizja
 - Teatr
  - Historia teatru
   - Historia teatru (ogólne)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Pamiętnik Teatralny. R. 41: 1992 z. 1/4: Teatr żydowski w Polsce do 1939
Instytucja sprawcza:  Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki.
Wydawnictwo: Warszawa: Instytut Sztuki PAN [Polskiej Akademii Nauk]
Opis fizyczny książki:  1992 [wyd. 1993], 540 s., faks., fot, portr.
Adnotacje:  Od Redakcji. * 1. Michael C. Steinlauf: Teatr żydowski w Polsce. Stan badań. - 2. Tomasz Kuberczyk: Przedstawienia purimowe. - Mądrość króla Salomona [tekst dram.]. Tł. Tomasz Kuberczyk. 3. Michael Taub: Abraham Goldfaden i teatr żydowski. Tł. Stanisław Wojnicki. - 4. "Czarodziejka" Abrahama Goldfadena: Streszczenie. Oprac. Chone Szmeruk. Kuplety z "Czarodziejki" [wiersze]. Tł. Dorota i Tomasz Kuberczykowie. - 5. Mirosława Bułat: Teatr żydowski w świetle "Izraelity" w latach 1883-1905. - 6. Joanna Godlewska: Polski Żyd. Jakub Appenszlak jako krytyk teatralny. - 7. Marek Web: Organizacja i samopomoc. Z historii ruchu zawodowego aktorów żydowskich w Polsce. - * II. Teatr żydowski w Warszawie: 1. Jakub Szacki: Najstarsze dzieje żydowskiego teatru w Warszawie. Tł. Tomasz Kuberczyk. - 2. Faustyna Toeplitz: "Pod Trzema Murzynami". Z dziejów teatru żydowskiego w Warszawie. - 3. Sześć glos do artykułu Jakuba Szackiego [red. Zbigniew Raszewski]. - 4. Zalmen Zilbercwajg: Goldfaden [Abraham] na polskiej scenie. Tł. Tomasz Kuberczyk. - 5. Elżbieta Wrotnowska: Dwie glosy do artykułu Zalmana Zilbercwajga. - 6. Maria Prussak: Goldfaden a rosyjski teatr Buff. - 7. Chone Szmeruk: "Rozsiani i rozrzuceni" ("Cezejt un ceszprejt") Szolem Alejchema w Warszawie (1905 [Teatr Letni] i 1910 [Teatr Mały]). Tł. Tomasz Kuberczyk. - 8. Ryszard Mączyński: Teatr Kamińskiego [Abrahama Izaaka, Warszawa, w. l. 1913-35]. - 9. Elinor Rubel: Teatr Młodych (Jung Teater) [Warszawa, 1932-37]. Materiały. Tł. Józef Weichert. - 10. Michał Weichert: Studio Teatralne i Jung Teater. Fragment wspomnień. Tł. Tomasz Kuberczyk. 11. Edward Krasiński: Teatry żydowskie w Warszawie między wojnami (1918-1939). * III. W innych miastach: 1. Josif Gelston: Błądzące gwiazdy na lwowskim firmamencie. Z notatek o teatrze żydowskim [twórcy teatru żydowskiego i ich działaln. od ok. 1884 do 1939]. Tł. Elżbieta Morawska. - 2. Kazimierz Nowacki: Teatry żydowskie w Krakowie [1887-1939]. - 3. Stefan Kruk: Teatralia w w lubelskiej "Myśli Żydowskiej" 1916-1917. 4. Anna Kuligowska: Pierwsze przedstawienia żydowskie w Łodzi [od. l. 60. XIX w. do I wojny światowej]. - 5. Małgorzata Leyko: O występach Trupy Wileńskiej w Wiedniu w sezonie 1922/1923. - 6. Mieczysław Abramowicz: Teatr żydowski w Gdańsku 1934-1938. - Jechiel Burgin: Teatr Majdim [Wilno 1933-41]. Tł. Tomasz Kuberczyk. - 8. Jerzy Timoszewicz: "Burza" Szekspira w Folks un Jungt-Teater. Inscenizacja Leona Schillera (1938/39) [Łódź]. * IV. Wokół teatru żydowskiego: Małgorzata Magier: Habima w Polsce [występy w Warszawie w 1926, 1930, 1938]. - 2. Artyści i pisarze polscy o teatrze żydowskim. Oprac. Rafał Węgrzyniak: "Przegląd Tygodniowy" o "Szulamis" w Alhambrze (1887). - Czesław Jankowski: "Herszele Dubrowner" w Bagateli (1909) [aut. sztuki: Jakub Gordin, Warszawa]. - Lew Kaltenbergh: Teatr Gimpla we Lwowie (lata dwudzieste). - Juliusz Osterwa: O "Dybuku" Trupy Wileńskiej (1925) [aut.: Szymon An-ski]. - Tadeusz Sinko: Wyspiański [Stanisław] w teatrze żydowskim (1927) ["Daniel", "Sędziowie", Krakowski Teatr Żydowski]. - Aleksander Zelwerowicz: Siły i środki teatru żydowskiego (1927). - Leon Schiller: Drogi teatru żydowskiego (1927). - Tadeusz Boy-Żeleński: Na spektaklu Trupy Wileńskiej (1928) [Icchak Lejb Perec: Nocą na starym rynku; Warszawa]. - Zygmunt Tonecki: W stropnę nowoczesności (1932) [spektakle Żydowskiego Teatru Artystycznego Elizeum w Warszawie]. - Maria Kuncewiczowa: "Żółta łata" [Friedricha Wolfa] na Dynasach (1934) [Warszawa, Teatr im. Kamińskiego]. - Jerzy Stempowski: W Teatrze Nowym [Jean Anouilh: Był sobie więzień] i w Scali [Urke Nachalnik: Nacht mensz] (1936). - V. Recenzje: Mirosława Bułat [rec. ks.: Michael C. Steinlauf: Polish-Jewish theater. The case od Mark Arnshteyn. A study of the interplay among Yiddish, Polish - language Jewish culture in the modern period. Ann Arbor 1988]. - Kronika: Zarys kroniki teatru żydowskiego w Polsce do 1939. Oprac. Marek Waszkiel.
Numer zapisu:  249953 (BL)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Baniewicz Elżbieta: "Pamiętnik Teatralny" o teatrze żydowskim do 1939 roku. Twórczość 1994 nr 1 s. 142-145  szczegóły 
recenzja: Komorowski Jarosław: "Pamiętnik" żydowski. Teatr 1994 nr 1 s. 41  szczegóły 
recenzja: Piekut Małgorzata: Jewish theatre in "Pamiętnik Teatralny". Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 257-262 (listy do redakcji Pamiętnika Teatralnego nt. zeszytu poświęcone...) szczegóły 
recenzja: Shmeruk Chone: Uwagi o zeszycie "Teatr żydowski w Polsce do 1939". Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 594-597 (zawiera także tekst: Ja.M.: "Teatr w Ogrodzie Saskim", tł. Dariusz Kon...) szczegóły 
nawiązanie: Krasiński Edward: Uwagi o zeszycie Teatr żydowski w Polsce do 1939. Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 237 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Teatr żydowski w Polsce. Teatr 1994 nr 1 s. 40-41  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Z dziejów Teatru Żydowskiego w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: Zwinogrodzka Wanda: Milowy krok. Gazeta Wyborcza 1993 nr 234 s. 9  szczegóły 
omówienie: CEG: Pamiętnik Teatralny. Życie Warszawy 1993 nr 166 s. 13 (omów. zawartości nru...) szczegóły 
nawiązanie: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 255-256 (nt. oddźwięku, jaki wywołało wydanie zeszytu poświęconego teatrowi żyd...) szczegóły