Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Ogólne (historia literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Historia literatury (powszechna)
Tytuł:  Studia z literatury polskiej i obcej
Osoby współtworzące:  Pod red. Lecha Ludorowskiego
Instytucja sprawcza:  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny
Wydawnictwo: Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:  1988
Opis fizyczny książki:  382 s.
Seria wydawnicza:  (Litteraria Lublinensia; 1)
Adnotacje:  [Materiały z sesji naukowej "Z zagadnień literatury polskiej i obcej" Lublin, 23-25 X 1980; org. Wydz. Hum. UMCS i Lubel. TN].- [Dedykacja:] Profesor M. Grzędzielskiej. - L. Ludorowski: Szkic do portretu M. Grzędzielskiej. - [Id.]: Analiza muzyczności utworu literackiego. - K. Sępnik: Kilka myśli o fikcji. - J. Misiewicz: O świecie przedstawionym w dziele sztuki. - U. Kołakowska: Rym Kochanowskiego i jego następców. - M. Jeżowski: Niektóre właściwości fonetycznych rymów Słowackiego i Mickiewicza. - L. Pszczołowska: Wiersz komedii Fredry "Mąż i żona". - M. Jędrych: Nowe rymy w poezji dwudziestolecia międzywojennego. - G. Muench: Struktura metryczna ludowych pieśni miłosnych na Lubelszczyźnie. - M. Rudzka: Wartości humanistyczne i artystyczne dramaturgii zamojskiej XVI wieku. - H. Wiśniewska: Uwagi o stylu S.F. Klonowicza (na przykładzie "Worka Judaszowego"). - A. Aleksandrowicz: W kręgu epistolografii przyjacielskiej. - B. Czwórnóg-Jadczak: "Astolda" A. Mostowskiej. - Cz. Zgorzelski: Elegijna poezja Mickiewicza. - S. Jedynak: Prepozytywizm w etyce polskiej w latach 1831-1863. - M. Woźniakiewicz-Dziadosz: Romantyczna powieść organicznikowska [o pow. Z. Laczkowskiego, J.I. Kraszewskiego, A. Pługa]. - W. Klemm: Generacja postyczniowa wobec tradycji powstania listopadowego. - W. Bednarczyk-Sołtys: Radziwiłłowski diariusz jako potencjalna inspiracja "Ogniem i mieczem" [H. Sienkiewicza]. - M. Tomikowska: "Krzyżacy 1410" J.I. Kraszewskiego wobec monografii K. Szajnochy "Jadwiga i Jagiełło". - B. Gradzik-Jedynak: Z historii tematu robotniczego w prozie "Przedmieścia". - M. Rawiński: Apel do prawdy jako czynnik rozwoju realizmu teatralnego (od naturalizmu do ibsenizmu). - M.B. Stykowa: Polskie tournee G. Leblanc-Maeterlinck. - G. Bystydzieńska: Wizja końca świata w poemacie "Sąd Ostateczny" E. Younga.- A. Szala: Ewolucja tytułów powieściowych w literaturze angielskiej. - W. Krajka: Problematyka gatunku literackiego na przykładzie angielskiej baśni literackiej. - J. Borsukiewicz: Teoretyczne aspekty koncepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w krytyce W. Bielińskiego. - J. Orłowski: O motywacji przekładu poetyckiego (z historii polskich tłumaczeń poezji rozyjskiej w XIX wieku). - H. Ludorowska: G. Grassa powieść o polityce ["Dziennik ślimaka"]. - B. Kowalowa: Z problematyki niemieckiej powieści rozwojowej (Entwicklungsroman). - K. Falicka: Retoryka "korespondencji" w "Harmonie du soir" Ch. Baudelaire'a. - J. Falicki: Kod słowny a kod rysunkowy. Próba typologii utworów piktograficznych na przykładzie "Kaligramów" Apollinaire'a. - H. Sawecka: Elementy pirandellowskie w teatrze francuskim doby egzystencjalizmu. - J. Szcześniak: Funkcja tytułu powieści B. Prusa "Placówka". - [Rozprawy donotowano także w odpowiednich hasłach przedmiotowych].
Numer zapisu:  2105 (JK)