Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Pamiętnik Literacki [Londyn]
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Moje podwójne życie: dwa języki, dwie kultury, dwa światy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 42-61 (język polski i angielski w wielokulturowej Australii; m.in. o psycholo...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Woldan Alois: Niemieckie zapożyczenia jako uniwersalia kultury c.k. monarchii (Na podstawie polskich tekstów literackich). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 183-194 (z notą o autorze artykułu...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Tyczyna Stefan: Pomiędzy wierszami. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 56-59 (esej nt. statusu poety...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Literatura podróżnicza. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 23-28 (nt. włoskich oprac. polskich relacji z podróży do Włoch; m.in. o praca...) szczegóły 
5.artykuł: Pomian Andrzej: Pisarze, walka i społeczeństwo. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 83-88 (nt. roli pisarza w czasie powstań i wojen; m.in. o poetach: Krzysztof ...) szczegóły 
6.artykuł: Rosner Edmund: Literatura zaolziańska (1920-1995). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 60-93  szczegóły 
7.artykuł: Winczakiewicz Jan: Prochy Norwida. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 118-121 (nt. cmentarza w Montmorency i grobów polskich literatów...) szczegóły 
8.artykuł: Wyrwa Tadeusz: Cmentarz w Montmorency pod Paryżem - nekropolia emigracji polskiej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 93-99 (m.in. nt. spoczywających tam literatów...) szczegóły 
9.artykuł: Wyrwa Tadeusz: Koncepcja krakowskiej szkoły historycznej odmitologizowania dziejów Polski. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 18-37 (nt. koncepcji Michała Bobrzyńskiego, Józefa Szujskiego i Waleriana Kal...) szczegóły 
10.artykuł: Wyrwa Tadeusz: Służebność czy służalczość inteligencji twórczej?. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 89-133 (m.in. nt. pisarzy i literatury polskiej krajowej i emigracyjnej wobec ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Brogi-Bercoff Giovanna: Studia włoskie o kulturze i literaturze Polski średniowiecznej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 69-83  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Wyrwa Tadeusz: Prekursorzy ideowo-wychowawczych zasad dziejopisarstwa polskiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. 30-39 (dot. pisarzy: Adam Naruszewicz, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Joac...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: O literaturze emigracyjnej w kraju. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 85-92  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Taylor Nina: Losy polskich pisarzy poza krajem w czasie drugiej wojny światowej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 9-47 (z "Listą pisarzy polskich, którzy znaleźli się poza krajem na skutek w...) szczegóły 
15.artykuł: Wasiak-Taylor Regina: Pisarze emigracyjni tworzący dla scen ZASP-u za granicą. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 50-72 (nt. dramaturgii polskiej powstałej na obczyźnie po 1939...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Głuchowski Krzysztof: Działalność autorsko-wydawnicza w Brazylii. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. 56-62 (sylwetki m.in. pisarzy i tłumaczy: Henryk Siewierski, Tomasz Łychowski...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garliński Józef: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 93 (nt. zastrzeżeń do współpracy z komitetem redakcyjnym...) szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: O literaturze emigracyjnej w kraju (II). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 88-92  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: O literaturze emigracyjnej w kraju. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 85-92  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: J.G.: Polska literatura poza krajem. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 157-158 (nt. współpr. Marka Pytasza ze środowiskiem pisarzy emigracyjnych w Lon...) szczegóły 
20.artykuł: Klimaszewski Bolesław: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 13 s. 61-65 (wywiad z badaczem literatury emigracyjnej nt. własnych prac; rozm. Józ...) szczegóły 
21.artykuł: Kryszak Janusz: Dwa nurty współczesnej literatury polskiej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 13 s. 50-60 (nurt krajowy i emigracyjny; geneza...) szczegóły 
22.artykuł: Kryszak Janusz: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 12 s. 98-104 (wywiad z badaczem literatury emigracyjnej nt. jej specyfiki i sytuacji...) szczegóły 
23.artykuł: Mostwin Danuta: Dwie drogi. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 78-90 (refleksje nt. powojennej literatury emigracyjnej...) szczegóły 
24.artykuł: W pracowniach polskich pisarzy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 131-134 (informacje o bieżących pracach pisarzy: Ludwika Amber, Maksymilian Bar...) szczegóły 
25.artykuł: Współcześni pisarze polscy w Australii. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 84-85 (wykaz; oprac. Ludwika Amber...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Krytyka literacka na emigracji. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. 8-15 (od czasów przedwojennych do współczesności...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Trzy trudne powroty. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 48-58 (nt. losów wojennych i powrotu do kraju poetów: Władysław Broniewski, K...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Złatarska Swetła: Bułgarska i polska proza emigracyjna drugiej połowy XX wieku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 105-109  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Lipski Jan Józef: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 138-141 (wywiad nt. cenzury w Polsce; rozm. Regina Wasiak...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.G.: Warszawskie spotkanie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 115-119 (spraw.; z listą uczestników...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garliński Józef: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 93 (nt. zastrzeżeń do współpracy z komitetem redakcyjnym...) szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: O literaturze emigracyjnej w kraju (II). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 88-92  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Fundacja Domu Pisarza. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 97 (w Londynie; not. o wyborze Józefa Garlińskiego na przewodniczącego Fun...) szczegóły 
33.artykuł: Fundacja Feliksa Laskiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 172 (nota o działaln....) szczegóły 
34.artykuł: J.G.: Fundacja Domu Pisarza. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 90-92 (nt. działaln. The Foundation for Polish Writers Home Abroad Charity od...) szczegóły 
35.artykuł: Współcześni pisarze polscy w Australii. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 84-85 (wykaz; oprac. Ludwika Amber...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 188  szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 138 (laureaci...) szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 207 (laureaci...) szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 149  szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 130 (laureaci...) szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 130 (laureaci...) szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 169 (laureaci...) szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 138  szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda Fundacji W. i N. Turzańskich (Toronto). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 112 (laureaci...) szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 149  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 138 (laureat...) szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 189  szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 188  szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 137-138 (laureaci z lat 1988-1992...) szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 169 (laureaci...) szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika Związku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 116 (laureaci...) szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 189  szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 163 (laureatka...) szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 138 (z notą o laureacie, s. 139...) szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 169 (laureat...) szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garliński Józef: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 101-103  szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda Fundacji Płk. Jana Sochackiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 207 (laureat...) szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Pisarskie na Obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 149  szczegóły 
artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 149  szczegóły 
artykuł: Nasi laureaci. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 104  szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 149  szczegóły 
artykuł: Nasi laureaci. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 104  szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 130  szczegóły 
artykuł: Nasi laureaci. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 80-81 (z notą biogr.: J.G. właśc. Józef Garliński: Ludwika Amber...) szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika Związku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 106 (nota o Wieczorze Nagrodzonych; Londyn, 29 X 1997...) szczegóły 
artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 130  szczegóły 
artykuł: Nasi laureaci. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 80-81 (z notą biogr.: J.G. właśc. Józef Garliński: Jerzy R. Krzyżanowski...) szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krzeczunowicz Andrzej: Laudatio zasłużonej nagrody. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 139-147  szczegóły 
artykuł: Kuniczak Wiesław: Odpowiedź Wiesława Kuniczaka, laureata nagrody Związku Pisarzy, na wieczorze w Sali Malinowej, dnia 4 listopada 1999 roku. Tłumaczenie z angielskiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 133-136  szczegóły 
artykuł: Nasza nagroda. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1999 t. 24 s. 111 (nt. przyznania nagrody; z sylwetką laureata...) szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garliński Józef: Szeroki świat. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 148-150 (nt. przyznania nagrody; z sylwetką laureata...) szczegóły 
artykuł: J.G.: Nasza nagroda. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 137 (sylwetka laureata...) szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nasza nagroda. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 nr t. 27 s. 113 (nt. przyznania nagrody; z sylwetką laureata...) szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nasza nagroda. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 115-116  szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 85-86 (wykaz laureatów 1951-1994...) szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 97  szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 188  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 138 (laureaci...) szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 169 (laureaci...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Wielkiej Brytanii (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Calendarium. 50 lat działalności Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (opracowanie zbiorowe). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 61-84  szczegóły 
71.artykuł: Garliński Józef: Pół wieku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 8-18 (art. z okazji 50-lecia działaln. związku...) szczegóły 
72.artykuł: Hartwig Julia: Posłanie od Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 102-103 (przemówienie wygłoszone podczas uroczystego wieczoru z okazji 50-lecia...) szczegóły 
73.artykuł: Jagodziński Zdzisław: Dwadzieścia kadencji. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 20-28 (nt. działaln. związku od 1975 i prezesowania Józefa Garlińskiego...) szczegóły 
74.artykuł: J.G.: Pół wieku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 94-96 (sprawozdanie z uroczystego wieczoru w 50. roczn. utworzenia Związku; L...) szczegóły 
75.artykuł: Kronika Związku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 192-194 (dotyczy okresu: I-X 1989...) szczegóły 
76.artykuł: Kronika Związku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 115-116  szczegóły 
77.artykuł: Kronika Związku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 173-174 (XI 1991 - VII 1992...) szczegóły 
78.artykuł: Kronika Związku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 105-106  szczegóły 
79.artykuł: Kronika Związku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 142-143  szczegóły 
80.artykuł: Kronika Związku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 210-211  szczegóły 
81.artykuł: Kronika Związku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 157-159  szczegóły 
82.artykuł: Kronika Związku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 146-148  szczegóły 
83.artykuł: Kronika związku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 136-138  szczegóły 
84.artykuł: Kronika związku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 122-125  szczegóły 
85.artykuł: Kronika związku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 143-145  szczegóły 
86.artykuł: Kronika związku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 150-151  szczegóły 
87.artykuł: Międzyrzecki Artur: Na 50-lecie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 97-101 (przemówienie wygłoszone podczas uroczystego wieczoru z okazji 50-lecia...) szczegóły 
88.artykuł: Nowi członkowie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 116  szczegóły 
89.artykuł: Nowy prezes. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 7 (not. o wyborze Mieczysława Paszkiewicza na prezesa związku...) szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Bujnowski Józef: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 136-138 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Lewicka-Howells Jadwiga: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 138-139 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Pospieszalski Antoni: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 139 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Wasiak-Taylor Regina: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 135-136 (list do redakcji...) szczegóły 
91.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie z perspektywy szwedzkiej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 40-46  szczegóły 
92.artykuł: Winczakiewicz Jan: Głos z Francji. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 58-60 (wypow. nt. działaln. związku, jego prezesa Józefa Garlińskiego i wydaw...) szczegóły 
93.artykuł: Wyrwa Tadeusz: [Pięćdziesięciolecie] 50-lecie widziane znad Sekwany. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 29-39 (art. z okazji 50-lecia działaln. związku...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
94.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nie usprawiedliwione błędy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 100-102 (Uchwała Zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w sprawie publik...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
95.artykuł: Judycki Zbigniew A.: O właściwe miejsce w pamięci pokoleń czyli kilka słów o biografistyce polonijnej i działalności Institut de Recherches Biographiques w Maisons-Alfort pod Paryżem. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 8-29  szczegóły 
nawiązanie: Garliński Józef: Konieczny komentarz. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 57-59  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
96.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Badania nad kulturą emigracji polskiej - casus archiwum emigracji (zbiory i prace). Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 30-56 (o zasobach Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu ora...) szczegóły 
nawiązanie: Garliński Józef: Konieczny komentarz. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 57-59  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
97.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Słownik pisarzy emigracyjnych. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 110-117  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
98.artykuł: Słownik pisarzy polskich na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 129 (hasło: Adam Zieliński...) szczegóły 
99.artykuł: Słownik pisarzy polskich na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 166-168 (hasła pisarzy: M. Kamil Dziewanowski, Jan Karski (nazw. właśc. Janusz ...) szczegóły 
100.artykuł: Słownik pisarzy polskich na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 132-137 (hasła pisarzy:Kazimierz Braun, Halina Filipowicz, Eugenia Huntingdon-D...) szczegóły 
101.artykuł: Słownik pisarzy polskich na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 148 (hasło: Ludwika Amber...) szczegóły 
102.artykuł: Taylor Nina: Słownik pisarzy polskich na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 178-87 (hasła pisarzy: Anatol Eugeniusz Krakowiecki, Herminia Naglerowa, Józef...) szczegóły 
103.artykuł: Taylor Nina: Słownik pisarzy polskich na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 134-136 (hasła autorów: Dana Plater, Andrzej Pomian...) szczegóły 
104.artykuł: Zaniewicki Zbigniew: Słownik pisarzy polskich na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 12 s. 128-132 (hasła pisarzy: Tadeusz Chabrowski, Kazimierz Cybulski, Jerzy Aleksande...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Literatura polska XX wieku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 116-120  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Badania nad kulturą emigracji polskiej - casus archiwum emigracji (zbiory i prace). Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 30-56 (o zasobach Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu ora...) szczegóły 
nawiązanie: Garliński Józef: Konieczny komentarz. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 57-59  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garliński Józef: Szwedzko-polskie czasopismo. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 100-101 (omów. zawartości nru 1 z 1993...) szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Amber Ludwika: Międzykontynentalna rozmowa o literaturze polskiej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. 111-112 (omówienie zawartości t. 26 z 2001...) szczegóły 
artykuł: Amber Ludwika: Pamiętnik Literacki w Australii. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 13 (wypowiedź z okazji jubileuszu 25-lecia pisma...) szczegóły 
artykuł: Autorzy, których prace ukazały się w "Pamiętniku Literackim" lub z którymi przeprowadzono wywiady. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 87-89 (wykaz...) szczegóły 
artykuł: Danel Robert: O tomie czeskim "Pamiętnika Literackiego". Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 120-122 (omów. zawartości t. 21 z 1996; przedruk z: Głos Ziemi Cieszyńskiej<...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Będziemy istnieć. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. 7 (list redaktora pisma dot. jego powrotu po chorobie na zajmowane stanow...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Czy pożegnanie?. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1999 t. 24 s. 110 (oświadczenie redaktora naczelnego pisma dot. jego rezygnacji z pełnion...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: [Dwadziescia pięć] 25 lat. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 15-17 (artykuł z okazji jubileuszu 25-lecia pisma...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Istnieć. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 7 (nt. podjęcia przez Walne Zebranie postulatu o dalszym istnieniu pisma ...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Pożegnanie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 7 (list redaktora pisma związany z odejściem z dotychczasowego stanowiska...) szczegóły 
artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Dwadzieścia pięć lat Pamiętnika Literackiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 8-12  szczegóły 
artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: "Pamiętnik Literacki" - próba bilansu. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 47-52 (z okazji 20-lecia pisma...) szczegóły 
artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 7 (wstęp do t. 26 dot. podjęcia się funkcji redaktora tomu...) szczegóły 
artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Numery włoskie - posłowie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 98-100 (nt. redagowania kilku tomów "Pamiętnika Literackiego", pośw. w znaczne...) szczegóły 
artykuł: Lewański Ryszard K.: "Pamiętnik Literacki" - a Włochy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 53-57 (nt. swojej współpracy z pismem oraz jego znaczenia dla pisarzy i human...) szczegóły 
artykuł: Londzin Wiktor: List do Komitetu Redakcyjnego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 157 (rec. t. 13 z 1988...) szczegóły 
artykuł: Mamoń Bronisław: Zeszyt szwedzki "Pamiętnika Literackiego". Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 124-125 (omów. zawartości t. 17 "Pamiętnika Literackiego" pośw. kontaktom liter...) szczegóły 
artykuł: Pamiętnik i cenzura. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 158 (protokół dot. zawartości Pamiętnika Literackiego 1981 t. 4 spor...) szczegóły 
artykuł: Pamiętnik i cenzura. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 159 (protokół dot. zawartości Pamiętnika Literackiego 1985 t. 9 spor...) szczegóły 
artykuł: P.K.: O Pamiętniku Literackim w kraju. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 157 (rec. t. 12 z 1987; przedr. z: Więź 1989 nr 4...) szczegóły 
artykuł: Pytasz Marek: List do redakcji. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 122-123 (nt. profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Świerkowska-Niecikowska Małgorzata: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 195-198 (omów. t. 15-17 za lata 1990-1992...) szczegóły 
artykuł: Wyniki apelu na fundusz prasowy "Pamiętnika Literackiego" ogłoszony przez Zarząd Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. 117  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Austria (kontakty z zagranicą)
109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miązek Bonifacy: Krzysztof A. Kuczyński o powinowactwach literackich austriacko-polskich. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. 87-91  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
110.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Popularyzatorzy literatury polskiej w Austrii po 1945 roku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 109-156 (dot. aut.: Otto Forst de Battaglia, Helene Lahr, Gerda Leber-Hagenau, ...) szczegóły 
111.artykuł: Taborski Roman: Pisarze polscy i Wiedeń. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 96-108 (XVIII-XX w.; z notą o aut. art....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Bułgaria (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
112.artykuł: Karabełowa Magda: Filologia polska i polsko-bułgarskie stosunki literackie. Historia i dzień dzisiejszy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 135-148 (dot. recepcji literatury polskiej i działaln. filolofii polskiej na Un...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Chiny (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
113.artykuł: Yang De-you : Polscy nobliści w Chinach. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 118-125 (nt. przekładów na język chiński utworów autorów: Henryk Sienkiewicz, W...) szczegóły 
114.artykuł: Zhang Zhen-Huej : Literatura polska w Chinach. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 103-107  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Babuchowski Andrzej: Czeska polka. (O literaturze polskiej w czeskich przekładach po II wojnie światowej). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 9-22  szczegóły 
116.artykuł: Przeczek Wilhelm: Czescy tłumacze literatury polskiej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 23-36 (dot. tłumaczy: Aneta Balajkova, Otokar Bartos, Olga Castelli-Hostowska...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
117.artykuł: Wujastyk Stanisław: Na terenie naszego sąsiada. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 122-127 (nt. obecności i promocji polskiej literatury w Niemczech; z sylwetkami...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
118.artykuł: Pomian Andrzej: Literatura polska w dwóch encyklopediach amerykańskich. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 40-45 (dot.: Merriam-Webster's Encyklopedia of Literature. Springfield 1995, ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
119.artykuł: Polscy poeci w Szwecji. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 117 (nota nt. popularyzacji przez Andrzeja Nilsa Uggla literatury polskiej...) szczegóły 
120.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Od I wojny światowej do solidarności. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 36-58 (dot. recepcji literatury polskiej w Szwecji; m.in. dot. twórczości aut...) szczegóły 
121.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Polityka a literatura. Szwedzka droga ku polskiej literaturze narodowej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 9-17 (recepcja polskiej literatury w Szwecji w XIX w....) szczegóły 
122.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Recepcja polskiej prozy w czasach stalinowskich. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 82-88 (szerzej o recepcji ks.: Czesław Miłosz: Zniewolony umysł, Aleksander Ś...) szczegóły 
123.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Zawiłe drogi polskiej literatury i nauki do Szwecji w latach międzywojennych. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 38-49  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
124.artykuł: Bersano Begey Marina: Recepcja romantyzmu polskiego we Włoszech (1945-1986). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 84-100  szczegóły 
125.artykuł: Calore Marina: Recepcja powojennej dramaturgii polskiej we Włoszech. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 58-69 (dot. również wystawień teatralnych...) szczegóły 
126.artykuł: Fanti Silvano de: Recepcja literatury Młodej Polski we Włoszech (1945-1980). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 101-117  szczegóły 
127.artykuł: Jaworska Krystyna: Wydawnictwa i działalność informacyjna Drugiego Korpusu [we Włoszech] w języku włoskim. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 84-99 (m.in. w zakresie propagowania literatury polskiej, dot. także wydawani...) szczegóły 
128.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Literatura polska czasów odrodzenia, baroku i oświecenia - włoska recepcja okresu powojennego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 55-64  szczegóły 
129.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Przyjęcie literatury polskiej okresu pozytywizmu we Włoszech. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 65-70  szczegóły 
130.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Zainteresowanie reformacją polską w piśmiennictwie włoskim okresu powojennego (1945-1994). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 71-82  szczegóły 
131.artykuł: Silva Umberto: Wkład genueńskiej oficyny wydawniczej Silva w upowszechnianie kultury polskiej we Włoszech w latach 1959-1969. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 79-83 (dot. gł. upowszechniania literatury polskiej...) szczegóły 
132.artykuł: Zieliński Andrzej: Obecność literatury dwudziestolecia miedzywojennego we Włoszech 1945-1995. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 22 s. 82-103  szczegóły 
133.artykuł: Zieliński Andrzej: Powojenna literatura polska we Włoszech (1945-1991). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 20-41 (nt. prezentacji i rozpowszechniania literatury polskiej we Włoszech...) szczegóły 
134.artykuł: Żurawska Joanna: Awangarda i futuryzm polski we Włoszech powojennych. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 8-18 (dot. m.in. recepcji twórczości Witolda Gombrowicza...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
135.artykuł: Taylor Nina: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 12 s. 105-109 (m.in. postulat utworzenia w Anglii katedry polonistyki...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Austria (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Miązek Bonifacy: [Sto pięćdziesiąt] 150 lat slawistyki na Uniwersytecie Wiedeńskim. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1999 t. 24 s. 68-94 (m.in. dot. polonistyki...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Chiny (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
137.artykuł: Yang De-you : Język i literatura polska w Chińskiej Republice Ludowej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 12 s. 89-93  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Czechy (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
138.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Polonistyka czeska w latach 1945-1995. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 37-59  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Włochy (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
139.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Polonistyka włoska. Dzieje - Stan obecny - Problemy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 60-84  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
140.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Polskie instytucje naukowe we Włoszech. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 10-39 (m.in. o działaln. polskich oficyn wydawniczych, Instytutu Kultury Pols...) szczegóły 
141.artykuł: Miązek Bonifacy: Polacy w Austrii. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 93 (nt. działaln. polonistyki na Uniwersytecie Wiedeńskim, Instytutu Polsk...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Biblioteka Polska w Londynie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
142.artykuł: Wasiak Regina: Biblioteka Polska w Londynie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 12 s. 66-81 (m.in. o publikacjach bibliograficznych dot. literatury polskiej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Polski Instytut Naukowy w Ameryce
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
143.artykuł: Maciuszko Jerzy J.: Pół wieku Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (1942-1992). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 10-25  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) w Londynie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
144.artykuł: Paszkiewicz Mieczysław: O Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. 46-55  szczegóły 
145.artykuł: Wałaszewski Zdzisław: Honoris causa. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 99-102 (laudacio wygłoszone podczas uroczystego nadania tytułu doktora honoris...) szczegóły 
nawiązanie: Garliński Józef: Odpowiedź na laudacio w formie wykładu. Polska w oczach Zachodniej Europy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 103-106  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
146.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Związek Pisarzy i "Wiadomości". Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 119-122  szczegóły 
recenzja: Nie usprawiedliwione błędy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 100-102 (Uchwała Zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w sprawie publik...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
147.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garliński Józef: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 13 s. 97-99  szczegóły 
148.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Amber Ludwika: Antologia Zielona zima. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 70-72  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Amber Ludwika
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
149.tekst paraliteracki: Amber Ludwika: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 118 (wypowiedź nt. bieżących prac...) szczegóły 
  Andrzejewski Bogumił Witalis
    zgon (alfabet autorów)
150.zgon: Bogumił Andrzejewski. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 199 (zmarł: 2 XII 1994...) szczegóły 
  Andrzejewski Jerzy
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uggla Andrzej Nils: Przez film do literatury. O szwedzkiej recepcji powieści Jerzego Andrzejewskiego "Popiół i diament". Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 101-109 (dot. również filmowej adaptacji powieści w reż. Andrzeja Wajdy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Banasikowski Edmund
152.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Garliński Józef: Zobowiązanie serdeczne. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 152-154 (błędny druk. nazwiska autora artykułu: Garlińki...) szczegóły 
  Beaupre-Stankiewicz Irena
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
153.tekst paraliteracki: Beaupre-Stankiewicz Irena: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 118 (wypowiedź nt. bieżących prac...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
154.zgon: Z żałobnej karty. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 94 (zmarła: 23 XII 1997; nota...) szczegóły 
  Bednarczyk Czesław
    zgon (alfabet autorów)
155.zgon: Czesław Bednarczyk. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 103 (zmarł: 12 VI 1994...) szczegóły 
  Berent Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
156.artykuł: Pomian Andrzej: Autorzy a wydawcy (Teksty Mickiewicza, Kadena i Berenta). Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 101-106 (nt. zabiegów cenzury przy wydawaniu dzieł Adama Mickiewicza, Juliusza ...) szczegóły 
  Bielatowicz Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
157.artykuł: I.Z.: Powrót Bielatowicza. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 78-79 (sprawozdanie ze spotkania w Tarnowie z okazji wydania w kraju "Książec...) szczegóły 
  Brandstaetter Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
158.artykuł: Rosner Edmund: Roman Brandstaetter a Austria. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 157-173 (nt. kontaktów na płaszczyźnie osobistej i literackiej; z notą o aut. a...) szczegóły 
  Broncel Zdzisław
    zgon (alfabet autorów)
159.zgon: Z żałobnej karty. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1999 t. 24 s. 112 (zmarł: 7 XII 1998; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Bujnowski Józef
    proza (alfabet tytułów)
160.proza: Bujnowski Józef: Retrospektywny wywiad. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 64-75 (wspomnienie; z bibliografią twórczości Józefa Bujnowskiego, s. 76-77...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
161.tekst paraliteracki: Bujnowski Józef: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 118-119 (wypowiedź nt. bieżących prac...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
162.artykuł: Moskalowa Alicja, Moskalowa Alicja H.: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 13 s. 89-96 (sylwetka...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
163.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 152 (zmarł: 15 II 2001; nota o zgonie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chabrowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
164.artykuł: U pisarzy (Tadeusz Chabrowski). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 86 (nota o bieżących pracach...) szczegóły 
  Chudzyński Edward
    zgon (alfabet autorów)
165.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 120-121 (zmarł: 30 IX 1990...) szczegóły 
  Czapski Józef
    zgon (alfabet autorów)
166.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 123 (zmarł: 12 I 1993...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Danilewicz-Zielińska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
167.artykuł: U pisarzy (Maria Danilewicz-Zielińska). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 86 (nota o bieżących pracach...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
168.zgon: Z żałobnej karty. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 116  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Garczyński Stefan (1805-1833)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
169.artykuł: Witkiewicz Jan Stanisław: W polskiej Szwajcarii. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 128-132 (m.in. o Stefanie Garczyńskim i jego pobycie w Bex...) szczegóły 
  Garliński Józef
    proza (alfabet tytułów)
170.proza: Garliński Józef: Świat mojej pamięci. Wspomnień tom drugi. Londyn [fragm.:] Anzac Day. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 80-83  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
171.tekst paraliteracki: Garliński Józef: Zbigniew Siemaszko. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 131-134  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
172.artykuł: U pisarzy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1999 t. 24 s. 113 (nota o bieżących pracach...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
173.wywiad: Wasiak-Taylor Regina: [Dwadzieścia cztery] 24 lata w roli redaktora i wydawcy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1999 t. 24 s. 103-109  szczegóły 
  Głuchowski Krzysztof
    proza (alfabet tytułów)
174.proza: Głuchowski Krzysztof: Nasz przyjaciel komputer. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 103-115  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herling-Grudziński Gustaw
    zgon (alfabet autorów)
175.zgon: Z żałobnej karty. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 139 (zmarł: 5 VII 2000; nota...) szczegóły 
  Hłasko Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
176.artykuł: Uggla Andrzej Nils: "Młoda polska proza" w Szwecji. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 89-100 (dot. recepcji twórcz. Marka Hłaski i Leopolda Tyrmanda...) szczegóły 
  Huntingdon Eugenia
    zgon (alfabet autorów)
177.zgon: Z żałobnej karty. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. s. 114 (zmarła: XI 2001; nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ilińska-Moseley Zofia
    zgon (alfabet autorów)
178.zgon: Z żałobnej karty. Zofia Ilińska-Moseley. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 145 (zmarła: 3 XI 1996; nota...) szczegóły 
  Iłłakowiczówna Kazimiera
    listy (alfabet tytułów)
179.listy: Iłłakowiczówna Kazimiera: Listy Kazimiery Iłłakowiczówny. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 73-95 (do Zygmunta Łakocińskiego (12 z l. 1937-1938) i Gustawa Potworowskiego...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
180.korespondencja: Listy Kazimiery Iłłakowiczówny. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 73-95 (dot. odczytów poetki w Szwecji; zawiera także listy do Kazimiery Iłłak...) szczegóły 
  Iwańska Alicja
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
181.artykuł: Kronika Związku. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 116 (not. o wieczorze aut. w Londynie, 29 III 1993...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
182.zgon: Z żałobnej karty. Alicja Iwańska. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 144 (zmarła: 26 IX 1996; nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janta-Połczyński Aleksander
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
183.tekst paraliteracki: Janta-Połczyński Aleksander: [List]. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 12 s. 110-111 (do Zofii Romanowiczowej (z 1971); wyd. i wstęp: Jan Stanisław Witkiewi...) szczegóły 
  Jeleński Konstanty Aleksander
    listy (alfabet tytułów)
184.listy: Jeleński Konstanty Aleksander: [Listy]. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 12 s. 110-113 (do Zofii Romanowiczowej (3 z l. 1972-73); wyd. i wstęp: Jan Stanisław ...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
185.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 12 s. 120 (zmarł: 1987...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaden-Bandrowski Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
186.artykuł: Pomian Andrzej: Autorzy a wydawcy (Teksty Mickiewicza, Kadena i Berenta). Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 101-106 (nt. zabiegów cenzury przy wydawaniu dzieł Adama Mickiewicza, Juliusza ...) szczegóły 
  Karren-Zagórska Tamara
    zgon (alfabet autorów)
187.zgon: Tamara Karren-Zagórska. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 124 (zmarła: 12 IV 1997; nota...) szczegóły 
  Karst Roman
    zgon (alfabet autorów)
188.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 13 s. 103 (zmarł: 14 II 1988...) szczegóły 
  Kessler-Pawlak Ada
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
189.artykuł: U pisarzy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 140 (not. o bieżących pracach...) szczegóły 
  Kisielewski Stefan
    zgon (alfabet autorów)
190.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 123 (zmarł: 27 IX 1991...) szczegóły 
  Kobrzyński Bolesław
    zgon (alfabet autorów)
191.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 12 s. 119 (zmarł: 1986)...) szczegóły 
  Koerner Marek
    zgon (alfabet autorów)
192.zgon: Marek Koerner. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 102 (zmarł: 19 III 1994...) szczegóły 
  Konopnicka Maria
193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głuchowski Krzysztof: Balcer na tle Brazylii. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 107-117  szczegóły 
  Korboński Stefan
    zgon (alfabet autorów)
194.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 160 (zmarł: 23 IV 1989...) szczegóły 
  Kossak Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
195.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Pierwsze tłumaczenia polskiej prozy w Szwecji po II wojnie światowej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 75-81 (dot. recepcji twórczości Zofii Kossak; gł. pow. "Bez oręża" i "Król tr...) szczegóły 
  Kossowska Danuta
    zgon (alfabet autorów)
196.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 13 s. 103 (zmarła: 4 IV 1988...) szczegóły 
  Kowalewski Janusz
    zgon (alfabet autorów)
197.zgon: Z żałobnej karty. Janusz Kowalewski. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 146 (zmarł: 5 I 1996; nota...) szczegóły 
  Kozarynowa Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
198.artykuł: Jagodziński Zdzisław: Zofia Kozarynowa. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 126-9 (sylwetka pisarki z okazji przyzn. nagr. ZPP za całokształt twórczości...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
199.zgon: Zofia Kozarynowa. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 164-165 (zmarła: 17 IV 1992...) szczegóły 
  Krzeczunowicz Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
200.proza: Krzeczunowicz Andrzej: Jaki jest sens naszego przebywania poza krajem?. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. 97-101 (tekst wygłoszony na zebraniu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w L...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lasocki Wiesław Antoni
    zgon (alfabet autorów)
201.zgon: Z żałobnej karty. Wiesław Antoni Lasocki. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 147 (zmarł: 17 IX 1996; nota...) szczegóły 
  Leszcza Jan
    zgon (alfabet autorów)
202.zgon: Wiktor Londzin. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 164 (zmarł: 5 III 1992...) szczegóły 
  Lewański Ryszard Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
203.artykuł: J.G.: Ryszard Kazimierz Lewański. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 104-105 (sylwetka...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
204.zgon: Z żałobnej karty. Ryszard Kazimierz Lewański. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 147 (zmarł: 30 V 1996; nota...) szczegóły 
  Lipski Jan Józef
    zgon (alfabet autorów)
205.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 102 (zmarł: 10 IX 1991...) szczegóły 
  Lurczyński Mieczysław
    zgon (alfabet autorów)
206.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 123 (zmarł: 28 IX 1992...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Ławrynowicz Zygmunt
    zgon (alfabet autorów)
207.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 12 s. 120 (zmarł: 1987...) szczegóły 
  Łobodowski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
208.artykuł: Krzyżanowski Jerzy Roman: Lublin Józefa Łobodowskiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 13 s. 73-79 (Lublin w twórczości Łobodowskiego...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
209.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 13 s. 103-104 (zmarł: 18 IV 1988...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Marek Zdzisław (1923-1995)
    zgon (alfabet autorów)
210.zgon: Amber Ludwika: Poeta w cieniu. Zdzisław Marek (1923-1995). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 125-127  szczegóły 
  Maurer Jadwiga
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
211.tekst paraliteracki: Maurer Jadwiga: Z pamiętnika amerykańskiego polonisty. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 34-39  szczegóły 
  Mękarska-Kozłowska Barbara
    zgon (alfabet autorów)
212.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 120 (zmarła: 15 XI 1990...) szczegóły 
  Miązek Bonifacy
    wiersze (alfabet tytułów)
213.wiersz: Miązek Bonifacy: O pisaniu wierszy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 110-111  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
214.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Ks. Bonifacego Miązka szkic do portretu. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 107-116  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
215.wiersz: Mickiewicz Adam: Die Steppen von Akerman. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 179  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
216.artykuł: Garliński Józef: On. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 8 (nt. fascynacji twórczością poety pokolenia autora artykułu...) szczegóły 
217.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Największy z emigrantów (Na 200-lecie urodzin Adama Mickiewicza). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 9-14  szczegóły 
218.artykuł: Miązek Bonifacy: Mickiewicz w Kole Towiańskiego (Zarys problematyki). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s.15-39  szczegóły 
219.artykuł: Pomian Andrzej: Autorzy a wydawcy (Teksty Mickiewicza, Kadena i Berenta). Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 101-106 (nt. zabiegów cenzury przy wydawaniu dzieł Adama Mickiewicza, Juliusza ...) szczegóły 
220.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Adam Mickiewicz w Szwecji. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 18-35 (nt. szwedzkiej recepcji twórczości A. Mickiewicza; dot. m.in. prac kry...) szczegóły 
221.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kruszewski Eugeniusz S.: "Pan Tadeusz" w Danii. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 108-114 (dzieje przekładu dokonanego przez Valdemara Rordama...) szczegóły 
  Mickiewicz Anna Maria
    proza (alfabet tytułów)
222.proza: Mickiewicz Anna Maria: Emigracja?. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 91-95 (esej...) szczegóły 
  Międzyrzecki Artur
    zgon (alfabet autorów)
223.zgon: [Garliński Józef] J.G.: Atrur Międzyrzecki. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 116-117 (zmarł: 2 XI 1996; wspomnienie pośmiertne [tu błędnie podana data zgonu...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
224.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Poezja Czesława Miłosza w Szwecji. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 59-74  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
225.ikonografia: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 13 s. 15 (fot. Czesława Miłosza z prezydentem RP Edwardem Raczyńskim i Józefem G...) szczegóły 
  Mirewicz Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
226.zgon: Garliński Józef: Pożegnanie przyjaciela. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 132-133 (zmarł: VI 1993...) szczegóły 
227.zgon: Garliński Józef: Śmierć przyjaciela. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 116 (zmarł: 20 IX 1996; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Mostwin Danuta
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
228.tekst paraliteracki: Mostwin Danuta: Literacki przekaz obrazów świata amerykańskiego (O tworzeniu warsztatu pisarskiego na emigracji). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 26-33 (wypowiedź nt. swojego pisarstwa...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naglerowa Herminia
    listy (alfabet tytułów)
229.listy: Naglerowa Herminia: [Listy]. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 13 s. 80-88 (do Zofii Joszt (5 z 1945-51); wyd. i wstęp: Jan Stanisław Witkiewicz...) szczegóły 
  Niemojowski Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
230.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 160 (zmarł: 31 III 1989...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    kult (alfabet autorów)
231.kult: Winczakiewicz Jan: Prochy Norwida. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 118-121 (m.in. nt. projektów przewiezienia do Polski prochów poety...) szczegóły 
  Nowakowski Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
232.zgon: Z żałobnej karty. Tadeusz Nowakowski. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 146 (zmarł: 11 III 1996; nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Paszkiewicz Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
233.artykuł: Lewandowska-Tarasiuk Ewa: Poezja źródeł.... Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 108-110 (nt. twórczości; tekst wygłoszony podczas spotkania autorskiego w Londy...) szczegóły 
234.artykuł: Wasiak-Taylor Regina: Wieczór poezji Mieczysława Paszkiewicza. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 111-115 (nt. twórczości; tekst wygłoszony podczas spotkania autorskiego w Londy...) szczegóły 
235.artykuł: Wieczór poezji i kultury. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 107 (nota o wieczorze autorskim; Londyn, 17 V 2003...) szczegóły 
  Piasecki Sergiusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
236.artykuł: Demel Ryszard: Autor "Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy" w Italii. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 19-22 (w l. 1946-1947; również nt. recepcji twórczości Sergiusza Piaseckiego ...) szczegóły 
  Pietrkiewicz Jerzy
    proza (alfabet tytułów)
237.proza: Pietrkiewicz Jerzy: Coraz szersze widnokręgi. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 59-63 (wspomnienie autobiograficzne...) szczegóły 
  Platter Dana
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
238.tekst paraliteracki: Platter Dana: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 119 (wypowiedź nt. bieżących prac...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
239.artykuł: U pisarzy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1999 t. 24 s. 113 (nota o bieżących pracach...) szczegóły 
  Podgórecki Adam
    zgon (alfabet autorów)
240.zgon: Z żałobnej karty. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 138 (zmarł: 18 VIII 1998; nota...) szczegóły 
  Poray-Biernacki Janusz
    zgon (alfabet autorów)
241.zgon: Z żałobnej karty. Janusz Poray-Biernacki. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 145 (zmarł: 6 I 1996; nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Raczyński Edward (1891-1993)
    zgon (alfabet autorów)
242.zgon: Edward Raczyński. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 102 (zmarł: 3 VII 1993...) szczegóły 
243.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 59 (zmarł: 30 VII 1993...) szczegóły 
  Romanowiczowa Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
244.artykuł: Bujnowski Józef: Niektóre uwagi o piśmiennictwie Zofii Romanowiczowej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 142-151  szczegóły 
  Rosner Edmund
    zgon (alfabet autorów)
245.zgon: Z żałobnej karty. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 95 (zmarł: 17 V 1998; nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
246.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Amerykańskie spotkania z Sienkiewiczem. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1999 t. 24 s. 59-67 (artykuł nt. własnych prac badawczych twórczości Henryka Sienkiewicza...) szczegóły 
247.artykuł: Yang De-you : Jak tłumaczono Sienkiewicza na język chiński. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 12 s. 94-97 (obszerniej o działalności przekładowej Mei Rukai...) szczegóły 
248.artykuł: Zhang Zhen-Huej : Dlaczego napisałem monografię o Sienkiewiczu. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 134-137 (nt. złożonej do druku monografii Henryka Sienkiewicza, napisanej w jęz...) szczegóły 
249.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Amerykańska recepcja Trylogii. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 117-130  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
250.artykuł: Wyrwa Tadeusz: Francuzi o Juliuszu Słowackim. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1999 t. 24 s. 8-19 (nt. recepcji twórczości Juliusza Słowackiego we Francji...) szczegóły 
  Strzałkowski Wiesław
    zgon (alfabet autorów)
251.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 13 s. 105 (zmarł: 20 IX 1988...) szczegóły 
  Szyłeyko J. Zdzisław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
252.tekst paraliteracki: Szyłeyko J. Zdzisław: [Wypowiedź]. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 119 (nt. bieżących prac...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
253.artykuł: Garliński Józef: Zdzisław Szyłeyko. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 104  szczegóły 
  Szymborska Wisława
    wiersze (alfabet tytułów)
254.wiersz: Szymborska Wisława: Atlantyda. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 78  szczegóły 
255.wiersz: Szymborska Wisława: Klucz. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 76  szczegóły 
256.wiersz: Szymborska Wisława: Kot w pustym mieszkaniu. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 77  szczegóły 
257.wiersz: Szymborska Wisława: W oknie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 76  szczegóły 
258.wiersz: Szymborska Wisława: Wielkie to szczęście. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 79  szczegóły 
259.wiersz: Szymborska Wisława: Zakochani. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 75  szczegóły 
260.wiersz: Szymborska Wisława: Zdumienie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 75  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
261.artykuł: Garliński Józef: Nobel dla Wisławy Szymborskiej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 72-74 (z fragm. noblowskiego wykładu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Śmieja Florian
    wiersze (alfabet tytułów)
262.wiersz: Śmieja Florian: Obawa. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 129-130  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
263.tekst paraliteracki: Śmieja Florian: Książka polska w bibliotekach antaryjskich. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 13 s. 19  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
264.artykuł: Bujnowski Józef: Dopełnienie pewnego obrzędu. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s.124-130 (esej o twórcz....) szczegóły 
265.artykuł: U pisarzy (Florian Śmieja). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 86-87 (nota o bieżących pracach...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tarnawski Wit
    zgon (alfabet autorów)
266.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 13 s. 105 (zmarł: 4 VIII 1988...) szczegóły 
  Terlecki Tymon
    zgon (alfabet autorów)
267.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 152 (zmarł: 6 XI 2000; nota o zgonie...) szczegóły 
  Tuwim Julian
    listy (alfabet tytułów)
268.listy: Tuwim Julian: [List]. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 50 (do Ilii Erenburga (z 1944)]...) szczegóły 
269.listy: Tuwim Julian: [List]. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 52 (do Juliana Krzyżanowskiego (z 1947)...) szczegóły 
  Tyrmand Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
270.artykuł: Uggla Andrzej Nils: "Młoda polska proza" w Szwecji. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 89-100 (dot. recepcji twórcz. Marka Hłaski i Leopolda Tyrmanda...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Warszawski Józef
    zgon (alfabet autorów)
271.zgon: Z żałobnej karty. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 94 (zmarł: 1 XI 1997; nota...) szczegóły 
  Weintraub Wiktor
    zgon (alfabet autorów)
272.zgon: Barańczak Stanisław: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 161-164 (zmarł: 1989...) szczegóły 
  Winczakiewicz Jan
    proza (alfabet tytułów)
273.proza: Winczakiewicz Jan: Tamten rok. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1989 t. 14 s. 80-2 (wspomnienie...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
274.artykuł: U pisarzy (Jan Winczakiewicz). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 87 (nota o bieżących pracach...) szczegóły 
  Wyrwa Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
275.artykuł: Garliński Józef: "Orlik". Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 101-104  szczegóły 
276.artykuł: U pisarzy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1999 t. 24 s. 114 (nota o bieżących pracach...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zabłocki Tadeusz Łada
    zgon (alfabet autorów)
277.zgon: Tadeusz Łada Zabłocki. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 124 (zmarł: 13 III 1997; nota...) szczegóły 
  Zaniewicki Zbigniew
    zgon (alfabet autorów)
278.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 121 (zmarł: 3 V 1991...) szczegóły 
  Zbyszewski Karol
    zgon (alfabet autorów)
279.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 16 s. 120 (zmarł: 16 XI 1990...) szczegóły 
  Ziółkowska-Boehm Aleksandra
    proza (alfabet tytułów)
280.proza: Ziółkowska-Boehm Aleksandra: Oswajanie Ameryki i przywoływanie Polski. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 73-96  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
281.artykuł: U pisarzy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1999 t. 24 s. 114 (nota o bieżących pracach...) szczegóły 
282.artykuł: U pisarzy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 140 (not. o bieżących pracach...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żurkowska Helena
    zgon (alfabet autorów)
283.zgon: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 121 (zmarła: 6 XII 1990...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
284.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 138 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
285.artykuł: Rostafiński Wojciech: Zagadnienie lojalności. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 128-132 (szkic o pojęciu lojalności m.in. jako tematu w literaturze; dot. twórc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Kuniczak Wiesław Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
286.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Trylogia W.S. Kuniczaka. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 63-71 (dot. powieści: "The Thousand Hour Day", "The March", "Velidictory"...) szczegóły 
287.artykuł: Maciuszko Jerzy J.: Tragedia W.S. Kuniczaka. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 nr 27 s. 40-45 (nt. twórczości...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
288.zgon: Z ostatniej chwili. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 136 (zmarł: IX 2000; nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura australijska / Hasła szczegółowe (australijska) / Antologie i zbiory (australijska)
289.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Amber Ludwika: Billabong. Poezja australijska. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 133-138  szczegóły 
Literatury obce / Literatura australijska / Hasła szczegółowe (australijska) / Hasła osobowe (australijska)
  White Patrick Victor Martindale
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
290.artykuł: Marek Zdzisław: Terra Australis. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 62-69 (nt. obrazu Australii w twórczości Patrica White'a i Davida Herberta La...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Rutra Arthur Ernst
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
291.artykuł: Rosner Edmund: Zapomniany tłumacz, zapomniane przekłady.... Pamiętnik Literacki [Londyn] 1995 t. 20 s. 174-182 (nt. życia i twórcz....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
292.artykuł: Kruszewski Eugeniusz S.: Conradowskie rozważania. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. 92-96 (nt. duńskiej recepcji twórczości pisarza...) szczegóły 
293.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Młodzieńczy bunt Conrada. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 25-32 (nt. młodości pisarza oraz o powieści "Złota strzała"...) szczegóły 
294.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 137 (not....) szczegóły 
  Lawrence David Herbert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
295.artykuł: Marek Zdzisław: Terra Australis. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 62-69 (nt. obrazów Australii w twórczości Davida Herberta Lawrence'a i Patric...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Literatura współczesna (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
296.artykuł: Złatarska Swetła: Bułgarska i polska proza emigracyjna drugiej połowy XX wieku (Niektóre aspekty). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 105-109  szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Zagadnienia specjalne (duńska) / Tematy, motywy (duńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
297.artykuł: Kruszewski Eugeniusz S.: Polacy w duńskiej literaturze wspomnieniowej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 60-77  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
298.artykuł: Wyrwa Tadeusz: Lustracja a la francaise. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 104-115 (nt. kolaboracji środowiska literatów z okupantem hitlerowskim i dyskus...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Dedecius Karl
299.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miązek Bonifacy: Pierwsza monografia o Karlu Dedeciusie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 96-100  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Uggla Andrzej Nils
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
300.tekst paraliteracki: Uggla Andrzej Nils: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 119 (wypowiedź nt. bieżących prac...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
301.artykuł: J.G.: Andrzej Nils Uggla. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 105-106 (sylwetka...) szczegóły 
302.artykuł: U pisarzy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2000 t. 25 s. 140 (not. o bieżących pracach...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Literatura współczesna (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
303.artykuł: Żaboklicki Krzysztof: Literatura włoska w Polsce powojennej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 8-19 (nt. utworów publikowanych przez polskie wydawnictwa gł. przez "Czyteln...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Nagrody (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
304.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 149  szczegóły 
305.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda Fundacji W. i N. Turzańskich (Toronto). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 112  szczegóły 
306.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody pisarskie na obczyźnie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 149  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
307.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uggla Andrzej Nils: Stanisław Ignacy Witkiewicz w Szwecji. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1992 t. 17 s. 110-123 (dot. inscenizacji sztuk Stanisława Ignacego Witkiewicza w szwedzkich t...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Stany Zjednoczone (teatr polski za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
308.artykuł: Braun Kazimierz: Teatr polski i o polskim teatrze w Stanach Zjednoczonych. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1997 t. 22 s. 46-62 (nt. teatrów polskich, realizacji polskich sztuk w teatrze amerykańskim...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Ukraina (od 1991; teatr polski za granicą) / Ukraina (od 1991; teatr polski za granicą) - repertuar
     Lwów: Polski Teatr Popularny
    artykuły (alfabet autorów)
309.artykuł: Braun Kazimierz: Polski Teatr Popularny we Lwowie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2003 t. 28 s. 96-98  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Wielka Brytania (teatr polski za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
310.artykuł: Wasiak-Taylor Regina: O krytyce i krytykach teatru emigracyjnego w Londynie. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2002 t. 27 s. 63-80  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
311.artykuł: Canziani Alfonso: Powojenny film polski z włoskiego punktu widzenia. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 70-78 (nt. recepcji...) szczegóły