Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Kultura Wsi
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Kot Stanisław: U podstaw polskiej kultury jako kultury wiejskiej (Urok wsi i życia ziemiańskiego w poezji staropolskiej). Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 17-33  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Władysław: Autowizerunki intelektualistów polskich. Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 184-186  szczegóły 
recenzja: Szczepański Jan: Monografia pamiętnikoznawcza o rolach intelektualistów. Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 187-189  szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek: Konwersatorium w Konstancinie dotyczące autowizerunków intelektualistów. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 209-215 (sprawozdanie z Konwersatorium Pamiętnikoznawstwa, poświęconego publika...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs na pamiętniki młodego pokolenia wsi polskiej przełomu tysiącleci. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 233-234 (ogłoszenie...) szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 235-236 (ogłoszenie...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Twórców Ludowych (życie literackie)
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuruc Jan: Wszystkie gałęzie kultury wymagają mecenatu państwa. Referat na X Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 189-192  szczegóły 
artykuł: Ratajski Sławomir: Kierunki działania resortu kultury a twórczość ludowa (Wystąpienie na X Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia Twórców Ludowych). Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 193-194  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: (L.D. i F.J.): O potrzebie, kształcie i celu Bibliografii Kultury Wsi Polskiej. Kultura Wsi 1996 nr 1 s. 194-195  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Słownik biograficzny włościan-rolników jako działaczy i twórców. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 153-156 (wstęp...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
8.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: F.J.: Pamiętnikarstwo Polskie. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 232-234 (nt. prac nad wznowieniem kwartalnika wydawanego w l. 1971-1977...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczepański Jan: Cenna monografia o twórczości ludowej i metodologii badań społecznych. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 203-205  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Bujak Franciszek: O twórczości ludu polskiego na polu piśmiennictwa. Kultura Wsi 1996 nr 1 s. 101-102 (wstęp do ks.: K.L. Koniński: Pisarze ludowi. Wybór pism i studium o li...) szczegóły 
11.artykuł: Siekierski Stanisław: Między mówionym a pisanym w twórczości chłopów-włościan. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 100-111 (charakterystyka i typologia pisarstwa ludowego od 2. połowy XIX w....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gołębiowski Bronisław: Od kultury ludowej do ogólnonarodowej. Dzieło Zygmunta Glogera. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 132-144  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczepański Jan: Odkrywcze monografie o ethosie chłopskim i parafii wiejskiej. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 203-206  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczepański Jan: Odkrywcze monografie o ethosie chłopskim i parafii wiejskiej. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 203-206  szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego im. Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1998 nr 1 okł. (komunikat zarządu nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek, Myśliwski Wiesław, Szczepański Jan: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego imienia Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1997 nr 1 okł., nr 2 okł. (tekst dokumentu prezenującego cele i zadania fundacji...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek, Myśliwski Wiesław, Szczepański Jan: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego imienia Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1996 nr 1 okł. (tekst dokumentu definiującego cele i zadania działalności fundacji...) szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek, Myśliwski Wiesław, Szczepański Jan: Fundacja Popierania Pamiętnikarstwa Polskiego i Polonijnego imienia Józefa Chałasińskiego. Kultura Wsi 1996 nr 2 okł. (tekst dokumentu prezentującego cele i zadania fundacji...) szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jakubczak Franciszek: Konwersatorium w Konstancinie dotyczące autowizerunków intelektualistów. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 209-215 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Chałasiński Józef: Pamiętnikarstwo młodego pokolenia wsi jako przejaw kultury współczesnej. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 33-38 (streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu Wydziału Nauk Społeczny...) szczegóły 
18.artykuł: Dąbrowska Maria: Pomnik kultury demokratycznej i jego obrona. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 19-25 (niepublikowany tekst z 1946 r. wstępu do przygotowywanej przez pisarkę...) szczegóły 
19.artykuł: Gałaj Dyzma, Szczepański Jan: Poparcie dla ZAP [Zespołu Analiz Pamiętnikoznawczych] w IRWiP [Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa] PAN i deklaracja współpracy. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 175  szczegóły 
20.artykuł: Grzelak Zdzisław: Ciągłość i zmiana w kulturze wsi polskiej. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 137-143 (opisanie zjawiska przez pryzmat pisarstwa pamiętnikarskiego w środowis...) szczegóły 
21.artykuł: Grzelak Zdzisław: Powstaje Zespół Analiz Pamiętnikoznawczych w IRWiR [Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa] Polskiej Akademii Nauk (Notatka w sprawie potrzeby i perspektyw Zespołu Analiz Pamiętnikoznawczych w IRWiR PAN). Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 173 (tekst z załącznikiem: Załącznik do "Notatki w sprawie potrzeby i persp...) szczegóły 
22.artykuł: Jakubczak Franciszek: Fenomen pamiętnikarstwa polskiego a lokalno-regionalna kultura wsi. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 124-136  szczegóły 
23.artykuł: Kostrowicka Irena: Śladami dzieła Ludwika Krzywickiego. "Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich". Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 116-119 (przedmowa do antologii: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich, ...) szczegóły 
24.artykuł: Wyszyński Stefan: Problemy społeczno-moralne wsi w "Pamiętnikach chłopów". Kultura Wsi 1996 nr 1 s. 46-60 (dot. antologii: Pamiętniki Chłopów, Warszawa 1935...) szczegóły 
25.artykuł: Zamierzenia Komitetu Pamiętnikoznawstwa PAN kontynuowanie przez przez ZAP IRWiR [Zespół Analiz Pamiętnikoznawczych Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa] PAN [!]. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 176 (skład Komitetu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Jakubczak Franciszek: Zarys programu prac Ośrodka Pamiętnikarstwa Warszawskiego TPP [Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa] na lata 1997-1998. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 181-183  szczegóły 
27.artykuł: Przed trzydziestoleciem powołania do życia Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 230-232 (zawiera listę członków założycieli Towarzystwa...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jakubczyk Franciszek: Owocny powrót IGS do tradycji pamiętnikarstwa wiejskiego. Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 194-199  szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siekierski Stanisław: "Zachodnie losy Polaków" - dynamicznego ośrodka w Łomży. Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 190-193  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gołębiowski Bronisław: O kulturze ludowej. Dzieło Oskara Kolberga. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 113-124  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
31.wiersz: Pamflet na chytrych i buntowniczych kmieci (Chytrze bydlą z pany kmiecie...). Kultura Wsi 1996 nr 1 s. 137 (tekst podp. Szlachcic-Anonim, z not. komentarzem...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Asnyk Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
32.wiersz: Asnyk Adam: Daremne żale. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 50 (z not....) szczegóły 
33.wiersz: Asnyk Adam: Do młodych. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 49  szczegóły 
34.wiersz: Asnyk Adam: Dzień wczorajszy. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 214  szczegóły 
35.wiersz: Asnyk Adam: Historyczna nowa szkoła. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 215  szczegóły 
36.wiersz: Asnyk Adam: Szkic do współczesnego obrazu (Ofiarowany Jackowi Malczewskiemu). Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 181-183  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bień Adam
    zgon (alfabet autorów)
37.zgon: Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 212-213 (zmarł: 1997; nota...) szczegóły 
  Bojko Jakub
    proza (alfabet tytułów)
38.proza: Bojko Jakub: Dwie dusze. Kultura Wsi 1996 nr 1 s. 141-145  szczegóły 
39.proza: Bojko Jakub: Dwie dusze. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 216-218  szczegóły 
40.proza: Bojko Jakub: Dwie dusze. Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 174-180  szczegóły 
41.proza: Bojko Jakub: Dwie dusze (cz. II). Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 197-201  szczegóły 
42.proza: Bojko Jakub: Dwie dusze (cz. III). Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 190-196  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Cierniak Jędrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Jędrzej Cierniak (1886-1942). Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 188 (biogram...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
44.tekst paraliteracki: Dąbrowska Maria: W "Pamiętnikach chłopów" przemówił Wielki Nieznany narodu polskiego. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 51-56  szczegóły 
  Deczyński Kazimierz
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Handelsman Marceli: "Chama i Kordiana" pojedynek o obecność w piśmienniczej kulturze wsi. Przed dwusetleciem urodzin i w 160. rocznicę śmierci Kazimierza Deczyńskiego. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 169-180  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gostomski Anzelm
    proza (alfabet tytułów)
46.proza: Gostomski Anzelm: Gospodarstwo [fragm.:] Nauka urzędnikowi jako się ma przeciw kmiotkom sprawować (List trzeci). Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 11-16  szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Inglot Stefan: Stosunek ziemianina Anzelma Gostomskiego do poddanych. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 11-14  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
48.wiersz: Herbert Zbigniew: Pan Cogit szuka rady. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 184  szczegóły 
49.wiersz: Herbert Zbigniew: Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 184  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janicki Klemens
    wiersze (alfabet tytułów)
50.wiersz: Janicjusz (Janicki) Klemens: O sobie samym do potomności - podczas niebezpiecznej choroby. Kultura Wsi 1996 nr 1 s. 104-105 (z not. o autorze...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczor Jan
    zgon (alfabet autorów)
51.zgon: Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 212 (zmarł: 1988; not....) szczegóły 
  Konopnicka Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
52.wiersz: Konopnicka Maria: Nie rzucim, skąd nasz ród. Rota. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 16 (z not....) szczegóły 
  Kot Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Stanisław Kot (1885-1975). Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 189 (biogram...) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    wiersze (alfabet tytułów)
54.wiersz: Krasiński Zygmunt: Psalmy przyszłości (III Psalm miłości). Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 17-22  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Magryś Franciszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Bujak Franciszek: Żywot włościanina-działacza zaczątkiem bezimiennego piśmienniczo stanu chłopskiego. Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 136-138 (o pisarstwie pamiętnikarskim...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
56.wiersz: Mickiewicz Adam: Do przyjaciół Moskali. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 14-15  szczegóły 
57.wiersz: Mickiewicz Adam: O tym-że dumać na paryskim bruku. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 6-9  szczegóły 
58.wiersz: Mickiewicz Adam: Oda do młodości. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 25-26 (z not., s. 50...) szczegóły 
59.wiersz: Mickiewicz Adam: Pan Tadeusz. Księga XII: Kochajmy się! [fragm.]. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 97-106  szczegóły 
60.wiersz: Mickiewicz Adam: Pieśń gminna Wajdeloty a prawdziwe i malowane dzieje Polski. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 203-205  szczegóły 
  Morstin Ludwik Hieronim
    proza (alfabet tytułów)
61.proza: Morstin Ludwik Hieronim: Mieszkanie Boga. Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 33-35  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    wiersze (alfabet tytułów)
62.wiersz: Norwid Cyprian Kamil: Język-Ojczysty. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 13  szczegóły 
63.wiersz: Norwid Cyprian Kamil: Klaskaniem mając obrzękłe prawice. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 12-13  szczegóły 
64.wiersz: Norwid Cyprian Kamil: Krzyż i dziecko. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 5  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orkan Władysław
    wiersze (alfabet tytułów)
65.wiersz: Orkan Władysław: Ukochałem lud biedny nad miarę. Kultura Wsi 1996 nr 1 s. 156  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
66.wiersz: Sienkiewicz Henryk: Kwiaty i krzemienie (Bajka). Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 196  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    wiersze (alfabet tytułów)
67.wiersz: Słowacki Juliusz: Dla Słowiańskiego oto Papieża Otwarty Tron. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 3-4  szczegóły 
68.wiersz: Słowacki Juliusz: Odpowiedź na "Psalmy przyszłości" (Ujęcie pierwsze). Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 23-28  szczegóły 
69.wiersz: Słowacki Juliusz: Widzę: że nie jest On tylko robaków Bogiem.... Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 10-13  szczegóły 
  Staszic Stanisław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
70.tekst paraliteracki: Staszic Stanisław: Krótki rys życia mego. Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 170-173  szczegóły 
  Szarek Maciej
    wiersze (alfabet tytułów)
71.wiersz: Szarek Maciej: Szanowni Panowie!... Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 146  szczegóły 
72.wiersz: Szarek Maciej: Szanowny Komitecie!... Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 147  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
73.proza: Szarek Maciej: Bieg życia włościanina galicyjskiego. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 151-155  szczegóły 
74.proza: Szarek Maciej: Bieg życia włościanina galicyjskiego (Autobiografia). Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 153-156  szczegóły 
75.proza: Szarek Maciej: Bieg życia włościanina galicyjskiego (Zakończenie). Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 144-149  szczegóły 
  Szczepański Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
76.wiersz: Szczepański Jan: Pożegnanie Beskidu. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 219  szczegóły 
77.wiersz: Szczepański Jan: Przewody. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 211  szczegóły 
78.wiersz: Szczepański Jan: Ranek pod moją strzechą. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 219  szczegóły 
79.wiersz: Szczepański Jan: Żniwa. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 211  szczegóły 
  Szymonowic Szymon
    wiersze (alfabet tytułów)
80.wiersz: Szymonowic Szymon: Sielanka pańszczyźniana - "Żeńcy". Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 68-73  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świętochowski Aleksander
    proza (alfabet tytułów)
81.proza: Świętochowski Aleksander: O potrzebie historii kmieci-chłopów-włościan-rolników. Kultura Wsi 1998 nr 1 s. 35-37  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wierzyński Kazimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
82.wiersz: Wierzyński Kazimierz: Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 202  szczegóły 
  Wojtyła Karol
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jakubczak Franciszek: Pamiętnik półwiecza kapłaństwa Papieża-Polaka. Dar i tajemnica. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 224-225  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
84.wiersz: Wojtyła Karol: Kamieniołom. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 181-182  szczegóły 
85.wiersz: Wojtyła Karol: Nad Twoją białą mogiłą. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 181  szczegóły 
86.wiersz: Wojtyła Karol: Pieśń o Bogu ukrytym [fragm.]. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 182-183  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zawitkowski Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
87.wiersz: Zawitkowski Józef: Największy z Orląt Lwowskich (Nad trumną Zbigniewa Herberta). Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 211  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
88.tekst paraliteracki: Żeromski Stefan: Przez ciernie żywota do wieśniaczej twórczości pamiętnikarskiej i poetyckiej. Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 36-38 (przedmowa do książki: Ferdynand Kuraś: Przez ciernie żywota, Książnica...) szczegóły