Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Hasła osobowe (literatura polska)
 - Hasła osobowe (literatura polska) - N
Rodzaj zapisu:  książka o twórcy (przedmiotowa)
Hasło osobowe: Norwid Cyprian Kamil - szczegóły
Tytuł:  Czytając Norwida 2
Osoby współtworzące:  Pod red. Sławomira Rzepczyńskiego
Instytucja sprawcza:  Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
Wydawnictwo: Słupsk: Wydawnictwo PAP [Pomorskiej Akademii Pedagogicznej]
Rok wydania:  2003
Opis fizyczny książki:  287 s.: il. [Stanowi kontynuację pozycji: "Czytając Norwida"]
Adnotacje:  Sławomir Rzepczyński: Wstęp. - Edward Kasperski: Metaliryka Norwida. - Wojciech Kudyba: Norwidowa hermeneutyka języka teologii. - Marian Śliwiński: Naród i historia w myśli Norwida. Wokół "Promethidiona". - Włodzimierz Toruń: Mściciel-egoista - Norwid wobec pewnej metody walki [nt. poglądów C. Norwida na metody walki o niepodległość w kontekście reakcji poety na próbę zamachu Antoniego Berezowskiego na cara Aleksandra II, 6 VI 1867] . - Daniel Kalinowski: Norwida podróż na Wschód? [nt. projektu wyjazdu do Chin z Michałem Kleczkowskim, wątki Orientu w twórczości poety]. - Anna Siemińska: Motyw śmierci w poemacie "Assunta" i w elegii "Na zgon Poezji". - Barbara Sawicka-Lewczuk: "Kto ze źródła pije..." wokół norwidowskiej koncepcji poety. - Jacek Lyszczyna: Liryczny traktat poetycki Norwida "Kolebka pieśni (Do spółczesnych ludowych pieśniarzy)". - Krzysztof Biliński: Dwie estetyki Norwida ("Piękno" i "Piękno-czasu"). - Grażyna Halkiewicz-Sojak: Młodzieńcze "fantazje" Cypriana Norwida ["Marzenie", "Wieczór w pustkach", "Chwila myśli"]. - Sławomir Rzepczyński: Poezja jako siła i jako sztuka. O "Vade-mecum". - Michał Kuziak: O różnych "jak" w "Vade-mecum" Norwida. - Adela Kuik-Kalinowska: "Aby wiernie nie uchybić..." O Norwidowskiej sztuce opisu. - Dorota Plucińska: Strategia sentencjonalnych początków i zakończeń w lirykach "Vade-mecum" C. Norwida. - Tomasz Korpysz: "Człowiek bowiem cóż jest?... Cóż jest człowiek?" O wybranych definicjach poetyckich Cypriana Norwida. - Zenobia Jaroszak: "Omyłka" C. Norwida. W poszukiwaniu znaczeń [z tekstem utworu]. - Ewa Urbańska-Mazurek: Atrybuty w poezji Cypriana Norwida (Wybrane zagadnienia). - Piotr Chlebowski: Z problematyki edytorskiej "Rzeczy o wolności słowa". - Ewa Szczeglacka:Zygmunt Krasiński o sztuce poetyckiej Norwida [interpretacja sądów zawartych w listach Zygmunta Krasińskiego]. - Monika Bojko: Norwidowskie wiersze Teofila Lenartowicza ["Do*[Cypriana Norwida]" oraz "Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj"; z tekstem]. - Kazimierz Chruściński: Pierwsi odkrywcy talentu Norwida [Aleksander Niewiarowski-Półkozic, Wiktor Gomulicki, Zenon Przesmycki]. - Edyta Chlebowska: O autoportretach Cypriana Norwida [dot. przedstawień plastycznych]. - [Prezentowane szkice opatrzone są streszczeniami w języku angielskim]
Numer zapisu:  1150632 (IH)