Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatura polska 1945-1989
 - Ogólne (1945-1989)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Osoby współtworzące:  Wybór, wstęp i biogramy: Jacek Dąbała
Instytucja sprawcza:  Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydawnictwo: Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]
Rok wydania:  1992
Opis fizyczny książki:  459 s.
Adnotacje:  Stanisław Vincenz: Arcydzieło a mit ludowy [podania i mity jako źródła "Boskiej komedii" Dantego i "Dziadów" Adama Mickiewicza]. - Stefania Zahorska: Powieść Borysa Pasternaka ["Doktor Żiwago"]. - Jerzy Stempowski: Kaprysy kosmiczne i ich konsekwencje literackie (Trzy powieści Leopolda Buczkowskiego) ["Dorycki krużganek", "Wertepy", "Czarny potok"]. - Wit Tarnawski: Dziennik lektury "Kosmosu" [Witold Gombrowicz]. - Józef Wittlin: Dar intelektu [Gustaw Herling-Grudziński: Drugie przyjście]. - Józef Czapski: Querido Bob [Andrzej Bobkowski]. - Witold Gombrowicz: Przeciw poetom [fragm. "Dziennika 1953-1956"; dot. osobistego stosunku do poezji]. - Tymon Terlecki: Do emigracji polskiej 1945 roku [art. publicystyczny]. - Maria Danilewicz Zielińska: Odchylenia od mitu Anteusza (Szkic o problemach i warunkach pracy pisarzy emigracyjnych). - Wiktor Weintraub: Literatura emigracyjna wczoraj i dziś. - Józef Łobodowski: Poezja Jewhena Małaniuka. - Józef Bujnowski: Jak należy czytać poezje Miłosza (Trzy aspekty zmian w nowoczesnej poezji). - Roman Karst: Kaprysy wyobraźni, czyli Kafka i Gogol. - Czesław Miłosz: Notatki z lektury [Aldous Huxley: Les diables de Loudun, Florian Czarnyszewicz: Nadberezyńcy]. - Antoni Pospieszalski: Bronisław Przyłuski. - Jan Bielatowicz: Zosia i Zofia [Zofia Romanowiczowa]. - Jan Kott: Listy Kassandry z ziemi berneńskiej [Jerzy Stempowski: Listy z ziemi berneńskiej]. - Jerzy Pietrkiewicz: Profil poetycki Karola Wojtyły. - Michał Chmielowiec: "Piękno i smutek tych wszystkich rzeczy" [Józef Mackiewicz: Lewa wolna]. - Witold Wirpsza: Stalinowska przygoda literatury polskiej. - Gustaw Herling-Grudziński: W oczach Conrada ["W oczach Zachodu"]. - Marian Pankowski: Leśmian, czyli bunt poety przeciw granicom (Estetyka Leśmiana). - Stefania Kossowska: Jerzy Pietrkiewicz. - Konstanty Aleksander Jeleński: Bohaterskie niebohaterstwo Gombrowicza. - Jerzy R. Krzyżanowski: Kresy w powieści powojennej. - Florian Śmieja: Epopeja Beskidu Śląskiego [Paweł Łysek: Twarde żywobycie Jury Odcesty]. - Bolesław Taborski: Clerkowie zdradzeni [o potrzebie postawy nonkonformistycznej wśród pisarzy]. - Bogdan Czaykowski: Druga młodość poetycka Wierzyńskiego. - Jadwiga Maurer: "...Chciałbym być szczurem..." [Jerzy Kosiński: Malowany ptak]. - Wojciech Skalmowski: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. - Adam Czerniawski: Stanisław Jerzy Lec (1909-1966). - Bonifacy Miązek: Dramat pamięci (O nowych wierszach Iwaniuka). - Henryk Grynberg: Holocaust w literaturze polskiej. - Janina Katz Hewetson: Ludzie i pojęcia (O powieściach Milana Kundery). - Stanisław Barańczak: Imponderabilia Zbigniewa Herberta (Adamowi Michnikowi). * [Wszystkie szkice opatrzone notami biograficznymi autorów]
Numer zapisu:  166007 (JB)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Fabianowski Andrzej: Krytyka literacka na emigracji. Nowe Książki 1993 nr 8 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Wstęp do wiedzy o emigracyjnej krytyce literackiej. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 175-176  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Antologia krytyki emigracyjnej. Głos Polski [Toronto] 1993 nr 29 s. 7  szczegóły 
recenzja: Z wydawnictw KUL-owskich. Słowo Powszechne 1992 nr 224 s. 5 (nota...) szczegóły