Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Tematy, motywy
  - Ogólne (tematy, motywy.)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Teoria literatury. Ogólne
Tytuł:  Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury
Osoby współtworzące:  Pod red. Ewy Wiegandt, Agnieszki Czyżak i Zbigniewa Kopcia
Wydawnictwo: Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
Rok wydania:  2002
Opis fizyczny książki:  387 s.
Seria wydawnicza:  (Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych"; t. 36)
Adnotacje:  [Zawiera:] [Dedykacja dla Janiny Abramowskiej; z fot. badaczki.] * I. Tematologia i interpretacja: Erazm Kuźma: Blaski i nędze życia tematolożki/tematologa [dot. założeń teoretycznych tematologii]. - Alina Brodzka: Miłość i śmierć w północnym Dublinie. "The woman who walked into doors" i jej miejsce w pisarstwie Roddy Doyle'a. - Michał Głowiński: Obrazek z wakacji i wielkie znaczenia: o wierszu Wisławy Szymborskiej "Ze wspomnień". - Barbara Sienkiewicz: Ważyka i Brzękowskiego "pamięć - miasto zatopione / w piasku" [dot. relacji między motywem miasta a konstrukcją jako motywem i formułą tworzenia poezji]. - Anna Legeżyńska: Etiuda tematologiczna na cztery ręce [dot. motywu dotyku i dłoni, ręki w wierszach Haliny Poświatowskiej i Juliana Przybosia]. - Ewa Wiegandt: Wszystko-Nic Zygmunta Haupta [dot. gier z kategorią tematu oraz autotematyczności]. - Bogumiła Kaniewska: Wieczność, która przemija. O prozie Piotra Szewca. - Piotr Śliwiński: O stałości rzeczy, których nie ma. Przyczynek do lektury Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. * II. Rodzaje, gatunki i kategorie estetyczne: Seweryna Wysłouch: Trwanie czy zmienność? O kategorii rodzaju literackiego. - Anna Martuszewska: "Dobry humor jest jak oset..." Bolesława Prusa koncepcja komizmu i humoru. - Edward Pieścikowski: Od aforyzmu do tematu. Z notatników Bolesława Prusa [z wyborem aforyzmów]. - Izolda Kiec: Między emancypacją a płcią mógu. Polskie autorki wobec dramatycznej formy [dot. kwestii kobiecej tożsamości w wybranych dramatach autorek Młodej Polski i dwudziestolecia międzwojennego]. - Marek Hendrykowski: Uśmiech Stalina, czyli jak polubić socrealizm [dot. filmu "Świat się śmieje" Grigorija Aleksandrowa]. - Dobrochna Ratajczakowa: "Zbombardowani" Sarah Kane - czyli porozmawiajmy o wzniosłości. * III. Wybory i przewartościowania: Jacek Sokolski: Pokusa - Farel - Daemonicum meridianum [dot. demonologii w moralitecie Marcina Bielskiego "Komedyja Justyna i Konstancyjej"]. - Lidia Wiśniewska: Calderonowskie życie snem oraz półjawa i półsen von Kleista [Pedro Calderon: dramat Życie snem" i auto sacramental pod tym samym tytułem; Heinrich vn Kleist "Książę Homburgu"].- Tadeusz Witczak: Kilka uwag o "Wstępie do bajek" Ignacego Krasickiego.- Jóżef Tomasz Pokrzywniak: Zlekceważone świadectwo, czyli kilka uwag o genezie i znaczeniu "Monachomachii" Krasickiego. - Zofia Trojanowiczowa: O dwu wierszach [Cypriana] Norwida z Anakreontem w tle [dot. wierszy "Do Tytusa M.", "Nie myśl, nie pisz - podmaluj..."]. - Krzysztof Trybuś: Romantyczny duch klasycyzmu (Uwagi do lektury [Adama] Mickiewicza i [Czesława] Miłosza) [dot. współczesnej recepcji Mickiewicza; szerzej o wierszach "Zima miejska", "Żeglarz"]. - Bogdan Walczak: Nowe zapożyczenia w polszczyźnie drugiej połowy XX wieku. * VI. Literaura i świadomość zbiorowa: Dariusz Śnieżko: [Marcina] Bielskiego lekcja historii [dot. kronik]. - Zbigniew Przychodniak: Podwójna obcość. Początki polskiego stereotypu prześladowczego [dot. literatury schyłku oświecenia oraz romantyzmu; szerzej o dramacie "Barbara Radziwiłłówna" Alojzego Felińskiego i twórczości Adama Mickiewicza]. - Tomasz Lewandowski: Sędziowie i "Sędziowie" Stanisława Wyspiańskiego. - Ewa Kraskowska: Z dziejów honoru (w powieści XIX i XX wieku) [dot. motywu destrukcyjnie rozumianego honoru i pojedynku w lit. polskiej i obcej; szerzej o literaturze rosyjskiej]. - Przemysław Czapliński: Literatura, polityka i sfera publiczna [dot. zwiazków literatury i polityki zwłaszcza na obszarze prozy polskiej po 1989 roku]. * Bibliografia prac Profesor Janiny Abramowskiej.
Numer zapisu:  1034986 (PC)