Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Zagadnienia specjalne (powszechna)
   - Tematy, motywy (powszechna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich
Osoby współtworzące:  Redakcja naukowa Zofia Abramowicz
Wydawnictwo: Białystok: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny
Rok wydania:  2003
Opis fizyczny książki:  677 s., rys., tab.
Adnotacje:  [Zawiera m.in.:] Duchowość i literatura: - Katarzyna Zawilska: Wybrane motywy biblijne w tekstach współczesnej muzyki rozrywkowej [dot. muzyki polskiej]. - Bogusław Górka: Legion posłannictwa (Mk. 16, 15-18) (A Freer Logion. Problem literacki i hermeneutyczny). - Krystyna Złotkowska: Kościół w twórczości Wacława Potockiego. - Halina Krukowska: Chrześcijańska duchowość Adama Mickiewicza. - Jarosław Ławski: Poetyka księgi i mit Słowiańszczyzny - prelekcje paryskie Adama Mickiewicza. - Katarzyna Wojda: "Psałterz" z dziewiętnastego wieku jako przykład staroorzędowej księgi liturgicznej. - Elżbieta Mikiciuk: Wizja raju w "Braciach Karamazow" Fiodora Dostojewskiego. - Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska: "Sacrum" i "profanum" v poeme K. Fofanova "Posle golgofy". - Jerzy Szokalski: Jesienin, poeta prawosławny - spór o granice bluźnierstwa. - Edward Jakiel: W obronie Chrystusa Jezusa - Boga i człowieka (O piśmiennictwie religijnym i światopoglądowym polskich środowisk katolickich na przełomie XIX i XX wieku. Zarys problematyki) [m.in. na tle poglądów religijnych i światopoglądowych twórców literackich z tego okresu]. - Anna Wydrycka: "Świat wybuchnął jak wulkan z otchłani niebytu" (O wersjach "genesis" w młodopolskiej liryce") [dot. m.in. aut.: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz, Józef Jedlicz, Bronisława Ostrowska, Tadeusz Miciński]. - Jarosław Poliszczuk: Kanon ta apokrif (Biblijni obrazi v ukrainskij literatury pochatku XX stolittja. Na prikladi poemi Ivana Franka "Moisej"). - Dorota Kulczycka: Echa literatury chrześcijańskiej w "Błyskach" Julii Hartwig. - Zygmunt Zbyrowski: Khristianstvo w romane Borisa Pasternaka "Doktor Zhivago" - Wanda Supa: Porewolucyjna literatura rosyjska wobec sacrum prawosławnego. - Anna Szóstak: Bóg jako miara wszechrzeczy (Rozważania o "Psalmach" Tadeusza Nowaka). - Ol'ga Shilina: "No znaju ja, chto lzhivo, a xhto svjato..." (Evoljucija "sacrum" w poezii V. Vysockogo). * Językoznawstwo: - Krystyna Herej-Szymańska: Kto pod kim dołki kopie [do tyczy także występowania powiedzenia w literaturze staropolskiej]. - Izabela Winiarska: Wzory pobożności protestanckiej w świetle słownictwa religijnego polskich kalwinistów w XVI i XVII stulecia [m.in. nt. piśmiennictwa religijnego tego okresu]. - Małgorzata Kondriatiuk: Leksykalne osobliwości języka "Ewangeliarza Jabłeczyńskiego" - dublety leksykalne. - Lilia Citko: O praeteritach prostych w "Kronice Bychowca". - Wojciech Michniewicz: Semityzmy biblijne w Wujkowym przekładzie Pisma Świętego na język polski. - Antoni Tronina: [Jana] Kochanowskiego przekład psalmów (Uwagi biblisty). - Beata Edyta Podeszwik: Przekład leksyki religijnej wyekscerpowanej z utworów legendowo-podaniowych dawnej Rusi [dot. ks.: Ryszard Łużny: Opowieści o niewidzialnym grodzie Kitieżu (Z legend i podań dawnej Rusi). - Joanna Szerszunowicz: Uwagi o przekładzie frazeologizmów o proweniencji religijnej (W ujęciu komparatywnym) [nt. biblizmów]. - Dorota Żyłko: Pojęcia: "mal'channie" i "bezmal'ije" w cerkiewnosłowiańskich przekładach tekstów Izaaka i Efrema Syryjczyków. - Radosław Marcinkiewicz: Polska eponimia biblijna ("Betlejem").
Numer zapisu:  1056072 (TU)