Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Literatura staropolska
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Kwilecka Irena - szczegóły
Tytuł:  Studia nad staropolskimi przekładami Biblii
Wydawnictwo: Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw
Poznań: Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki
Rok wydania:  2003
Opis fizyczny książki:  472 s., il., faks., fot.
Seria wydawnicza:  (Studia i Materiały - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydzial Teologiczny; 66)
Adnotacje:  Od autorki. - W zaciszu benedyktyńskiego klasztoru w Lubiniu. Najstarszy polski przekład "Apokalipsy" pióra Tomasza ze Zbrudzewa. Nieznany pisarz wielkopolski Tomasz Łysy ze Zbrudzewa [biografia, twórczość, spuścizna rękopiśmienna. 40 lat przed Wujkiem (Najstarsze polskie tłumaczenie perykop wielkopostnych) [Tomasza ze Zbrudzewa]. Uwagi o warsztacie pisarskim Tomasza ze Zbrudzewa. Z dziejów polskich tłumaczeń biblijnych [rec. ks.: Maria Kossowska. Biblia w języku polskim. T. I i II. Poznań 1968,1969]. Problem tłumaczenia realiów biblijnych (Świat zwierzęcy w "Starym Testamencie"). O nowe spojrzenie na staropolskie przekłady Biblii [streszczenie referatu]. Najstarszy polski przekład perykopy ewangelicznej na dzień Bożego Narodzenia [dot. kazania 7 z "Kazań gnieźnieńskich"]. O swobodnych średniowiecznych przekładach biblijnych (na przykładzie tłumaczeń francuskich, czeskich i polskich) [dot. m.in. "Kazań świętokrzyskich", "Kazań gnieźnieńskich", "Rozmyślań przemyskich" i "Żołtarza" Walentego Wróbla]. Bible francaise medievale et les plus anciennes traductions slaves occidentales (etude comparative des techniques de traduction). Średniowieczna Biblia francuska a najstarsze zachodniosłowiańskie przekłady biblijne [porównanie francuskiego tłumaczenia Petrusa Comestora z przekładami polskimi zawartymi w "Kazaniach gnieźnieńskich", "Kazaniach świętokrzyskich" w "Żołtarzu" Walentego Wróbla, "Postylli" Mikołaja Reja, z przekładami Szymona Budnego; także z przekładami czeskimi]. "Ubogi duchem" na tle pokrewnych konstrukcji składniowych [w staropolskich przekładach Biblii]. Z badań nad staropolskim słownictwem biblijnym. Bible tcheque medievale et les traductions bibliques anciennes polonaises (Precis de problemes des recherches). Średniowieczna Biblia czeska a staropolskie przekłady biblijne (zarys problematyki badawczej). Staropolskie przekłady Biblii i ich związki z biblistyką europejską (Zarys problematyki) [dot. głównie "Biblii Leopolity", "Biblii brzeskiej" oraz przełożonej przez Szymona Budnego i Jakuba Wujka]. Niektóre osobliwości leksykalne pochodzenia biblijnego i ich funkcjonowanie we współczesnej polszczyźnie. Staropolskie przekłady Biblii jako czynniki sprawcze zmian językowych. Rola przekładów biblijnych w rozwoju języka polskiego od Średniowiecza do Renesansu. Historia przekładu jednego wersetu biblijnego z "Listu św. Pawła do Kolosan" (Kol 3. 11) [w przekładach staropolskich oraz w czeskich, łużyckich, niemieckich i francuskich]. Pochodzenie nazwy "Wielkanoc" w świetle historyczno-językowych badań porównawczych. Problem autorstwa przekładu "Apokryfów" w Biblii Szymona Budnego z 1572 roku. Les Bibles protestantes polonaises et leurs rapports avec les Bibles francaises. Z dziejów przekładu pierwszej polskiej Biblii protestanckiej [dot. "Biblii brzeskiej" i "Biblii gdańskiej"]. Revue des monuments de la langue et de la litterature polonaises parus dans des reproductions photographiques (fac-similes) d'apres-guerre. Oryginał tak zwanego "Słowniczka poznańskiego" odnaleziony. Juliana Wojtkowskiego "Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku [Warszawa 1977] (Uwagi językoznawcy). Uwagi do krytycznego wydania staropolskich mamotrektów: lubińskiego i kaliskiego [rec. ks.: "Mamotrekty staropolskie". Opracowali Wanda Żurowska-Górecka i Vladimir Kyas. Część I-III. Wrocław 1977-1980]. Reedycje najstarszych słowiańskich przekładów Biblii w niemieckiej serii wydawniczej 'Biblia Slavica" [dot. : "Leopolita. Faksimile der Ausgabe Krakau 1561". Herausgegeben von Reinhold Olesch und Hans Rothe. Paderborn, Wien, Muenchen, Zuerich 1988; "Kuttenberger Bibel / Kutnahorska Bible" bei Martin von Tisnov. Herausgegeben von reinhold Olesch und Hans Rothe. Paderborn, Muenchen, Wien, Zuerich 1989]. Moshe Altbauer jako wydawca i badacz dawnych słowiańskich przekładów biblijnych [rec. ks.: "The Five Biblical Scrolls in a Sixteenth-Century JewishTranslation into Belorussian". With Introduction and Notes by Moshe Altbauer. Jerusalem 1992]. Z Nowolipska w świat [szkic autobiograficzny]
Numer zapisu:  1148202 (JB)